• Workshopy žiakov - IT SVET

     • CyberSecurity Day a my

     • V piatok 24. februára 2023 sa na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov konal CyberSecurity Day pre základné školy, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci 7. ročníka. Zorganizoval ho KyberTím GKMKE spolu s akademickým bezpečnostným tímom CSIRT-UPJŠ  v spolupráci s odborníkmi z firmy ESET a IstroSec.

      Podujatie otvorila prednáška Anatómia kybernetického útoku a to príchodom hekera Mgr. Ladislava Bača z firmy ESET, ktorý žiakom priblížil kybernetický útok z pohľadu útočníka aj obete. Prednášajúci vysvetlil, ako útočníci zisťujú informácie o obeti, a názorne ukázal, ako sa bežný človek môže stať obeťou podvodu a čo všetko sa deje v jeho zariadení.

      Nasledovali 3 workshopy zamerané na 3 zaujímavé témy:

      1. Ako sa nestať obeťou podvodných správ - na ktorom nám vysvetlili pojmy phishing, smishing a vishing a ukázali ako rozlíšiť znaky podvodných správ, ako sú emaily, smsky, volania či správy na sociálnych sieťach.

      2. Čo vie o mne internet? – na ktorom sme otestovali niekoľko základných nástrojov pre hľadanie informácií (emailových adries, používateľských účtov, fotografií) a mohli zistiť, čo všetko o nich vie internet. Bližšie sme sa pozreli na bezpečné heslo, úniky údajov a dvojfaktorovú autentifikáciu. 

      3. Bezpečnosť mobilných zariadení – na ktorom sme boli upozornení na to, čo by sme vo svojom mobile nemali nikdy zanedbať a usmernení na správne a vhodné zabezpečenie rôznych typov mobilných zariadení.

      Po obede sme sa zabavili prostredníctvom PubKvízu a nakoniec sme odchádzali domov s množstvom nových poznatkov a skúsenosti.

      FOTO po kliknutí na obrázok.