• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2019 s DPH 29.01.2019 ZO OZ Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 01.02.2019
   Zmluva 29.1.2019 s DPH 29.01.2019 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ 01.02.2019
   Objednávka čistenie kanalizácie objektu školy 465,25 s DPH 04.05.2015 Kontrakt JMV s.r.o. 06.05.2015
   Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 23.09.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Gemerská 2, Košice Štefan Koľ riaditeľ školy 15.10.2021
   Zmluva darovacia zmluva 366,00 s DPH 21.04.2016 Exiteria a. s. 05.05.2016
   Zmluva o obstaraní zájazdu 4 600,00 s DPH 03.06.2016 Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS 03.06.2016
   Objednávka darčekové kupóny 440 ks á 2,00 EUR 895,54 s DPH 25.11.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 27.11.2015
   Objednávka deratizácia objektu školy a ŠJ 30,00 s DPH 21.10.2015 ASANARATES s.r.o. 23.10.2015
   Objednávka odborná prehliadka PZ ŠJ a školníckeho bytu 70,00 s DPH 01.10.2015 AZEKO Slovakia s.r.o. 05.10.2015
   Objednávka revízia prenosných elektrických zariadení 296,00 s DPH 24.09.2015 Milan Slota S-L Elektro 28.09.2015
   Objednávka stravné lístky - 200 ks x 3,30 EUR 673,38 s DPH 19.06.2015 VAŠA Slovensko s.r.o. 22.06.2015
   Zmluva o spolupráci Biela pastelka s DPH 16.09.2021 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.09.2021
   Objednávka toner - 9 ks 420,48 s DPH 03.08.2015 Z+M servis s.r.o. 05.08.2015
   Zmluva Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve s DPH 25.08.2021 ZO OZ Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 31.08.2021
   Objednávka čistenie kanalizácie objektu školy 103,06 s DPH 03.08.2015 Kontrakt JMV s.r.o. 05.08.2015
   Zmluva Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2021 s DPH 18.12.2020 ZO OZ Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 15.02.2021
   Zmluva Doplnok č.1 ku Kolektívnej zmluve s DPH 29.06.2021 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 30.06.2021
   Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 23.10.2019 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 23.10.2019
   Zmluva o poskytovaní služby 720,00 s DPH 14.12.2017 Lomtec.com a.s. Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 15.12.2017
   Zmluva o obstaraní zájazdu 4 340,00 s DPH 16.02.2018 NOVIRA s. r. o. Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 26.02.2018
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5903