• Vedenie a zamestnanci školy

    • Vedenie a zamestnanci školy

     Vedenie a zamestnanci

     Riaditeľ školy:

     Mgr. Štefan Koľ

     Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň:   

     Mgr. Iveta Činatalanová

     Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň:                  

     Mgr. Marianna Drančáková

     Vedúca vychovávateľka ŠKD:

     Lenka Forgáčová

     Hospodárka školy:

     Kristína Onofrejová

     Vedúca školskej jedálne:

     Ing. Margita Fülekyová

     Výchovná poradkyňa:

     Mgr. Eva Pasnišinová

     Špeciálny školský pedagóg:

     Mgr. Zuzana Gajdošová

      

     Školský psychológ: 

     Učitelia - zoznam pedagogických zamestnancov školy - menu - časť Učitelia

     Mgr. Michaela Muchová, Mgr. Martina Semešiová

      

     Nepedagogickí zamestnanci:

     Škola

     Školník: Vincent Szilagyi

     Upratovačky: Gabriela Hocková, Mária Malegová, Iveta Ružičková, Štefánia Tkačová

     Vrátnička: Mária Žitvová

     Školská jedáleň:

     Hlavná kuchárka: Anna Šuverová

     Kuchárka: Agnesa Nigutová, Michaela Hudáková

     Pracovníčky v prevádzke: Dana Buchalová, Anna Páralová