• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 2290085075 elektrina 435,12 s DPH 5100012208 14.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 15.11.2018 15.11.2018
   Faktúra 52019P príspevok na stravné 72,49 s DPH 25.06.2019 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.06.2019 16.07.2019
   Faktúra 6953/2019 prenájom kopírovacieho stroja 133,45 s DPH 095003264 02.07.2019 GRENKELEASING s. r. o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.07.2019 16.07.2019
   Faktúra 8658276878 zemný plyn 07/19 224,00 s DPH 5100012433 02.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.07.2019 16.07.2019
   Faktúra 27819 časopis Naša škola 15,00 s DPH 28.06.2019 PAMIKO , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.07.2019 16.07.2019
   Faktúra 20190137 činnosť technika BOZP, PO 165,00 s DPH 28.06.2019 Filip Šamaj Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.07.2019 16.07.2019
   Faktúra 2019059 Škola v prírode-ubytovacie služby 4 500,00 s DPH Zmluva o obstaraní zájazdu 1/2019 28.06.2019 AMOS cestovná kancelária Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.07.2019 16.07.2019
   Faktúra 2192206227 tlačivá 22,58 s DPH 27.06.2019 ŠEVT , a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 08.07.2019 16.07.2019
   Faktúra 612019 réžia ŠJ 790,80 s DPH 25.06.2019 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.06.2019 16.07.2019
   Faktúra 2504559865 hovory 40,00 s DPH 02.07.2019 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.07.2019 16.07.2019
   Faktúra 2125314545 vodné , stočné 1 437,73 s DPH 01/156/99 24.06.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.07.2019 16.07.2019
   Faktúra 7294118123 elektrina 171,73 s DPH 5100012208 19.06.2019 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.06.2019 16.07.2019
   Faktúra 7294051628 elektrina 423,97 s DPH 5100012208 19.06.2019 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.06.2019 16.07.2019
   Faktúra 1906001309 Školenie ŠJ 20,00 s DPH 18.06.2019 ArtEdu , s.r.o Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 18.06.2019 16.07.2019
   Faktúra 16906853015 Kontrolná zložka riaditeľa školy 115,26 s DPH 17.06.2019 Nakladateľstvo FORUM , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 18.06.2019 15.07.2019
   Faktúra 3190079 správa IT techniky 99,60 s DPH 12.06.2019 Avalon IT s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.06.2019 04.07.2019
   Faktúra 7293223745 elektrina 150,00 s DPH 5100012208 10.06.2019 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 10.06.2019 04.07.2019
   Faktúra 2504604369 hovory 1,00 s DPH 02.07.2019 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.07.2019 16.07.2019
   Faktúra 1911220511 tepelná energia 623,21 s DPH 39/22/2016 02.07.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.07.2019 16.07.2019
   Faktúra 20190095 revízia hasiacich prístrojov 65,00 s DPH 07.06.2019 Filip Šamaj Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 07.06.2019 04.07.2019
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6138