• Zápis do 1. ročníka

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   Vážení rodičia,
   so zápisom žiaka do školy je spojené aj vypĺňanie množstva údajov, ktoré sa týkajú Vás i Vašich detí.
        Ponúkame Vám možnosť vyplniť prihlášku elektronicky. Príslušné informácie a údaje môžete vypísať doma - v pohodlí a bez časového stresu. 
       

   V deň zápisu Vám predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis, prípadne si môžete prihlášku vytlačiť doma a priniesť ju už podpísanú.  
   Elektronická prihláška nenahrádza zápis. Na zápis je potrebné dostaviť sa do školy aj s dieťaťom a priniesť so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. So zápisom musia súhlasiť obaja rodičia.


   Zápis sa uskutoční v ZŠ Gemerská
   5.4.2024 v čase od 14:00 - 18:00 hod.
   6.4.2024 v čase od 8:00 - 12:00 hod.

   Zápis žiakov pre školský rok 2024/2025 je pre deti narodené do 31.8.2018 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.   

   Základná škola Gemerská 2 vám ponúka:
   •    vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka
   •    rozšírené vyučovanie informatiky so zameraním na programovanie
   •    rozvoj digitálnych zručností
   •    environmentálnu výchovu
   •    tanečno-dramatickú výchovu
   •    zborový spev
   •    tvorbu a realizáciu projektov 
   •    rozvoj pohybových zručností žiakov
   •    výchovná činnosť v školskom klube detí
   •    mimoškolská záujmová činnosť v našom CVČ GEMKO


   Obvod školy: Blesková, Brezová, Cintorínska, Dúhová, Dunajská, Gaštanová, Gemerská, Jánošíkova, Javorová,  Kalinčiakova, Kórejská, Kukučínova, Kupeckého, Lichardova, Lipová, Lomonosovova, Milosrdenstva, Mudroňova, Panelová, Pasteurova, Pasteurovo nám., Paulínyho, Pekná,  Platanová, Poľská, Pri nemocnici, Rastislavova, Rázusova, Riznerova, Skalná, Skladná, Slnečná, Smetanova, Školská, Šoltésovej, Táborská, Tichá, Topoľová, Turgenevova, Vajanského.
   V prípade voľných miest budú zapísané aj deti z iných obvodov.

    

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára:

      


   Ďakujeme.