• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 01/156/99 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou s DPH 08.09.1999 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Mgr. Vladimír Šamaj riaditeľ školy 01.03.2017
   Objednávka 12/2019 oprava bleskozvodu 82,29 s DPH 09,052019 ELPS, s,r,o, Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 14.05.2019
   Zmluva 5100012208C o združenej dodávke elektriny s DPH 01.01.2010 Východoslovenská energetika a. s. Mgr. Vladimír Šamaj riaditeľ školy 01.03.2017
   Faktúra 7174637809 plyn 277,00 s DPH 09.01.2014 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 10.03.2014
   Faktúra 0757650662 telefónne poplatky 30,47 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava 10.03.2014
   Faktúra 7757650696 telefónne poplatky 33,92 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava 10.03.2014
   Faktúra 3769538700 telefónne poplatky - december 2014 31,85 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava 12.03.2015
   Faktúra 0769538679 telefónne poplatky - december 2014 21,17 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava 12.03.2015
   Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
   Faktúra 7217167300 vyúčtovanie elektriny - rok 2013 1 254,04 s DPH 13.01.2014 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice 10.03.2014
   Faktúra 1311221339 tepelná energia - december 2013 5 529,19 s DPH 13.01.2014 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice 10.03.2014
   Faktúra SR13033493 hygienické potreby 85,68 s DPH 13.01.2014 ILLE-Papier-Service SK,s.r.o., Lichardova 16, Skalica 10.03.2014
   Faktúra 001/2014 potraviny 264,00 s DPH 16.01.2014 Jozef Kapráľ 22.03.2014
   Faktúra 20140226 potraviny 126,68 s DPH 16.01.2014 Prvá cateringová spol. s.r.o. 22.03.2014
   Faktúra 4244000823 potraviny 142,73 s DPH 16.01.2014 RYBA Košice s. r. o. 22.03.2014
   Faktúra 4244001554 potraviny 357,06 s DPH 16.01.2014 RYBA Košice s. r. o. 22.03.2014
   Faktúra 20140002 potraviny 208,32 s DPH 16.01.2014 Emil Moňok 22.03.2014
   Faktúra 00032014 potraviny 887,34 s DPH 16.01.2014 BESSTER s. r. o. 22.03.2014
   Faktúra 00172014 potraviny 178,35 s DPH 16.01.2014 BESSTER s. r. o. 22.03.2014
   Faktúra 00332014 potraviny 163,82 s DPH 16.01.2014 BESSTER s. r. o. 22.03.2014
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6107