• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
   Faktúra 20170083 potraviny 4,74 s DPH 12.01.2017 ERIK s.r.o. 16.04.2017
   Zmluva 5100012208C o združenej dodávke elektriny s DPH 01.01.2010 Východoslovenská energetika a. s. Mgr. Vladimír Šamaj riaditeľ školy 01.03.2017
   Zmluva 01/156/99 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou s DPH 08.09.1999 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Mgr. Vladimír Šamaj riaditeľ školy 01.03.2017
   Faktúra 00022017 potraviny 1 015,40 s DPH 12.01.2017 BESSTER s. r. o. 16.04.2017
   Faktúra 00162017 potraviny 64,81 s DPH 12.01.2017 BESSTER s. r. o. 16.04.2017
   Faktúra 00202017 potraviny 123,37 s DPH 12.01.2017 BESSTER s. r. o. 16.04.2017
   Faktúra 7244002112 potraviny 22,93 s DPH 12.01.2017 RYBA Košice s. r. o. 16.04.2017
   Faktúra 7244000384 potraviny 150,16 s DPH 12.01.2017 RYBA Košice s. r. o. 16.04.2017
   Faktúra 7244001894 potraviny 49,20 s DPH 12.01.2017 RYBA Košice s. r. o. 16.04.2017
   Faktúra 10170165 potraviny 78,71 s DPH 12.01.2017 ERIK s.r.o. 16.04.2017
   Zmluva o obstaraní zájazdu 3 780,00 s DPH 19.01.2017 NOVIRA s. r. o. Mgr. Vladimír Šamaj riaditeľ školy 20.01.2017
   Faktúra 530700635 potraviny 18,20 s DPH 12.01.2017 INMEDIA s.r.o. 16.04.2017
   Faktúra 530700369 potraviny 118,36 s DPH 12.01.2017 INMEDIA s.r.o. 16.04.2017
   Faktúra 20170001 potraviny 240,00 s DPH 12.01.2017 PROMED - včelie produkty s.r.o. 16.04.2017
   Faktúra 004/2017 potraviny 252,00 s DPH 12.01.2017 Jozef Kapráľ 16.04.2017
   Faktúra 20170003 potraviny 354,77 s DPH 16.01.2017 Emil Moňok 16.04.2017
   Faktúra 00312017 potraviny 287,03 s DPH 16.01.2017 BESSTER s. r. o. 16.04.2017
   Faktúra 7244002777 potraviny 230,44 s DPH 16.01.2017 RYBA Košice s. r. o. 16.04.2017
   Faktúra 2016108 potraviny 309,45 s DPH 16.01.2017 Milan Michaľanský MäSO ÚDENINY 16.04.2017
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6138