• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
   Faktúra 62018 vymaĺovanie triedy 1 199,80 s DPH 03.09.2018 NOVOMAL Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 05.09.2018 05.09.2018
   Objednávka 29-1/2019 stravné lístky 160,40 s DPH 02.09.2019 Ticket Service, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.09.2019 06.09.2019
   Objednávka 01/2019 OOPP 282,55 s DPH 07.01.2019 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 17.01.2019 17.01.2019
   Faktúra 1833100719 prietokový ohrievač 295,87 s DPH 21.12.2018 META - GAS, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.12.2018 21.12.2018
   Faktúra 191311167 mapy sveta 979,00 s DPH 27.12.2018 STIEFEL EUROCART s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.12.2018 27.12.2018
   Faktúra 218201178 kancelárske potreby 190,80 s DPH 27.12.2018 B2Bpartner s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.12.2018 27.12.2018
   Faktúra 180100563 oprava kopírovacieho stroja 100,00 s DPH 30.11.2018 ITprint Slovakia, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 30.11.2018 30.11.2018
   Faktúra 180100439 tonery 29,98 s DPH 25.09.2018 ITprint Slovakia, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.09.2018 25.09.2018
   Faktúra 68/20 leasing Kopírovací stro 133,45 s DPH 0905003264 02.04.2020 Grenkeleasing s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 07.04.2020 08.04.2020
   Objednávka 50-1/2019 tlačivá 110,12 s DPH 04.11.2019 ŠEVT , a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.11.2019 08.11.2019
   Objednávka 50-1/2018 údržba kopírovacieho stroja CANON 18,50 s DPH 16.11.2018 Miroslav Sokol - Optimax Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.11.2018 23.11.2018
   Objednávka 49-1/2018 Direktor Premium 2019 129,00 s DPH 09.11.2018 Wolters Kluwer SR s. r. o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 15.11.2018 15.11.2018
   Objednávka 46-1/2018 údržba kopírovacieho stroja 218,80 s DPH 22.10.2018 Miroslav Sokol - Optimax Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.10.2018 25.10.2018
   Objednávka 15-1/2018 aSc agenda 349,00 s DPH 06.06.2018 aSc Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 12.06.2018 12.06.2018
   Objednávka 13-3/2018 deratizácia 30,00 s DPH 24.04.2018 Asanarates s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 31.05.2018 24.04.2018
   Objednávka 13-6/2018 údržba tlačiarne 24,50 s DPH 18.05.2018 Miroslav Sokol - OPTIMAX Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 31.05.2018 18.05.2018
   Objednávka 13-2/2018 papier kopírovací 130,80 s DPH 24.04.2018 PAPIER SERVIS, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 07.05.2018 27.04.2018
   Objednávka 13-1/2018 hygienické potreby 60,00 s DPH 10.04.2018 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica 13.04.2018
   Objednávka 17-2/2019 tlačivá 22,58 s DPH 24.06.2019 ŠEVT , a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 08.07.2019 27.06.2019
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6138