• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
   Zmluva 9/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 14.01.2021 Mgr. Darina Dvončová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 14.01.2021
   Zmluva 1-795240802241 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík sužieb s DPH 19.07.2021 Slovak Telekom Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.07.2021
   Zmluva 15/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Viktória Kiktavá Štefaniková ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
   Zmluva Doplnok č.1 ku Kolektívnej zmluve s DPH 29.06.2021 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 30.06.2021
   Zmluva 14/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Mgr. Darina Dvončová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
   Zmluva 13/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Mgr. Gabriela Rudiková ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
   Zmluva 12/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Róbert Kolumber ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
   Zmluva 1-795158344579 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík sužieb s DPH 19.07.2021 Slovak Telekom Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.07.2021
   Zmluva 11/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Beáta Koľová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
   Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 23.10.2019 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 23.10.2019
   Zmluva 29.1.2019 s DPH 29.01.2019 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ 01.02.2019
   Zmluva Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2019 s DPH 29.01.2019 ZO OZ Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 01.02.2019
   Zmluva 10/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Mgr. Eva Pasnišinová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
   Zmluva Dodatok č. 1 k Zásadám pre tvoru a použitie sociálneho fondu na rok 2019 s DPH 03.09.2019 ZO OZ Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.09.2019
   Zmluva 16/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Mgr. Anna Kulpová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
   Zmluva kolektívna zmluva s DPH 21.12.2015 ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Gemerská 2, Košice 01.03.2017
   Zmluva 8/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 14.01.2021 Beáta Koľová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 14.01.2021
   Zmluva jedálne kupóny s DPH 25.05.2020 Up Slovensko s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 09.06.2020
   Zmluva o poskytovaní služby "Správa IT" s DPH 01.08.2018 Avalon IT s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 01.08.2018
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6107