• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
   Faktúra 225/20 správa IT techniky 178,80 s DPH 07.10.2020 Avalon IT, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.10.2020 13.10.2020
   Objednávka 82/2020 vetracie klapky k dverám s montážou 204,24 s DPH 13.10.2020 Nové okno Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.10.2020
   Objednávka 71/2020 ručný mixér ŠJ 472,77 s DPH 01.10.2020 Gastromania Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 08.10.2020
   Faktúra 232/20 oprava konvektomatu 129,00 s DPH 76-1/2020 12.10.2020 Multi-Club, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 22.10.2020 23.10.2020
   Faktúra 231/20 odvoz KBO 120,48 s DPH 12.10.2020 HUIRON, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.10.2020 13.10.2020
   Faktúra 229/20 spracovanie fin. účtovníctva a PaM 340,00 s DPH 09.10.2020 Stredisko služieb škole Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.10.2020 13.10.2020
   Faktúra 228/20 telekomunikačné služby 93,82 s DPH 1014411201 08.10.2020 Slovak Telekom Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.10.2020 13.10.2020
   Faktúra 228/20 chladnička 744,00 s DPH 74/2020 08.10.2020 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.10.2020 13.10.2020
   Faktúra 226/20 Toaletný papier 110,16 s DPH 79/2020 08.10.2020 Papera, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.10.2020 13.10.2020
   Faktúra 224/20 tepelná energia 521,94 s DPH 39/22/2016 06.10.2020 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.10.2020 13.10.2020
   Zmluva 22262020 Zmluva o nájme bytu s DPH 30.09.2020 Mária Žitvová Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 01.10.2020
   Faktúra 222/20 zemný plyn 169,00 s DPH 5100012433 04.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 02.10.2020 13.10.2020
   Faktúra 223/20 ochrana osobných údajov 104,40 s DPH 05.10.2020 CUBS plus, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.10.2020 13.10.2020
   Faktúra 280/20 výpočet a návrh výstavby spoločenskej hodnoty drevín 115,06 s DPH 81/2020 27.11.2020 Správa mestskej zelene v Košiciach Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 01.12.2020 01.12.2020
   Objednávka 80/2020 Balíčky hmotnej núdze 33,20 s DPH 12.10.2020 Dumar SK , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 30.03.2020 12.10.2020
   Objednávka 76-1/2020 oprava konvektomatu 129,00 s DPH 02.10.2020 Multi-Club, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 09.10.2020
   Objednávka 79/2020 Toaletný papier 110,16 s DPH 07.10.2020 Papera, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 12.10.2020
   Objednávka 74/2020 prostriedok oplachovací a umývací do umývačky 744,00 s DPH 02.10.2020 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 02.10.2020
   Faktúra 220/20 aktualizácia programu ŠJ4 48,00 s DPH 02.10.2020 SOFT-GL s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 08.10.2020 08.10.2020
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6138