• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 2019059 Škola v prírode-ubytovacie služby 4 500,00 s DPH Zmluva o obstaraní zájazdu 1/2019 28.06.2019 AMOS cestovná kancelária Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.07.2019 16.07.2019
   Faktúra 18240 Konvektomat 10 190.00 s DPH Z201850975_Z 19.12.2018 MULTI-CLUB, spol. s r. o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.12.2018 21.12.2018
   Objednávka 3/2019 Školské stoličky a stoly 2 940,16 s DPH VO-2-2019 08.03.2019 Školex, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 15.03.2019
   Faktúra 1745194 Školské stoličky a stoly 2 940.16 s DPH 3/2019 VO-2-2019 25.03.2019 Školex, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.03.2019 25.03.2019
   Objednávka 83/2019 šatňová stena 1 791,62 s DPH VO-2-2019 23.12.2019 Školex, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 23.12.2019
   Faktúra 17451269 šatňová stena 1 791.62 s DPH VO-2-2019 23.12.2019 Školex, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 23.12.2019 30.12.2019
   Faktúra 201902 Výmena PVC - oprava podlahových krytín 7 098.76 s DPH 4/2019 VO-1-2019 26.03.2019 Ľudmila Koreňová-KORLINO Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 26.03.2019 26.03.2019
   Objednávka 4/2019 Výmena PVC - oprava podlahových krytín 7 098,76 s DPH VO-1-2019 08.03.2019 Ľudmila Koreňová-KORLINO Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 15.03.2019
   Objednávka 21/2019 Maliarske a natieračské práce 4 998.10 s DPH VO 15.07.2019 Novomal, Jozef Bernat ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 05.08.2019 12.07.2019
   Objednávka 36/2019 kancelársky nábytok 348,60 s DPH MKN84P 17.10.2019 Mobelix Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 28.10.2019
   Faktúra 1182206694 triedne knihy a výkazy 26,89 s DPH MA31263119 11.07.2018 ŠEVT a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.07.2018 13.07.2018
   Faktúra 185/22 poistenie majetku 2 283,72 s DPH 9160120587 18.07.2022 UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 02.08.2022 08.08.2022
   Faktúra 152/23 poistenie majetku 274,32 s DPH 9160120587 12.07.2023 UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.07.2023 17.07.2023
   Faktúra 153/23 poistenie majetku 2 283,72 s DPH 9160120587 12.07.2023 UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.07.2023 17.07.2023
   Faktúra 167/21 poistenie majetku 2 283.72 s DPH 9160120587 22.07.2021 UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.08.2021 20.08.2021
   Faktúra 236/23 plyn 10/23 477,00 s DPH 9100107328 03.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 05.10.2023 05.10.2023
   Faktúra 10/23 vyúčtovanie za rok 2022 -51,90 s DPH 9100107328 18.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.01.2023 30.01.2023
   Faktúra 67/23 plyn 4/23 477,00 s DPH 9100107328 04.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 14.04.2023 17.04.2023
   Faktúra 09/24 plyn 2023 nedoplatok 395,38 s DPH 9100107328 17.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 26.01.2024 26.01.2024
   Faktúra 15/24 plyn 1/24 392,00 s DPH 9100107328 29.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 31.01.2024 31.01.2024
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6048