•  

     

    • Toto je kľúč od našej školy. Nech sa páči, vstúpte.

    • Pozri sa, čo všetko môžeš s nami zažiť.

  • Novinky 

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Náramkový tematický deň

      Májový tematický deň sa niesol v duchu náramkov. Všetci sme si svoje ruky ozdobili farebnými, kamienkovými, kovovými, náramkami priateľstva, vlastnoručne vyrobenými či látkovými náramkami. Najviac si ich doniesla na 1. stupni Alicka z 1.A - 21 ks a na 2. stupni si ruky vyzdobil 23 náramkami Šimon zo 6.B.

     • Farebný chodník

      Začiatok mája patrí tradične podujatiu pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice Farebný chodník. Žiaci 1. stupňa vyzdobili cyklistický chodník na Hlavnej ulici svojimi kresbami v duchu témy Osláv Dňa mesta Košice a výročia založenia Centra voľného času Košice. Tohto roku bolo podujatie výnimočné tým, že sa všetci malí maliari snažili o zápis do Knihy slovenských rekordov v počte kresliacich detí, čo sa aj podarilo. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou.

     • Deň matiek

      Mama, lásku ti vyznávam.

      Mama, ty si môj celý svet.

      Mama, z lásky ti zaspievam,

      že lepšej na zemi niet.

      V duchu týchto slov sa nieslo vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek. Básne, piesne a tančeky spolu s darčekmi pre mamičky boli plné lásky, nehy a vďaky za starostlivosť, lásku, objatie, úsmev či pomoc. Program pripravili deti z ŠKD pod vedením pani vychovávateliek, p. uč. Ľ. Lenárd Pavlulikovej a p. as. V. Kiktavej.

    • Deň matiek
     • Čokoládová tretra a naše víťazstvo

      Žiaci zo športového krúžku GEM-AT sa zúčastnili atletických pretekov Čokoládová tretra 2024. Najúspešnejším bol Bruno Béreš z 2.B, ktorý sa umiestnil na 2.mieste a postúpil do celoslovenského finále! Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu a vo finále držíme palce!

     • Šport máme radi

      Šport majú naši žiaci naozaj radi. Svedčí o tom aj ich účasť žiakov 1. stupňa na súťaži McDonald CUP, v ktorej síce utržili prehru, ale aj výhru. Víťazstvo si užili tiež žiaci, ktorí sa zapojili do každoročného charitatívneho behu City Run na Hlavnej ulici, keď dobehli s p. uč. Hajdukom do cieľa. Sme hrdí na to, že aj športom pomáhate charite. Vyhráva jeden, pomáha každý.

     • Beseda o svetových náboženstvách

      Hodiny náboženskej výchovy si žiaci tried 7.A a 7.B spestrili besedou o svetových náboženstvách – o judaizme a rozšírili tak svoje vedomosti či dozvedeli sa niečo nové. Besedu viedol hosť Mgr. Mária Čellárová.

     • Ako to vidím ja - výtvarná súťaž

      V mesiaci marec 2024 sa v 5. – 9. ročníku z náboženskej výchovy konala výtvarná súťaž. Žiaci mali nakresliť prečítaný biblický príbeh Desať prikázaní.

      Na 1. mieste sa umiestnili títo žiaci: Lacková Natália 5.B, Kráľová Adela 5.A, Lehotai Ján 6.B a Kožárová Simona 7.B. Na 2.mieste sa umiestnila: Toroková Natália 5.A a 3. miesto získala Lesayová Adela 5.A.

    • Ako to vidím ja - výtvarná súťaž
     • Rozlúčka v 6.oddelení ŠKD

      V posledný aprílový deň som sa v 6. oddelení ŠKD lúčila so žiakmi kvôli nástupu na materskú dovolenku. S deťmi sme si spoločne pochutnali na domácich palacinkách s džemom a šľahačkou, pripili sme si džúsom a pohostili sa aj inými sladkými i slanými dobrotkami. Popriali sme si navzájom veľa šťastia a vyobjímali sa. Verím, že sa im všetkým bude dariť a šťastne ukončia tento školský rok. Bolo mi cťou byť vašou pani vychovávateľkou Simonou.

     • Deň Zeme v ŠKD

      Aj planéta Zem má svoj sviatok, každoročne ho slávime 22.apríla. V tento deň sa milióny ľudí na celom svete spájajú s cieľom poukázať na environmentálne problémy, znečistenie a klimatickú krízu, ktoré ohrozujú ľudstvo a túto našu planétu. V rámci osláv Dňa Zeme sa po celom Slovensku organizujú výstavy, súťaže, odborné, osvetové, ale aj rôzne zábavné podujatia. Jedno také sme si pripravili aj my, v našom školskom klube detí. Všetky deti ŠKD sa zúčastnili veľkej akcie na školskom dvore a v školskej záhrade, kde im pani vychovávateľky pripravili jednotlivé stanovištia, ktorými postupne prechádzali, plnili rôzne úlohy, zbierali pečiatky na spoločnú triednu kartičku, ale hlavne, zabávali sa. P. vych. Anka si pripravila pre deti zaujímavé stanovište s názvom Vševedkovia v prírode a prírodné piškvorky, p. vych. Paťka zaujala deti pohybovou aktivitou s názvom Cesta okolo Zeme, p. vych. Ivka prip

    • Deň Zeme v ŠKD
     • Poďakovanie za Deň narcisov

      Naša škola sa každoročne zapája do celoslovenskej zbierky Deň narcisov. Tohto roku sa podarilo v Košickom kraji a okolí vyzbierať sumu 67.2013,10 € a v našej škole sa vďaka vám vyzbieralo 447,91 €. Ďakujeme.

     • Štvrtáci v knižnici spoznávali priateľstvá

      Žiaci 4.A sa opäť raz vybrali do knižnice LITPARK. Pani knihovníčka pre nich pripravila zaujímavé aktivity na tému "Nezvyčajné priateľstvá vo svete rastlín a zvierat". Žiaci sa dozvedeli mnoho informácií o spolužití rôznych rastlín a zvierat, ako si navzájom pomáhajú. Na záver si vypožičali nové knihy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4