• Rada školy

    • Zoznam členov

    • Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

     Mgr. Ľudmila Lenárd Pavluliková

     Mgr. Eva Pasnišinová

     Zástupca nepedagogických zamestnancov:

     Kristína Onofrejová

     Zástupcovia rodičov žiakov školy:

     JUDr. Radim Kalafut

     Marta Fischerová

     Mgr. Zuzana Lehotai

     Lenka Ondíková - predsedníčka 

     Zástupcovia zriaďovateľa:

     Ing. Martina Firkaľová

     Mgr. Patrik Géci

     JUDr. Soňa Ivančová

     Ing. Juraj Tobák