• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
   Faktúra 07202017 potraviny 188,00 s DPH 18.09.2017 BESSTER s. r. o. 22.11.2017
   Faktúra 20170002 potraviny 159,30 s DPH 08.09.2017 Marek Vargapál - PROMED 22.11.2017
   Faktúra 20170084 potraviny 343,04 s DPH 13.09.2017 Emil Moňok 22.11.2017
   Faktúra 07032017 potraviny 276,91 s DPH 13.09.2017 BESSTER s. r. o. 22.11.2017
   Faktúra 07022017 potraviny 90,44 s DPH 13.09.2017 BESSTER s. r. o. 22.11.2017
   Faktúra 20173321 potraviny 17,71 s DPH 13.09.2017 ERIK s.r.o. 22.11.2017
   Faktúra 10174550 potraviny 72,94 s DPH 13.09.2017 ERIK s.r.o. 22.11.2017
   Faktúra 10174611 potraviny 9,98 s DPH 13.09.2017 ERIK s.r.o. 22.11.2017
   Faktúra 20173377 potraviny 3,48 s DPH 13.09.2017 ERIK s.r.o. 22.11.2017
   Faktúra 7244067181 potraviny 165,01 s DPH 13.09.2017 RYBA Košice s. r. o. 22.11.2017
   Faktúra 07112017 potraviny 100,05 s DPH 18.09.2017 BESSTER s. r. o. 22.11.2017
   Faktúra 20170088 potraviny 360,25 s DPH 18.09.2017 Emil Moňok 22.11.2017
   Faktúra 530720597 potraviny 220,50 s DPH 08.09.2017 INMEDIA s.r.o. 22.11.2017
   Faktúra 7244067550 potraviny 109,26 s DPH 18.09.2017 RYBA Košice s. r. o. 22.11.2017
   Faktúra 530722711 potraviny 133,16 s DPH 18.09.2017 INMEDIA s.r.o. 22.11.2017
   Faktúra 530722838 potraviny 270,14 s DPH 18.09.2017 INMEDIA s.r.o. 22.11.2017
   Faktúra 07332017 potraviny 54,35 s DPH 22.09.2017 BESSTER s. r. o. 22.11.2017
   Faktúra 07262017 potraviny 100,93 s DPH 22.09.2017 BESSTER s. r. o. 22.11.2017
   Faktúra 10174726 potraviny 60,70 s DPH 22.09.2017 ERIK s.r.o. 22.11.2017
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5909