• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
   Faktúra 117/20 vodné , stočné 1 082,90 s DPH 01/156/99 15.06.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 23.06.2020 24.06.2020
   Faktúra 128/20 réžia ŠJ 916,80 s DPH 30.06.2020 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 30.06.2020 01.07.2020
   Objednávka 33/2020 oprava a údržba kopírovacieho stroja 229,80 s DPH 24.06.2020 Iveta Sokolová - Optima Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 23.06.2020 01.07.2020
   Faktúra 125/20 ubytovanie a strava 50,00 s DPH 25.06.2020 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.06.2020 01.07.2020
   Faktúra 124/20 školenie- ekonomické 242,00 s DPH 23.06.2020 RVC Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 23.06.2020 24.06.2020
   Faktúra 123/20 tepelná energia-zálohová 1 909,48 s DPH 39/22/2016 22.06.2020 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 23.06.2020 24.06.2020
   Faktúra 122/20 leasing Kopírovací stro 169,90 s DPH 0905003264 22.06.2020 Grenkeleasing s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 23.06.2020 24.06.2020
   Faktúra 121/20 oprava kopírovacieho stroja 100,00 s DPH 31/2020 22.06.2020 Iveta Sokolová - Optima Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 23.06.2020 24.06.2020
   Faktúra 120/20 čistenie kanalizácie 300,34 s DPH 29/2020 17.06.2020 Kontrakt JMV Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 23.06.2020 24.06.2020
   Objednávka 31/2020 oprava kopírovacieho stroja 100,00 s DPH 12.06.2020 Iveta Sokolová - Optima Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 22.06.2020
   Objednávka 34/2020 Čistiace prostriedky a kancelárske potreby 62,94 s DPH 30.06.2020 Dumar SK , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 30.03.2020 02.07.2020
   Objednávka 32/2020 stoly a stoličky 3 172.58 s DPH 19.06.2020 Školex, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.06.2020
   Faktúra 119/20 dávkovače na mydlo, zásobníky na papier 321,96 s DPH 30/2020 17.06.2020 Belt Slovakia, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 17.06.2020 18.06.2020
   Faktúra 116/20 elektrina 71,53 s DPH 5100012208 12.06.2020 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 17.06.2020 18.06.2020
   Faktúra 115/20 elektrina 335,88 s DPH 5100012208 11.06.2020 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 17.06.2020 18.06.2020
   Faktúra 114/20 telekomunikačné služby 67,42 s DPH 1014411201 10.06.2020 Slovak Telekom Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 17.06.2020 18.06.2020
   Objednávka 29/2020 čistenie kanalizácie 300,34 s DPH 05.06.2020 Kontrakt JMV Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 12.06.2020
   Faktúra 113/20 správa IT techniky 99,60 s DPH 05.06.2020 Avalon IT, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 09.06.2020 10.06.2020
   Faktúra 112/20 Licencia AsC Agenda 2020/2021 399,00 s DPH 28/2020 05.06.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 09.06.2020 10.06.2020
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5903