• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
   Zmluva o spolupráci Biela pastelka s DPH 21.09.2020 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 30.09.2020
   Zmluva Zmluva o spracovaní osobných údajov Virtuálna knižnica-ochrana osobných údajov s DPH 25.05.2018 Komensky s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.11.2019 28.05.2018
   Zmluva Zmluva o dielo-ochrana osobných údajov 180,00 s DPH 06.11.2020 CUBS plus, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 09.04.2020 30.11.2020
   Zmluva 202029890 nákup potravín - základné potraviny 17 650,00 s DPH 19.11.2020 Inmedia , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 20.11.2020
   Zmluva 202029888 nákup potravín - mrazené výrobky a ryby 12 630,00 s DPH 19.11.2020 Inmedia , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 22.11.2020
   Zmluva 202029884 nákup potravín - mlieko 15 930,00 s DPH 19.11.2020 Inmedia , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 20.11.2020
   Zmluva dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 05.11.2020 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.11.2020
   Zmluva 1/2020 zmluva o dielo-výmena PVC podláh 29 794.19 s DPH 16.11.2020 EK plast, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 16.11.2020
   Zmluva kúpna zmluva Školské ovocie s DPH 24.04.2017 EMATRADE s. r. o. Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 28.04.2017
   Zmluva darovacia zmluva 1 350,00 s DPH 20.04.2017 Združenie rodičov pri ZŠ Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 28.04.2017
   Zmluva 311/2020 Darovacia zmluva s DPH 05.11.2020 Všeobecná zdravotná poisťovňa Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 09.11.2020
   Zmluva darovacia zmluva 800,00 s DPH 28.04.2017 Mgr. Vladimír Šamaj Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 28.04.2017
   Zmluva 12262015 zmluva o nájme bytu 129,89 bez DPH 25.05.2015 Mária Žitvová 26.05.2015
   Zmluva darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 10.05.2017 Nadácia Veolia Slovensko Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 12.05.2017
   Zmluva 3/2020 darovacia zmluva - hnuteľný majetok 170,20 s DPH 14.10.2020 Belans, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.10.2020
   Zmluva 02/2020 darovacia zmluva - nábytok 150,00 s DPH 14.10.2020 Mgr. Eva Vozárová Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.10.2020
   Zmluva 22262020 Zmluva o nájme bytu s DPH 30.09.2020 Mária Žitvová Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 01.10.2020
   Zmluva 13/2017 o poskytnutí grantu 400,00 s DPH 02.06.2017 Fond zdravia Mesta Košice, n. f. Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 07.06.2017
   Zmluva darovacia zmluva 200,00 s DPH 17.05.2017 Ing. Juraj Tobák Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 22.05.2017
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6048