• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
   Zmluva 12/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Róbert Kolumber ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
   Zmluva 3/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 07.01.2021 Mgr. Katarína Kopčíková ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 07.01.2021
   Zmluva 4/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 07.01.2021 Viktória Kiktavá Štefaniková ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 07.01.2021
   Zmluva 5/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 07.01.2021 Mgr. Anna Kulpová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.01.2021
   Zmluva 7/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 14.01.2021 Mgr. Anna Kulpová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 14.01.2021
   Zmluva 8/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 14.01.2021 Beáta Koľová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 14.01.2021
   Zmluva 9/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 14.01.2021 Mgr. Darina Dvončová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 14.01.2021
   Zmluva 10/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Mgr. Eva Pasnišinová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
   Zmluva 11/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Beáta Koľová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
   Zmluva 13/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Mgr. Gabriela Rudiková ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
   Zmluva 1/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 07.01.2021 Mgr. Darina Dvončová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 07.01.2021
   Zmluva 14/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Mgr. Darina Dvončová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
   Zmluva 15/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Viktória Kiktavá Štefaniková ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
   Zmluva 16/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Mgr. Anna Kulpová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
   Zmluva 19/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 25.01.2021 Mgr. Katarína Kopčíková ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.01.2021
   Zmluva 18/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 25.01.2021 Mgr. Darina Dvončová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.01.2021
   Zmluva Zmluva o spracovaní osobných údajov Virtuálna knižnica-ochrana osobných údajov s DPH 25.05.2018 Komensky s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.11.2019 28.05.2018
   Zmluva 17/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 21.01.2021 Mgr. Katarína Kopčíková ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.01.2021
   Zmluva 20/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 21.01.2021 Lenka Forgáčová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.01.2021
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5866