• Denný režim ŠKD

    • 6,00 –   8,00    ranné schádzanie detí, odprevádzanie detí do tried, príprava na vyučovanie

      11,40 – 12,30    príprava na obed, obed, odpočinkové aktivity (po 4. vyučovacej  hodine)

     12,30 – 13,15    príprava na obed, obed, odpočinkové aktivity (po 5. vyučovacej hodine)

     12,30 – 14,00    pobyt detí na školskom ihrisku (po 4. vyuč. hod.)

     13,15 – 14,15    pobyt detí na školskom ihrisku (po 5. vyuč. hod.)

     14,00 – 15,00    tematické okruhy výchovy (po 4. vyuč. hod.)

     14,15 – 15,00    tematické okruhy výchovy (po 5. vyuč. hod.)

     15,00 – 15,15    olovrant, odchod domov

     15,15 – 16,00    príprava na vyučovanie, odchod domov

     16,00 – 17,15    popoludňajšie schádzanie detí, odchod domov

      

      

      V čase od 13.00- 15.30 hod. sa podľa rozpisu organizujú záujmové krúžky na škole.