• Akcie školy

     • Minikaraoke show v ŠKD

      11. 6. 2023

      Pani vychovávateľky Ewička a Gabika si pre deti v ŠKD vymysleli Minikaraoke show.  Poobedie sa nieslo v duchu spevu, tanca, dobrej nálady a zábavy.  Deti súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii spievali deti 1. a 2. ročníka a v druhej tretiaci a štvrtáci.  Všetci sa snažili a predviedli svoje spevácke umenie. V prvej kategórii zvíťazil Bruno Béreš z 1.B, 2. miesto si vyspievali Ninka Kapturová a Nelka Udodiková z 1.A a na 3. mieste skončila dvojica dievčat z 2.A - Anna Mária Gregová a Karinka Ječová. V druhej kategórii si víťazstvo odniesli dievčatá Martinka Kiss a Alžbetka Trojčáková, obe zo 4.B, 2. miesto obsadili dievčatá z 3.B - Pavlínka Kucová a Sophia Sopková a 3. miesto patrilo speváčkam zo 4.A - Adelka Lessayová a Nataška Udodiková. Všetkým ďakujeme za účasť a odvahu, skvelému obecenstvu za podporu a tešíme sa na ďalšiu Minikaraoke show. 

     • Prváci na dopravnom ihrisku

      11. 6. 2023

      Krásny 6. jún prežili naši prváci z 1.A aj 1.B na dopravnom ihrisku na Alejovej ulici v Košiciach.  Aj keď počasie nebolo úplne ideálne, predsa si deti vyskúšali bicyklovať sa pod "prísnym" dozorom pána policajta. Deti boli povinné dodržiavať dopravné predpisy a na cestu s bicyklom nemohli ísť bez prilby. Kto urobil  priestupok mal trestné body, musel z cesty ísť preč a dostal aj  poučenie. Každá trieda si prešla okrem praktickej časti aj teóriou, kde boli deti riadne poučené, čo všetko bicyklu nesmie chýbať, kedy dávať prednosť, po ktorej strane sa jazdí a tiež spoznávali, čo znamenajú jednotlivé dopravné značky. Deti za  dobrý výkon dostali preukaz cyklistu. Po náročnom,  ale aj "zábavnom" dni plní zážitkov sa prváci  vrátili naspäť do školy obohatení o nové vedomosti a už teraz sa tešia na stretnutie o rok.

     • Pôvodný žiacky muzikál Taký (ne)obyčajný príbeh

      5. 6. 2023

      Prvé júnové dni patrili muzikálovému príbehu Taký (neobyčajný) príbeh. Spod pera scenáristky a režisérky Angely Štefánikovej, hudobnej taktovky spod rúk Ľudmily Lenárd Pavlulikovej a tanečnej choreografie spod krokov Viki Kiktavej Štefánikovej sa opäť zrodil muzikál, ktorý čerpal námet zo súčasného sveta deti a tínedžerov plný konfrontácie s problémom "inakosť".  Zaradiť sa nie je jednoduché, rovnako ako aj správať sa podľa šablóny a byť "in".  Tento príbeh bol vďaka svojej téme blízky všetkým.  Žiaci, rodičia i učitelia si mohli predstavenie pozrieť v premiére dopoludnia i popoludní s veľkým úspechom. 

      Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

     • Botanikiáda 2023 - regionálne kolo

      5. 6. 2023

      Koncom mája prebehlo v Botanickej záhrade regionálne kolo súťaže Botanikiáda 2023. Všetci naši piataci sa v apríli zúčastnili online školského kola a dvaja najúspešnejší - Olívia Filepová a Zdenka Bernátová z 5.A  nás reprezentovali v regionálnom kole. Dievčatá  (spolu s našimi ich bolo viac ako 60 zo škôl Košického a Prešovského kraja) prežili krásny deň v Botanickej záhrade, kde v skupinách pod vedením vysokoškolských študentov na prechádzke dendrologickým chodníkom poznávali vzácne aj bežné stromy a plnili rôzne zaujímavé aktivity. Po krásnom dni strávenom v Botanickej záhrade v Košiciach vás všetkých pozývame na jej návštevu a príďte si pozrieť aktuálnu výstavu Motýle 2023.

    • Družstvá mladých zdravotníkov - súťaž
     • Družstvá mladých zdravotníkov - súťaž

      5. 6. 2023

      Družstvá mladých zdravotníkov - DMZ I (2.-5.roč.)  a DMZ II (6.-9.roč.) sa spolu s pani učiteľkou Bačišinovou zúčastnili celomestskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci na Gymnáziu Park mládeže v Košiciach.  Družstvá nastúpili v zložení – DMZ I : F. Doboš – kapitán, 5.B, A. Lesayová, E. Mižurová a L. Prevužňák – všetci 4.A, P. Ivančo – 3.A  ... DMZ II – E.Merganičová –  kapitán, 7.B, J.Lessay, S. Bujílek, O.Miga – všetci 7.A a P. Benediková – 5.B. Súťažiaci postupne absolvovali niekoľko stanovíšť: testy z histórie ČK, darcovstva krvi a z vedomostí o poskytovaní prvej pomoci, ďalej nasledovalo praktické poskytovanie prvej pomoci.  Mladší zdravotníci si najprv overili praktické zručnosti pri srdcovo – pľúcnom oživovaní aj s použitím prístroja AED a na ďalšom stanovišti ošetrili raneného po páde z kolobežky. Starší zdravotníci po oživovaní  pomáhali ošetriť viacerých zranených po autonehode.  Hoci nám medailové priečky unikli o vlások – DMZ I sa umiestnili na 4. mieste a DMZ II na 5. mieste, všetci sme si užili pekný deň plný zážitkov. Získané vedomosti a zručnosti o poskytovaní prvej pomoci sú pre nás cennou výbavou do ďalšieho života. 

     • Didaktické hry v 1.A prakticky

      1. 6. 2023

      Praktickej časti ÚC predbiehala teoretická časť, ktorej cieľom bolo poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia, tiež zdravia a života iných ľudí. Miestom, kde sa uskutočnili didaktické hry bol krásny park v Kulturparku. Žiaci si cestou osvojovali mnoho z dopravnej výchovy, ako sa správať na verejnosti, či orientovať sa v okolí. Následne už v parku si zopakovali, čo všetko má obsahovať domáca lekárnička, ako ošetriť drobné poranenia, ako privolať prvú pomoc. Zbieraním kartičiek, ktoré boli umiestnené voľne v priestore a následne ich žiaci usporiadali podľa pokynu zistili, že ČERVENÝ KRÍŽ = POMOC VŠETKÝM ĽUĎOM. Účelové cvičenie splnilo svoj cieľ a žiaci sa spokojní a obohatení novými poznatkami vrátili späť do školy

    • Prírodoveda v Sosne so 4.A
     • Prírodoveda v Sosne so 4.A

      1. 6. 2023

      Nevedeli sme sa dočkať dňa, kedy strávime opäť deň v Ekocentre Sosna. Bol pre nás naozaj pestrý, obohacujúci, zábavný a plný nezabudnuteľných zážitkov. Okrem návštevy hobitieho domčeka sme si vlastnoručne vyrobili oštepy a vyskúšali sme si, že naši predkovia to vôbec nemali ľahké. Spoznávali, ochutnávali a ovoniavali sme bylinky, ktorých bola plná záhrada. Neskôr sme si z nich odtrhli, nasekali a zapracovali sme ich do voňavého cesta, z ktorého sme vytvorili hadov. Upečený had chutil prekvapivo vynikajúco J. Aby bola záhrada v Sosne pestrejšia, vytvorili sme z hlinenej hmoty škriatkov, ktorí skrášlili záhradu a usmievali sa tak na ryby, žubrienky, mravcov a ostatné živočíchy, ktoré tam žijú. Mali sme ich možnosť pozorovať pri jazierku cez lupu vo vode, ochutnať kyselinu mravčiu a aj prejsť naboso prekážkovou cestičkou po kameňoch. Takmer všetci otužilci okúsili zázračnú moc studenej vody v jazierku, i lozenie po stromoch. Tí výtvarne nadaní si mohli vyskúšať nakresliť portrét vlastnoručne vyrobeným uhlíkom.

    • Deň mlieka s RAJO v ŠKD
     • Deň mlieka s RAJO v ŠKD

      1. 6. 2023

      16. máj je Medzinárodným dňom mlieka. V spolupráci so spoločnosťou Rajo, ktorá zabezpečuje Brejky automaty na slovenských školách, a aj na tej našej, sme vo všetkých oddeleniach ŠKD v rámci našej školy uskutočnili aktivity , ktoré nám tento deň pripomenuli. V každom oddelení prebehla krásna, aj keď trošku náročná prezentácia o firme Rajo, o ich činnosti a produktoch. Ale zvládli sme to všetci. Následne prebehol kvíz na interaktívnej tabuli s vyhodnotením, ktorý sa deťom veľmi páčil. A napokon pani vychovávateľky pripravili aktivity pre svoje deti, pri ktorých sa všetci veľmi zabavili a aj niečo naučili. Úspech malo hlavne dojenie kravičky Maliny takmer vo všetkých oddeleniach , vedomostná aktivita “Čo tam chýba?”, tvorivé dielne “Tkanie kravičky” a “Stajňa tanierových kraviek”, príprava syrovej nátierky a naplnenie hladných brušiek mliečnym výrobkom a nechýbala ani ochutnávka Brejky nápojov. Deň mlieka bol ozaj mliečny, poučný, tvorivý , ale hlavne zábavný . Bolo to jedno skvelé popoludnie a spoločnosti RAJO za prínos tiež ďakujeme. 

     • 1. miesto v okresnom kole v atletike je naše!

      24. 5. 2023

      Že máme šikovných žiakov dokazujú aj naše úspechy. Jedným z ďalších je 1. miesto v okresnom kole v atletike.  Našu školu reprezentovali vo viacerých disciplínach. Dávid Komjati získal dve 1. miesta (skok do výšky a skok do diaľky), Ivan Dvorový získal 2. miesto (hod vortexom), Marek Čulka získal 5. miesto (šprint na 60 m) a Dominik Matys získal 5. miesto (beh na 800 m). V štafete skončili žiaci na 4. mieste. Spoločnými silami nazbierali body a umiestnili sa celkovo na 1. mieste! Vybojovali si tak postup na krajské kolo! Ďakujem za úspešnú reprezentáciu a blahoželáme.

    • Workshop s Aj TY v IT a inteligentné zavlažovanie
     • Workshop s Aj TY v IT a inteligentné zavlažovanie

      24. 5. 2023

      V pondelok sa v našej škole uskutočnil workshop programovania s názvom „Inteligentné zavlažovanie“, ktoré sa realizovalo v spolupráci s organizáciou Aj TY v IT.  Žiaci pracovali pod vedením lektorky a vyskúšali si prácu s BBC micro:bitom a Smart home sadou. BBC micro:bit je malý, programovateľný mikropočítač, ktorý slúži na edukáciu v oblasti programovania. Počas workshopu sa naučili naprogramovať merač vlhkosti a postupne riešenie zmeniť na „smart riešenie“ využitím senzorov. Piatačkám a siedmačkám sa workshop veľmi páčil, aktívne pracovali, využívali znalosti, ktoré získali na hodinách informatiky.

      Tešíme sa na ich ďalšie výtvory a veríme, že nadobudnuté užitočné vedomosti im umožnia lepšie uplatnenie v živote, pomôžu v rozhodovaní sa, či programovanie nie je práve tou cestou, po ktorej by sa chceli v budúcnosti uberať.

     • Okresné kolo žiačok vo vybíjanej

      24. 5. 2023

      Pondelk sa niesoll v športovom duchu. Naše žiačky sa zúčastnili okresného turnaja žiačok vo vybíjanej v zastúpení šiestich škôl. Z trojčlennej skupiny sa nám bohužiaľ nepodarilo postúpiť, v ktorej sme obdŕžali porážku proti rovesníčkam so ZŠ Bukovecká, no podarilo sa nám uspieť proti neskorším víťazkám turnaja so ZŠ Družicová. Za vzornú reprezentáciu školy vybraným žiačkam ďakujeme.

     • 4.B na návšteve v Ekocentre SOSNA

      21. 5. 2023

      Štvrtáci zo 4.B sa spolu so svojou vychovávateľkou Gabikou a triednou pani učiteľkou Silviou vybrali do Ekocentra SOSNA v Družstevnej pri Hornáde. Aj keď im počasie veľmi neprialo a od rána pršalo, predsa sa na chvíľku počasie umúdrilo a deti si to mohli užiť aj na dvore. Najprv sa rozprávali o živote vtáčikov, hrali rôzne hry. Neskôr navštívili Hobití dom, v ktorom sa im veľmi páčilo, pozorovali chrobáčiky, pavúky aj slimáky. A nakoniec sa rozprávali aj o živote v jazierku, ktoré majú priamo na dvore. Niektorí si domov pre svojich blízkych zakúpili aj ručne vyrobené drobnosti ako náušnice, voňavé vankúšiky, magnetky.... Ďakujeme pani Mariannke za krásne poobedie prežité v Ekocentre SOSNA.

     • Medzinárodný deň mlieka v ŠKD 1.B

      21. 5. 2023

      16. máj je medzinárodným dňom mlieka. Žabky z 2. oddelenia ŠKD si toto poobedie spríjemnili rôznymi aktivitami, pričom hlavnou témou bolo, samozrejme, mlieko. Na začiatku sa porozprávali o pozitívnych účinkoch mlieka pre náš organizmus. Vymenovali  a pozreli si rôzne mliečne výrobky, ktoré sa z mlieka dajú vyrobiť. Potom, keďže brušká ohlasovali hlad, si spoločne podľa receptu pripravili syrovú nátierku. Na jej príprave sa podieľal naozaj každý. Spoločnú prácu zavŕšili ochutnávkou a po syrovej nátierke nezostala ani stopa. S plnými bruškami si svoje vedomosti o mlieku overili v družstvách v súťažnom kvíze. Po vyhodnotení kvízu bolo každé družstvo ocenené. Na záver si zahrali hry na interaktívnej tabuli a zhodnotili, že to bolo jedno skvelé popoludnie.

     • Slávik Slovenska 2023 a naši speváci

      16. 5. 2023

      Pondelok druhého majového týždňa opäť po roku patril kráse slovenského folklóru. Konkrétne kráse slovenskej ľudovej piesne a to v podobe okresného kola súťaže v speve slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2023. Našu školu úspešne reprezentovali: Anetka Király z I.B, ktorá v I. kategórii získala za svoj úžasný výkon od poroty Čestné uznanie. Žiak IX.B triedy Dominik Matys sa v III. Kategórii umiestnil na krásnom 2.mieste. Zo srdca blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

     • Úspech v autorskej súťaži Literárne Košice 2023

      16. 5. 2023

      To, že našu školu navštevujú talentované deti, ktoré dokážu uspieť aj v konkurencii celého kraja, dokazujú opäť úspešné umiestnenia v autorskej súťaži Literárne Košice 2023. Súťaž každoročne organizuje Knižnica Litpark a my sa do nej každoročne radi zapájame a vždy zožneme nejaký úspech. Tohto roku žiaci zapojili svoje spisovateľské črevo a tvorili poéziu či prózu na témy Môj detektívny zápisnik, Najkrajšia rozprávka môjho destva a Kam sa podela moja slušná výchova? Spomedzi všetkých zaslaných prác svojimi dielami získali čestné uznanie Jaroslava Piňková, Aneta Csorba, Ela Vavreková, Filip Baltes, Martin Svoboda a krásne 2.  miesto získala Melánia Estočinová. Srdečne blahoželáme a sme radi, že ste obstáli v konkurencii mladých autorov celého Košického a Prešovského kraja.

     • Kabelka s prekvapením ku Dňu matiek

      14. 5. 2023

      Všetkým mamám už tradične patrí druhá májová nedeľa. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 14. mája. Byť mamou, či fyzickou alebo duchovnou,  je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Aj deti z I.oddelenia ŠKD /1.A/ sa chystali na tento pekný deň. Pripravili pre svoje mamky krásne kabelky s prekvapením. Ďakujeme mamičky!

     • Deň matiek

      14. 5. 2023

      Druhá májová nedeľa je nedeľou, kedy všetky mamky, mamičky či mamy majú svoj sviatok. Práve dnes máme možnosť vyjadriť lásku našim mamám možno intenzívnejšie a inak ako po iné dni v roku.  Špeciálne letí pozdrav všetkým mamkám z 1.A. Mamy, mamky, mamičky, ďakujeme, že vás máme a ľúbime vás. 

      PS: teraz rýchlo objať svoju mamku aj s pusou. 

     • Tematický deň

      11. 5. 2023

      Tento mesiac naša škola pripravila pre našich žiakov opäť tematický deň pod názvom Tričkový s nápisom.  Žiaci aj učitelia si mohli obliecť tričká či mikiny s akýmkoľvek nápisom. Zapojilo sa nás mnoho, od najmenšíchpo najväčších.  Veľmi oceňujeme vtipné či motivačné nápisy. 

     • Poďakovanie za Deň narcisov

      11. 5. 2023

      Naša škola sa každý rok zapája do akcie Deň narcisov. Dnes nám bolo doručené poďakovanie z Ligy proti rakovine za ochotu a čas, ktoré sme venovali zapojeniu sa do tejto zbierky. Košice touto akciou prispeli Ligy proti rakovine sumou 55 789,83 €. Naša škola prispela sumou 393,05 €. Všetkým za pomoc onkologickým pacientom ďakujeme.