• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 7209324841 zemný plyn 153,00 s DPH 6300053166 03.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.10.2018 03.10.2018
   Faktúra 193/20 OOPP 436,26 s DPH 65/2020 11.09.2020 Abtex, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.09.2020 23.09.2020
   Faktúra 201/20 pracovné učebnice fyzika 7. ročník 64,00 s DPH 61/2020 18.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.09.2020 23.09.2020
   Faktúra 200/20 učebnice AJ 176,00 s DPH 59/2020 17.09.2020 R and D Publishing, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.09.2020 23.09.2020
   Faktúra 199/20 učebnice etická výchova 63,00 s DPH 41/2020 17.09.2020 Pre školy, Distribučná agentúra AD REM Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.09.2020 23.09.2020
   Faktúra 198/20 Tonery do tlačiarní 317,64 s DPH 63/2020 14.09.2020 Great Toner, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.09.2020 23.09.2020
   Faktúra 197/20 elektrina 251,63 s DPH 5100012208 14.09.2020 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.09.2020 23.09.2020
   Faktúra 196/20 elektrina 90,78 s DPH 5100012208 14.09.2020 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.09.2020 23.09.2020
   Faktúra 195/20 Čistiace prostriedky pre ŠJ 593,17 s DPH 52/2020 14.09.2020 Dumar SK , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.09.2020 23.09.2020
   Faktúra 194/20 spracovanie fin. účtovníctva a PaM 340,00 s DPH 14.09.2020 Stredisko služieb škole Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.09.2020 23.09.2020
   Faktúra 192/20 OOPP ŠJ 583,31 s DPH 64/2020 11.09.2020 Abtex, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.09.2020 23.09.2020
   Faktúra 203/20 príspevok za poskytnutie informácii 20,00 s DPH 21.09.2020 Nezisková organizácia Recyklohry Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 23.09.2020 24.09.2020
   Objednávka 66/2020 Toaletný a kopírovací papier 117,72 s DPH 21.09.2020 Papera, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 21.09.2020
   Objednávka 59/2020 učebnice AJ 176,00 s DPH 02.09.2020 R and D Publishing, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.09.2020
   Objednávka 63/2020 Tonery do tlačiarní 317,64 s DPH 09.09.2020 Great Toner, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 16.09.2020
   Faktúra 179/20 učebnice náboženstvo 132,80 s DPH 51/2020 18.08.2020 Vydavateľstvo Don Bosco Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 18.08.2020 28.08.2020
   Faktúra 188/20 jedálne kupóny 765,77 s DPH 09.09.2020 Up Slovensko s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.09.2020 16.09.2020
   Faktúra 189/20 telekomunikačné služby 61,39 s DPH 1014411201 10.09.2020 Slovak Telekom Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.09.2020 16.09.2020
   Faktúra 190/20 učebnice AJ 1 199.00 s DPH 36/2020 10.09.2020 R and D Publishing, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.09.2020 16.09.2020
   Faktúra 191/20 Tonery do tlačiarní 64,20 s DPH 61/2020 10.09.2020 ITprint Slovakia, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.09.2020 16.09.2020
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6048