• Združenie rodičov

     • Triedni dôverníci ZR

     • Predseda ZR:                        PaedDr. Jana Talpaš Tarabčáková

      Pokladník:                             Lenka Ondíková

      Zapisovateľ:                          Ing. Petra Tobáková

      Členovia výboru ZR:

      1. ročník:   MUDr. Jana Takáčová

      2. ročník:   Ing. Petra Tobáková

      3. ročník:   PaedDr. Jana Talpaš Tarabčáková

      4. ročník:   Ing. Stanislava Lazárová

      5. ročník:   Lenka Ondíková

      6. ročník:   RNDr. Július Doboš

      7. ročník:   JUDr. Radim Kalafut

      8. ročník:   Ing. Adriana Knutová

      9. ročník:   Marta Fischerová

      Triedni dôverníci:

      I.A              MUDr. Jana Takáčová

      I.B              Zuzana Šoltésová

      II.A             Iľja Giba 

      III.A            Ing. Petra Tobáková

      III.B            PaedDr. Jana Talpaš Tarabčáková

      IV.A            Ing. Stanislava Lázarová

      IV.B            Mgr. Romana Habiňáková

      V.A             Lenka Ondíková

      V.B             Mgr. Lucia Mišáková

      VI.A            Bc. Soňa Harčár Petrillová

      VI.B            RNDr. Július Doboš

      VII.A           Bc. Martina Roláková

      VII.B           JUDr. Radim Kalafut

      VIII.A          Štefánia Migová

      VIII.B          Ing. Adriana Knutová

      IX.A            Marta Fischerová

      IX.B            Eva Székiová