• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-8-2018 Nákup pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 22205.00/48mesiacov s DPH 22.10.2018 26.10.2018 22.10.2018 Základná škola Gemerská 2 22.10.2018
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-1- 2020 Nákup IKT 2020 8 448.00 s DPH 10.12.2020 14.12.2020 22.12.2020 10.12.2020 Základná škola Gemerská 2 10.12.2020
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-3-2018 Nákup pre ŠJ - ryby, rybie výrobky a hlboko zmrazené výrobky 11499.00/48mesiacov s DPH 22.10.2018 26.10.2018 22.10.2018 Základná škola Gemerská 2 22.10.2018
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-2-2018 Nákup pre ŠJ - mäso, mäsové výrobky 25287.86/48mesiacov s DPH 22.10.2018 26.10.2018 22.10.2018 Základná škola Gemerská 2 22.10.2018
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-4-2018 Nákup pre ŠJ - hrubé potraviny 18505.87/48mesiacov s DPH 22.10.2018 26.10.2018 22.10.2018 Základná škola Gemerská 2 22.10.2018
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-1-2018 Nákup pre ŠJ - zemiaky 9292.80/48mesiacov s DPH 22.10.2018 26.10.2018 22.10.2018 Základná škola Gemerská 2 22.10.2018
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-5-2018 Nákup pre ŠJ - ovocie a zelenina 27874.13/48mesiacov s DPH 22.10.2018 26.10.2018 22.10.2018 Základná škola Gemerská 2 22.10.2018
   Zmluva 29.1.2019 s DPH 29.01.2019 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ 01.02.2019
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-6-2018 Nákup pre ŠJ - hydina a vajíčka 16461/48mesiacov s DPH 22.10.2018 26.10.2018 22.10.2018 Základná škola Gemerská 2 22.10.2018
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-7-2018 Nákup pre ŠJ - spracované ovocie a zelenina 10990.00/48mesiacov s DPH 22.10.2018 26.10.2018 22.10.2018 Základná škola Gemerská 2 22.10.2018
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-5-2018 Oprava povrchu terasy, chodby pod terasou, omietok v kuchyni a sanácia priestorov školskej kuchyne 27 250,00 bez DPH 11.07.2018 18.07.2018 24.08.2018 11.07.2018 Základná škola Gemerská 2 11.07.2018
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-3-2018-2 Nákup pre ŠJ - ryby, rybie výrobky a hlboko zmrazené výrobky 11499.00/48mesiacov s DPH 02.11.2018 09.11.2018 02.11.2018 Základná škola Gemerská 2 02.11.2018
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-6-2018-2 Nákup pre ŠJ - hydina a vajíčka 16461/48mesiacov s DPH 02.11.2018 09.11.2018 02.11.2018 Základná škola Gemerská 2 02.11.2018
   Zmluva Kolektívna zmluva 2021-2022 s DPH 21.12.2020 ZO OZ Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 04.01.2021
   Zmluva Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2020 s DPH 19.12.2019 ZO OZ Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 20.01.2020
   Zmluva Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2021 s DPH 18.12.2020 ZO OZ Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 15.02.2021
   Faktúra 361/22 školské pomôcky ANJ 52,97 s DPH 151/2022 14.12.2022 3via, s.r.o. Základná škola Gemerská 2, Košice Mgr.Štefan Koľ riaditeľ školy 15.12.2022 20.12.2022
   Objednávka 151/2022 školské pomôcky ANJ 52,97 s DPH 06.12.2022 3via, s.r.o. Základná škola Gemerská 2, Košice Mgr.Štefan Koľ riaditeľ školy 15.12.2022 12.12.2022
   Faktúra 360/22 Svetelná reťaz 85,46 s DPH 167/2022 14.12.2022 4home Základná škola Gemerská 2, Košice Mgr.Štefan Koľ riaditeľ školy 15.12.2022 20.12.2022
   Objednávka 167/2022 Svetelná reťaz 85,46 s DPH 13.12.2022 4home Základná škola Gemerská 2, Košice Mgr.Štefan Koľ riaditeľ školy 15.12.2022 20.12.2022
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6138