• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 2018_MPC_EONE_038 o dodávke didaktických prostriedkov English One bezodplatne s DPH 13.03.2018 Metodicko-pedagogické centrum Mgr. Štefan Koľ Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.04.2018
   Faktúra 1190387 nákup IKT 9 263.40 s DPH 59/2019 25.11.2019 Avalon IT s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.11.2019 02.12.2019
   Faktúra 52019P réžia ŠJ 942.- s DPH 28.05.2019 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 28.05.2019 03.06.2019
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-1-2018 Nákup pre ŠJ - zemiaky 9292.80/48mesiacov s DPH 22.10.2018 26.10.2018 22.10.2018 Základná škola Gemerská 2 22.10.2018
   Zmluva 0778/2017 Zmluva o poskytnutí NFP OPLZ/83/2017 124 560,00 s DPH 12.12.2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.12.2017
   Zmluva 2/2019 Rekonštrukcia strechy 59 999,09 s DPH 06.09.2019 Peter Jakab Jak - stav Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 12.09.2019
   Faktúra 317950958 výťah - kapitálové výdavky 54 000,00 s DPH 15.12.2016 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava 26.01.2017
   Faktúra 2014048 výstavba ihriska 45 293,51 s DPH 01.10.2014 SportReal Nitra s.r.o., Pražská 2, Nitra 13.11.2014
   Zmluva č. 1/2014 zmluva o dielo 45 293,51 s DPH 28.07.2014 SportReal Nitra s. r. o. 28.07.2014
   Faktúra 170100015 sanácia suterénu 40 850,40 s DPH 29.03.2017 GRIZZLY s.r.o. Kráľovská 811/34, Šaľa 1 25.04.2017
   Zmluva č. 2/2014 zmluva o dielo 35 789,56 s DPH 13.06.2014 UNIROOF s. r. o. 13.06.2014
   Faktúra 072014 oprava strechy 35 789,56 s DPH 04.07.2014 UNIROOF, s.r.o. Jenisejská 6, Košice 21.08.2014
   Zmluva Z20172797_Z príloha Obchodné podmienky EKS 32 400,00 s DPH 30.01.2017 GRIZZLY s.r.o. 30.01.2017
   Zmluva Z20172797_Z zmluva o dielo 32 400,00 s DPH 30.01.2017 GRIZZLY s.r.o. 30.01.2017
   Zmluva 3-2018 Oprava povrchu terasy, chodby pod terasou, omietok v kuchyni a sanácia priestorov školskej kuchyne 30 803,29 s DPH 23.07.2018 INGREAL SK Servis s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 23.07.2018
   Zmluva 5-2018-ŠJ Nákup potravín pre školskú jedáleň - Ovocie a zelenina 28 815,36 s DPH 21.11.2018 EMATRADE spol. s r. o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.11.2018
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-5-2018 Oprava povrchu terasy, chodby pod terasou, omietok v kuchyni a sanácia priestorov školskej kuchyne 27 250,00 bez DPH 11.07.2018 18.07.2018 24.08.2018 11.07.2018 Základná škola Gemerská 2 11.07.2018
   Zmluva 2-2018-ŠJ Nákup potravín pre školskú jedáleň - Mäso, mäsové výrobky 26 207,12 s DPH 21.11.2018 ERIK, spol. s r. o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 22.11.2018
   Faktúra 2015/17 služby - kladenie gumolitov 24 882,51 s DPH 25.08.2015 Ľudmila Koreňová - KORLINO, Pokroku 15, Rozhanovce 01.09.2015
   Zmluva 8-2018-ŠJ Nákup potravín pre školskú jedáleň - Mlieko, mliečne výrobky 19 969,80 s DPH 07.12.2018 INMEDIA spol. s r. o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 07.12.2018
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6048