• Ochrana mäkkých cieľov v školách

    • Ochrana mäkkých cieľov v školách

    • Na základe rozkazu prezidenta Policajného zboru č. 55/2023  na zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov (t.j. miesta s vyšším výskytom ľudí) na školách týmto zverejňujeme kontaktné údaje miestne príslušného obvodného oddelenia Policajného zboru bol pre našu školu určený kontaktný policajt z Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice Juh, ktorého môžete v prípade potreby kontaktovať telefonicky na tel. č. 0961 932 655 alebo meilom na ooke.juh@minv.sk.

     POZN.: O mäkkých cieľoch sa môžete dozvedieť viac napr. tu: https://civilnaochrana.org/?p=5438