• Školské pomôcky

   • ZOZNAM ŠKOLSKÝCH POTRIEB NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

     1. ročník

     

    1. zošity: (postupne dopĺňať podľa potreby)

    č. 511 – 4 ks (bez pomocnej liniatúry)

    č. 513 – 3 ks

    č. 440 – 2 ks

    č. 520 – 2 ks

    č. 644 (slovníček) – 1 ks

    tenký veľký zakladač – 1 ks + 30 ks kancelárskych papierov (ANJ)

    omaľovánka (s menom – ostáva v ŠKD)

    2. prezuvky (so svetlou podrážkou) +  vrecúško s menom + ramienko do skrinky v šatni

    3. papierové kozmetické obrúsky v krabičke

    4. 1 ks  toaletný papier, papierové vreckovky

    5. tekuté mydlo, malý textilný uterák

    6. textilný obrúsok na desiatu

    7. obaly na učebnice a zošity, ktoré sa prenášajú v aktovke

    8. papierové hodiny

    9. peračník:

    po 2 ks ceruzy č. 1, 2

    farbičky, strúhadlo, guma, pero (napr. Tornado s hrotom a bombičkami alebo Stabilo, gumovacie perá nie)

    30 ks kancelárskych papierov

    20 ks výkresov A3

    20 ks výkresov A4

    náčrtník A4

    štetce okrúhle č. 10,  4

    ploché štetce  č. 4, 8, 12

    lepiaca páska, paleta

    lepidlo tyčinkové aj pastové

    plastelína

    sada farebných papierov - 2ks

    anilínové, resp.  vodové farby

    temperové farby

    fixky

    mastný pastel (voskovky)

    igelitový obrus

    handrička

    pracovný plášť (napr. košeľa, zástera, staré tričko, ...)

    krabica (kufrík/plastový box) na uloženie vecí z výtvarnej výchovy

    tuš čierny a redisové pero

    10.  telesná výchova:

    tričko

    krátke nohavice (počas teplejších dní)

    tepláková súprava (počas chladných dní)

    ponožky

    športová obuv so svetlou podrážkou

    vrecúško s menom na uloženie úboru

    švihadlo + mäkká loptička –  penová (nie tenisová) a všetko označiť menom

     

    2. ročník

    1. zošity: (postupne dopĺňať podľa potreby)

    č. 513 – 5 ks

    č. 520 – 1 ks + podložka s riadkami na geometriu, trojuholníkové pravítko s ryskou     

    č. 512 – 5 ks

    notový zošit – 1 ks 

    č. 644 – 1 ks (slovníček)

    č. 440 – 1 ks + podložka s riadkami (ANJ) – pokračujú v zošite z 1. ročníka

    1 ks tenký zakladač (z 1. ročníka) + 20 ks kancelárskych papierov (ANJ)

    2. prezuvky (so svetlou podrážkou)

    3. papierové obrúsky v krabičke

    4. 1 ks  toaletný papier

    5. tekuté mydlo

    6. obaly na všetky učebnice a zošity, ktoré sa prenášajú v aktovke

    7. papierové hodiny na prvouku

    8. peračník:

    1 atramentové pero (stabilo, tornado) + náhradná bombička

    1 zelené pero

    1 čínske pero

    zmizík

    2 ks ceruzy (č. 1, 2)

    strúhadlo, guma, farbičky, tupé nožnice

    9. výtvarná výchova:

    30 ks kancelárskych papierov

    30 ks výkresy A4

    20 ks výkresy A3

    farebný papier

    tyčinkové lepidlo (pritt), lepidlo v paste

    štetec okrúhly č. 10, 8, 4 (z minulého roka)

    štetec plochý č. 8, 12 (z minulého roka)

    vodové alebo anilínové farby, temperové farby, paleta

    mastný pastel

    igelitové prestieradlo

    handrička

    pracovný plášť (košeľa, zástera)

    2.A – tuš a redisové pero

    2.B – čierna fixka

    krabica (kufrík/plastový box) na uloženie vecí z výtvarnej výchovy

    10. telesná výchova (vrecúško s úborom):

    tričko, krátke nohavice

    tepláková súprava

    ponožky

    športová obuv so svetlou podrážkou

    vrecúško s menom na uloženie úboru

    švihadlo, malá mäkká penová loptička (nie tenisová)                          

    3. ročník

    1. zošity: (postupne dopĺňať podľa potreby)

    č. 523 s okrajom – 10 ks

    č. 524 s okrajom – 5 ks

    č. 420 + + podložka s riadkami

    notový zošit – 1 ks

    č. 624 – 1 ks (slovníček)+ žiacka knižka

    2. prezuvky (so svetlou podrážkou)

    3.  2 ks  toaletný papier, papierové vreckovky iba v škatuli

    4. tekuté mydlo

    5. obaly na všetky učebnice a zošity, ktoré sa prenášajú v aktovke

    6. peračník:

    2 ks modré pero - nie gumovacie

    1 ks zelené pero

    2 ks ceruzy (č. 1, 2)

    strúhadlo, guma, farbičky, tupé nožnice

    7. trojuholník s ryskou

    8. výtvarná výchova/pracovné vyučovanie:

    50 ks kancelárskych papierov

    20 ks výkresy A3

    20 ks výkresy A4

    A4 náčrtník

    anilínové farby

    farebný papier

    lepidlo (tyčinkové, príp. pasta), lepiaca páska

    štetec okrúhly, štetec plochý, handrička na štetce

    mastný pastel, čiernu fixku (tenkú + hrubú), tuš

    igelitové prestieradlo

    plastová nádoba na vodu

    krabica (kufrík/plastový box) na uloženie vecí z výtvarnej výchovy (označiť menom)

    9. telesná výchova (vrecúško s úborom):

    tričko, krátke nohavice

    tepláková súprava

    ponožky

    športová obuv so svetlou podrážkou

    vrecúško s menom na uloženie úboru

    INFORMATIKA

    č. 523 s okrajom – 1 ks

    ANGLICKÝ JAZYK

    č. 424 – 1 ks

    30 ks kancelárskych papierov

    4. ročník

    1. zošity: (postupne dopĺňať podľa potreby)

    č. 524 s okrajom – 4 ks

    č.523 – 10 ks

    č. 420 – 1 ks

    notový zošit – 1 ks

    č. 624 – 1 ks (slovníček)

    žiacka knižka

    Prosíme nevypisujte štítky na zošitoch!

    2. prezuvky (so svetlou podrážkou)

    3. 2 ks  toaletný papier, papierové vreckovky (v krabici)

    4. obaly na všetky učebnice a zošity, ktoré sa prenášajú v aktovke

    5. peračník:

    2 ks modré pero –nie gumovacie

    1 ks zelené pero

    2 ks ceruzy (č. 1, 2)

    strúhadlo, guma, farbičky, tupé nožnice

    6. trojuholník s ryskou, dlhé pravítko, kružidlo

    7. výtvarná výchova/pracovné vyučovanie:

    20 ks výkresy A3

    20 ks výkresy A4

    30 ks kancelárskych papierov

    vodové farby,  temperové farby, fixky, čierna fixka

    farebný papier

    lepidlo – tyčinka/pasta, lepiaca páska, plastelína

    štetec okrúhly , štetec plochý, handrička na štetce

    mastný pastel

    igelitové prestieradlo

    pracovný plášť (košeľa, zástera)

    plastová nádoba na vodu

    krabica (kufrík/plastový box) na uloženie vecí z výtvarnej výchovy - označiť menom

    8. telesná výchova (vrecúško s úborom):

    tričko, krátke nohavice

    tepláková súprava

    ponožky

    športová obuv so svetlou podrážkou

    vrecúško s menom na uloženie úboru

    švihadlo

    INFORMATIKA

    č. 523 s okrajom – 1 ks

    ANGLICKÝ JAZYK

    PZ, ktorý sa používal v 3. roč. nech si nechajú (nevyhadzovať!)

    č. 424 – 1 ks

    20 ks kancelárskych papierov (ANJ)

    Ak má žiak miesto v zošite z minulého školského roka, môže v ňom pokračovať aj v novom školskom roku.

     

    2. stupeň

    SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

    5. ročník

    • zošit č. 444 – 2 ks 
    • zošit č. 544 – 4 ks

    6. ročník

    • zošit č. 444 – 1 ks 
    • zošit č. 544 – 1 ks

    7. - 9. ročník

    • zošit č. 544 – 2 ks

    MATEMATIKA

    • zošit č. 460 – 1 ks
    • zošit č. 420 – 1 ks  
    • zošit č. 544 – 1 ks  

    Rysovacie pomôcky: trojuholník s ryskou, pravítko, ceruzka, kružidlo, uhlomer, guma

    FYZIKA

    • zošit č. 560 – 1 ks

    DEJEPIS

    • zošit č. 544 – 1 ks  

    GEOGRAFIA

    • zošit č. 540 – 1 ks  
    • pracovný zošit z geografie sa bude objednávať v septembri

    BIOLÓGIA

    • zošit č. 540 – 1 ks  
    • pracovný zošit z biológie sa bude objednávať v septembri

    CHÉMIA

    • zošit č. 540 – 1 ks  
    • pracovný zošit z chémie sa bude objednávať v septembri

    INFORMATIKA

    • zošit č. 544 – 1 ks  

    ANGLICKÝ JAZYK

    5. – 9. ročník

    • 10 € - časopis  – 10 čísel/školský rok
    • zošit č. 464 – 1 ks  
    • zošit č. 544 – 1 ks  
    • 1 rýchloviazač na pracovné listy

    Ak má žiak miesto v zošite z minulého školského roka, môže v ňom pokračovať aj v novom školskom roku.

    NEMECKÝ JAZYK/FRANCÚZSKY JAZYK

    7. – 9. ročník

    • zošit č. 544 – 2 ks  

    Ak má žiak miesto v zošite z minulého školského roka, môže v ňom pokračovať aj v novom školskom roku (8. a 9. ročník).

    OBČIANSKA NÁUKA

    • zošit č. 544 – 1 ks  

    HUDOBNÁ VÝCHOVA

    • notový zošit 1 ks

    TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

    • tričko, krátke nohavice
    • tepláková súprava
    • ponožky
    • športová obuv so svetlou podrážkou
    • vrecúško na uloženie úboru

    VÝTVARNÁ VÝCHOVA

    • 10 ks výkres A4
    • 5ks výkres A3
    • 20 ks kancelársky papier
    • veľký čistý zošit
    • vodové farby 
    • temperové farby
    • plastová nádoba na vodu
    • farebný papier
    • mastný pastel, voskovky
    • lepidlo - tyčinkové, tekuté
    • štetec okrúhly, štetce ploché, handricka na štetce
    • pracovný plášť ( košeľa)
    • nožnice
    • igelitové prestieradlo
    • krabica  (box na uloženie vecí z výtvarnej výchovy)