• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
   Faktúra 98/20 hovory 43,00 s DPH 25.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 27.05.2020
   Zmluva jedálne kupóny s DPH 25.05.2020 Up Slovensko s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 09.06.2020
   Objednávka 28/2020 Licencia AsC Agenda 2020/2021 399,00 s DPH 04.06.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 08.06.2020
   Objednávka 23/2020 Čistiace prostriedky ZŠ 532,08 s DPH 21.05.2020 Dumar SK , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 30.03.2020 25.05.2020
   Objednávka 27/2020 router 240,00 s DPH 04.06.2020 Alarmtel SK, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 04.06.2020
   Faktúra 90/20 odborná skúška 123,92 s DPH 15.05.2020 Schindler Výťahy a eskalátory a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 27.05.2020
   Faktúra 93/20 poistenie majetku 42,70 s DPH 4220034492 18.05.2020 UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 27.05.2020
   Faktúra 94/20 revízia filtračno-ventilačného zariadenia 324,00 s DPH 20/2020 18.05.2020 Rastislav Tomala Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 27.05.2020
   Faktúra 99/20 hovory 1,00 s DPH 25.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 27.05.2020
   Faktúra 100/20 Toaletný a kopírovací papier 154,44 s DPH 25/2020 26.05.2020 Papera, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 27.05.2020
   Faktúra 102/20 Čistiace prostriedky ZŠ 532,08 s DPH 23/2020 03.06.2020 Dumar SK , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 09.06.2020 10.06.2020
   Faktúra 101/20 Čistiace prostriedky ZŠ 79,37 s DPH 24/2020 27.05.2020 Dumar SK , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 27.05.2020
   Objednávka 25/2020 Toaletný a kopírovací papier 154,44 s DPH 21.05.2020 Papera, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.05.2020
   Objednávka 24/2020 Čistiace prostriedky ZŠ 79,37 s DPH 21.05.2020 Dumar SK , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 30.03.2020 25.05.2020
   Faktúra 97/20 stojan a automatický dávkovač 421,20 s DPH 26/2020 21.05.2020 Ferluk, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.05.2020 25.05.2020
   Objednávka 26/2020 stojan a automatický dávkovač 421,20 s DPH 21.05.2020 Ferluk, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.05.2020
   Faktúra 86/20 tepelná energia -895,07 s DPH 39/22/2016 07.05.2020 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.05.2020 25.05.2020
   Faktúra 96/20 infračervené teplomery 132,00 s DPH 22/2020 21.05.2020 Allmedical, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.05.2020 25.05.2020
   Faktúra 92/20 elektrina 387,34 s DPH 5100012208 18.05.2020 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.05.2020 25.05.2020
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5866