• Toto je kľúč od našej školy. Nech sa páči, vstúpte.

    • Pozri sa, čo všetko môžeš s nami zažiť.

  • Novinky 

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Záchranári v škole

      Minulý týždeň sa k nám sanitkou do školy, priviezli traja veľmi dôležití ľudia. Kto? Záchranári! Tí sa nám deťom snažili priblížiť ako správne podať prvú pomoc tomu, kto to súrne potrebuje. Viete čo bolo na tom to najlepšie? Nedostali sme len teoretické poznatky, ale taktiež sme si to za pomoci týchto profesionálov mohli skúsiť aj my! Bol to super zážitok a jednoznačne skvelý štart do možno našej budúcej kariéry. Ktovie kto z nás bude záchranárom a bude zachraňovať životy ľudí?!

     • Pomôžme nielen úsmevom

      Vážení rodičia a kolegovia, milí žiaci, rodičia!

      V našej škole je mnoho ľudí, ktorí už neraz pomohli iným v núdzi. Napríklad zbierkou Biela pastelka 2023, keď sme vyzbierali 126,65 eur pre zrakovo postihnutých ľudí, či nedávno bohatou zbierkou šatstva a obuvi ...

      Do konca týždňa, teda do 24. novembra 2023 sa môžeme zúčastniť aj potravinovej a hygienickej zbierky OZ Úsmev ako dar. Všetky vyzbierané potraviny a hygienické potreby sa na Vianoce dostanú priamo do rodín postihnutých chudobou. Sú to napríklad matky samoživiteľky alebo plnohodnotné pracujúce rodiny, ktoré napriek tomu, že pracujú, nie sú vzhľadom na aktuálnu situáciu schopné zaplatiť všetky výdavky a dať svojim deťom to, čo práve potrebujú.

     • CyberSecurity Day

      Internetová bezpečnosť je dôležitá rovnako ako aj kritické myslenie. Myslíme na to aj my a ponúkame žiakom možnosti, ako sa v tejto oblasti niečomu priučiť. Preto sme sa zúčastnli akcie CyberSecurity Day pre ZŠ, ktorý sa konal na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ul.. Vybraní žiaci zo 7.A triedy pod vedením p. uč. Nagyovej sa aktívne zúčastnili zaujímavých workshopov zameraných na informačnú bezpečnosť, analýzu podvodných správ a bezpečné používanie mobilných zariadení. Akcia bola pútavá, na záver žiaci riešili otázky z pripraveného kvízu z rôznych oblastí vedy, techniky, hudby, predmetov – najmä z geografie a biológie. Akcia bola vydarená a páčila sa nám.

     • Školský pohár okresného kola vo florbale

      Žiačky 7. až 9. ročníka reprezentovali našu školu v okresnom kole školského pohára vo florbale. Z piatich zúčastnených družstiev s bilanciou dve výhry a dve prehry obsadili tretie miesto. Dievčatám patrí pochvala za vzornú reprezentáciu školy.

    • Netradičné športovanie v ŠKD
     • Netradičné športovanie v ŠKD

      Pohyb je pre zdravie kľúčový. Športy sú však rôzne a líšia sa teda aj benefity, ktoré so sebou prinášajú. Pravidelný pohyb zväčšuje celkovú odolnosť organizmu a má aj pozitívny vplyv na imunitu. Keďže jeseň nám už neumožňuje toľko pohybu na čerstvom vzduchu pre deti ŠKD, pripravila p. vych. Kulanová 2. ročník podujatia Netradičné športovanie-súťaženie v budove školy. Vybrané deti z jednotlivých oddelení ŠKD v disciplínach: škôlka, slalom, prejdi močiarom a získaj stovku súťažili o titul Kráľ a kráľovná netradičného športovania. Deti predviedli svoju šikovnosť, obratnosť, presnosť, rýchlosť a súťažili, každý sám za seba. Vzájomne sa povzbudzovali a užívali si skvelú atmosféru. Kráľom a kráľovnou netradičného športovania v ročníkoch 1. a 2. sa stali súrodenci: Zuzka Korenová z 1.B Jakub Koren z 2.A a Bruno Béreš z 2.B. V ročníkoch 3.a 4. Kráľom a kráľovnou sa stali: Oliver Ondočko z 3.A L

     • Korupcia a trestnoprávna zodpovednosť z pohľadu policajtky

      V spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach žiaci ôsmeho a deviateho ročníka absolvovali v novembri besedu na tému korupcia a trestnoprávna zodpovednosť. Pani policajtka žiakov pútavo informovalo o rôznych formách korupcie a trestnoprávnej zodpovednosti. Veríme, že si žiaci odniesli čo najviac informácií. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie.

     • IT SHOW

      Jeseň je každoročne spojená s IT SHOW v OC Optima. Neboli sme ani tohto roku výnimkou a 20 žiakov z 5. – 9. ročníkov sa zúčastnilo na tejto jedinečnej výstave IT technológií pod vedením p. uč. Nagyovej. Väčšina vybraných žiakov bola z krúžku Programovania. Na výstave si žiaci mohli vyskúšať funkčnosť vystavených tabletov, notebookov, mobilov, najnovších počítačových hier, PC myšiek, aktívne zažili virtuálnu realitu a tiež sa zapojili do súťaží realizovaných organizátormi. Medzi moderátormi sme mohli vidieť p. Mečiara z TV JOJ a tiež p. Čekovského. Žiakom sa akcia veľmi páčila o čom vypovedajú aj fotky.

     • Šachový miniturnaj

      Od začiatku októbra sa šachoví nadšenci z radov žiakov stretávajú na hodinách šachového krúžku s p. uč. Nagyovou vo štvrtok a v piatok v dvoch skupinách. Trénujú stratégiu hry, zahájenie, riešia matové situácie, niektorí hrajú aj na čas. Našli sme si priaznivcov aj z radov učiteľov, zaregistrovali sme návštevu nášho fyzikára p. Kravca, ktorý si oprášil svoje šachové zručnosti s niekoľkými žiakmi, dokonca k nám zavítal aj p. riaditeľ a so siedmakom Kubom T. si zahral partiu dámy, ktorá má k šachu celkom blízko. Minulý týždeň sme si zahrali aj miniturnaj, pri ktorom si žiaci vyskúšali svoje sily s rôznymi hráčmi.

    • HALLOWEEN PÁRTY v ŠKD
     • HALLOWEEN PÁRTY v ŠKD

      Nastal ten čas, keď do školského klubu detí našej školy prišli kostričky, čarodejnice, duchovia, múmie, pavúčice a netopierice. Znamená to len jedno jediné - v ŠKD sa opäť konala HALLOWEEN PÁRTY!! Sovičky v 1.B si zahrali hry očko sem-očko tam, namotávanie pavúčika na šnúrke, skaderuka - skadenoha. Slniečka v 2.A mali halloweenske tvorenie a podarili sa im krásne plagáty. Žabky v 2.B si zasúťažili v hre očko na lyžici a uhádni slovo. V myšacom kráľovstve sa konala halloween párty ešte pred prázdninami. Nechýbala myšacia prezentácia masiek, súťaž a papierový tanec. Včielky v 4.A kreslili na tabuľu halloweenske obrázky a hrali lentilkové preteky. V 4.B sa tučniačiky taktiež prezliekli za strašidlá. Okrem toho mali pavúčiky preteky, zahrali si stoličkový tanec a aj twister. Okrem týchto všetkých aktivít nechýbala na každej párty zábava, tanec, smiech, balóny a výborné halloweenske občerstve

     • Biela palička v ŠKD 2.A

      Od roku 1946 sa 13. november nazýva Medzinárodným dňom nevidiacich a pripomína sa na počesť človeka, ktorý založil prvú školu pre nevidiacich vo Francúzsku a vo svete. Aj v našej škole sme mali nevidiacich a slabozrakých žiakov, ktorí sa naučili čítať, písať a počítať braillovým písmom a nemuseli tak navštevovať internátnu školu v Levoči. Dnes, v deň ich sviatku, si deti 2.A ŠKD rôznymi aktivitami priblížili svet v tme. Po vzhliadnutí náučného videa - Ako som sa stal na jeden deň nevidiacim, viedli rozhovor o živote detí aj dospelých s týmto zdravotným hendikepom. Deti si vyskúšali prechod chodníkom s asistenciou, chôdzu s bielou paličkou, či písanie na braillovom stroji. Vďaka p. vychovávateľke Anke Kulanovej bol deťom pútavou a citlivou formou priblížený život nevidiacich, život v tme.

     • 2.B na motivačných aktivitách v knižnici

      Že knižnica LitPark je miestom odpočinku ale aj zábavy sa opäť presvedčili žabky z 2.B, ktoré sa 9.11.2023 zúčastnili workshopu Motivačné aktivity s detským čitateľom a témou Kniha je most, knižnica spája. Pani knihovníčka, ktorá prišla až z ďalekého Komárna im predstavila papierové divadlo "Kamišibai", ktoré ma pôvod v Japonsku. Pozreli si rozprávku o Chameleónovi, ktorá sa im veľmi páčila a zároveň sa dozvedeli ako také papierové obrázkové divadlo funguje. Na konci boli za svoju snahu odmenení nie len pani knihovníčkou, ktorá im podarovala záložky chameleóna od detí z Komárna, ale aj "našimi" tetami knihovníčkami, od ktorých získali sladkú odmenu, ako správni diváci divadielka Kamišibai.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4