• Elektronická prihláška

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   Vážení rodičia,

   blíži sa termín zápisu Vašich detí do prvého ročníka na základnú školu. So zápisom je spojené aj vypĺňanie množstva údajov, ktoré sa týkajú Vás i Vašich detí.

        Ponúkame Vám možnosť vyplniť prihlášku elektronicky. Príslušné informácie a údaje môžete vypísať doma - v pohodlí a bez časového stresu. V deň zápisu Vám predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis, prípadne si môžete prihlášku vytlačiť doma a priniesť ju už podpísanú.  

   Elektronická prihláška nenahrádza zápis. Na zápis je potrebné dostaviť sa do školy aj s dieťaťom a prinieť so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. So zápisom musia súhlasiť obaja rodičia.

    

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára:

      


   Zápis sa uskutoční v ZŠ Gemerská

   14.4.2023 v čase od 14:00 - 18:00 hod.

   15.4.2023 v čase od 8:00 - 12:00 hod.

    

   Zápis žiakov pre školský rok 2023/2024 je pre deti narodené do 31.8.2017 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.   

    

    

    

   Základná škola Gemerská 2 vám ponúka:

   • vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka
   • rozšírené vyučovanie informatiky so zameraním na programovanie
   • rozvoj digitálnych zručností
   • environmentálnu výchovu
   • tanečno-dramatickú výchovu
   • zborový spev
   • tvorbu a realizáciu projektov
   • rozvoj pohybových zručností žiakov
   • výchovná činnosť v školskom klube detí
   • mimoškolská záujmová činnosť v našom CVČ GEMKO

    

    

   Obvod školy: Blesková, Brezová, Cintorínska, Dúhová, Dunajská, Gaštanová, Gemerská, Jánošíkova, Javorová, Južná trieda, Kalinčiakova, Kórejská, Kukučínova, Kupeckého, Lichardova, Lipová, Lomonosovova, Milosrdenstva, Mudroňova, Panelová, Pasteurova, Pasteurovo nám., Paulínyho, Pekná,  Platanová, Poľská, Pri nemocnici, Rastislavova, Rázusova, Riznerova, Skalná, Skladná, Slnečná, Smetanova, Školská, Šoltésovej, Táborská, Tichá, Topoľová, Turgenevova, Vajanského.

   V prípade voľných miest budú zapísané aj deti z iných obvodov.