• Akcie školy

     • Poďakovanie za Deň narcisov

      11. 5. 2023

      Naša škola sa každý rok zapája do akcie Deň narcisov. Dnes nám bolo doručené poďakovanie z Ligy proti rakovine za ochotu a čas, ktoré sme venovali zapojeniu sa do tejto zbierky. Košice touto akciou prispeli Ligy proti rakovine sumou 55 789,83 €. Naša škola prispela sumou 393,05 €. Všetkým za pomoc onkologickým pacientom ďakujeme.

    • Deň Zeme v ŠKD
     • Deň Zeme v ŠKD

      11. 5. 2023

      Pre veľké množstvo krúžkov v škole a nepriaznivé počasie sme v ŠKD oslávili Deň Zeme o trošku neskôr ako mala naša planéta narodenin svoj sviatok! Minulý týždeň v piatok sa všetky deti zúčastnili akcie na školskom dvore, kde im pani vychovávateľky pripravili jednotlivé stanovištia, ktorými postupne prechádzali, zbierali body, súťažili a zabávali sa.  U Lenky mali ŽIVOT V SPOLOČENSTVÁCH…les, vodu a lúku …U Paťky aktivitku s názvom NÁJDI DÚHU NA ŠKOLSKOM DVORE…u Ivky POSKLADAJ BÁSEŇ A POMÔŽ ZEMI…u Anky mali aktivitu športového charakteru, na konci ktorej mali správne poskladať puzzle s názvom Deň Zeme…a u Ewky aktivitu s názvom CHOĎ A NÁJDI, kde mali v časovom limite spoznať a vyzbierať prírodniny, ktoré im tabuľka ukazovala - vetvičku, konárik, šišku, kamienok, kôru, púpavu, list, sedmokrásku. Nakoniec si hlavne prváci zaspievali do mikrofónu, ktorý bol súčasťou akcie a bolo nám všetkým veselooooo. Deň Zeme sme oslávili, ako sa patrí.

     • Zážitková prvouka v 1.A

      9. 5. 2023

      Keďže sa vonku usmievalo slniečko, deťom z 1.A pani učiteľka pripravila hodinu  prvouky na školskom dvore. Rozdelili sa do štyroch skupín a úlohou každej skupiny bolo nájsť na školskom dvore rastliny, ktoré boli napísané v tabuľke na papieri. Niektoré   mali  vložiť aj do pripravenej nádobky na ukážku pre ostatných spolužiakov a to bola zároveň aj informácia o tom, že uvedené rastliny deti poznajú. Každej skupine sa v hľadaní darilo  a na konci správne referovali, ktoré rastliny sa im nepodarilo nájsť a ktoré mali pripravené v nádobke na ukážku. Hodina sa všetkým zjavne veľmi páčila,  a tak si to zopakujeme častejšie. 

     • Naši futbalisti a futbalistky

      8. 5. 2023

      Minulý týždeň sme sa zúčastnili školského pohára žiakov vo futbale pod záštitou SFZ, kde naši vybraní žiaci 5., 6. a 7. ročníka obsadili 7. miesto s bilanciou jedna výhra a dve prehry. Rovnakého podujatia sa zúčastnili v stredu aj naše žiacky, ktoré sa umiestnili na 4. mieste s bilanciou jedna remíza a dve prehry. Za skvelé výkony vo veľkej konkurencii a vzornú reprezentáciu žiakom ďakujeme.

     • Farebný chodník a naši malí umelci

      8. 5. 2023

      Súčasťou osláv Dni mesta Košíc je tradičná aktivita pre deti pod názvom Farebný chodník. Tohto roku bolo úlohou malých umelcov premeniť asfaltový chodník na chodník kvetinový, podľa zadanej témy - Kvetinový chodník. Aj naši "umelci" z 1. stupňa sa tejto aktivity  zhostili zodpovedne a s nadšením menili asfaltový chodník na kvetinový. 

    • V ŠKD Zdravo vyhraj
     • V ŠKD Zdravo vyhraj

      3. 5. 2023

      Ranný klub detí sa v jeden utorok niesol v duchu netradičného športovania pod názvom Zdravo vyhraj. Škôlka, slalom,cesta močiarom a získať body v hode do živej aj neživej prirody mal možnosť každý, kto bol v klube od 6:00 do 7:30 hodiny. Bolo vidieť, že deti si tieto disciplíny a následne aj čas strávený pred terčom veľmi užili. Na záver nasledovalo vyhodnotenie.

      Kráľom netradičného športovania sa stal Lukáš PREVUŽŇÁK zo 4.A a kráľovnou sa stala AnnaMária GREGOVÁ z 2.A. V prvej desiatke sa umiestnili tieto deti: Ivančo z 3.A, Benediková z 5.B, Maríková z 2.A, Januriková zo 4.A, Jasenčáková zo 4.A, Janurik z 3.A a Antošová zo 4.A. Víťazom srdečne blahoželáme!

     • Jarná brigáda v ŠKD

      3. 5. 2023

      V rámci Dňa Zeme sa minulý týždeň takmer všetky deti nášho ŠKD, spolu s pani vychovávateľkami, rozhodli pre veľkú vec - vyčistiť našu planétu Zem….alebo teda aspoň jej kúsok. Náš školský dvor od všetkých nečistôt a špiny! Vyzbrojili sa rukavicami, veľkými vrecami a obrovskou chuťou do práce! Vyzbierali všetko, čo sa dalo. A radosť z dobre vykonanej práce bola obrovská!  Zrazu kúsok našej školskej Zeme zrazu vyzeral ináč... Jar môže prísť ! Alebo už prišla?? Tešíme sa…

    • Matematika v 5.B netradične
     • Matematika v 5.B netradične

      1. 5. 2023

      Na hodine matematiky sme pracovali v skupinách na tému Meranie a jednotky dĺžky. Každý si doniesol iné meradlo: klasické pravítko, krajčírsky meter, skladací murársky meter alebo zvinovací meter.

      Pomocou merania vlastnej lavice a neskôr aj tabule, nástenky či okna sme nimi merali rozmery týchto vecí, porovnávali sme merania a zapisovali v rámci vlastnej skupiny. Potom sme naše výsledky porovnali s výsledkami merania inej skupiny. Každá skupina cez vybraného zástupcu predniesla závery svojich meraní a aj celkové zhodnotenie aktivity.

      Spolu sme diskutovali o tom, ktorým meracím prostriedkom sa nám meralo najlepšie a najpresnejšie, zistili sme pri každom jeho výhody aj nevýhody, zamysleli sme sa, kedy je potrebné merať presnejšie a kedy stačí odhad, v akých jednotkách je potrebné merať.

      Táto aktivita nám ukázala, že ak v skupine máme rovnaký názor, pracuje sa nám lepšie a je to aj zábavnejšie, a v opačnom prípade je to náročnejšie, ale aj to je potrebné sa naučiť. Väčšina si chce podobné aktivity zopakovať, pretože sa zhodli na tom, že každý sa zapojil do aktivít rovnako usilovne a preto sa im skupinová práca podarila.

    • Deň Zeme - nezabudli sme
     • Deň Zeme - nezabudli sme

      27. 4. 2023

      Žiaci prvých ročníkov si pozreli Recyklátora, pripomenuli si, ako správne recyklovať odpad. Nadobudnuté informácie si vzápätí overili pri triedení odpadu na interaktívnej tabuli a v pracovných listoch zameraných na tému Deň Zeme si precvičili matematiku aj slovenský jazyk, vyriešili tajničku.  Každý za seba napísal taktiež odkaz pre pani Zem. V 1. B si žiaci zorganizovali aj burzu hračiek. Každý z domu priniesol 1 alebo viac hračiek a následne si ich v škole vymenil za inú, ktorú si zobral aj domov. Takto si ukázali, že aj hračky sa dajú recyklovať.

      Druháci mali na hodine matematiky počítanie zamerané na Deň Zeme. S pani učiteľkou so  vyrobili záložky ku Dňu Zeme a napísali prianie našej planéte.

      Tretiaci Deň Zeme oslávili počítaním úloh z matematiky, napísali list našej planéte, realizovali aktivity zamerané na triedenie odpadu, vyrobili si knižky  o ochrane našej prílohy a nakoniec si do knižiek vyrobili aj záložky s tematikou Dňa Zeme.

      Štvrtáci si prečítali rôzne zaujímavosti o našej Zemi, nadobudnuté vedomosti si overili vo vedomostnom kvíze Vedeli ste, že....? a hodinu prírodovedy strávili netradične na školskom dvore s pani zástupkyňou Majkou G., ktorá si pre nich pripravila aktivitu Lovci pokladov prírody.

      Na Deň Zeme nezabudli ani žiaci 2. stupňa. Na hodinách angličtine si žiaci pripomenuli Deň Zeme rôznymi aktivitami, pomocou videí, hier, pracovných listov, tvorbou knižiek a plagátov, ale aj vedomostného kvízu  aj s využitím online nástrojov a tabletov si rozšírili slovnú zásobu a vedomosti na tému Sustainability (Trvalá udržateľnosť a čo viem pre ňu sám urobiť). Aktivity boli tvorivé, hravé a predovšetkým žiakom pripomenuli dôležitosť uvedomelého správania sa voči našej planéte. Na slovenčine a fyzike ôsmaci a šiestaci pre našu Zem vytvorili motivačné citáty a zabavili sa pri Enviropátračke a hre Kvapky v daždi. 

      Všetci sme našu lásku a vďaku našej Zemi prejavili spoločnou fotkou vo farbách Zeme.

       

     • 3.A a remeslá

      27. 4. 2023

      Tretiaci z 3.A na návšteve v knižnici spoznávali remeslá. Teta knihovníčka sa s nimi porozprávala o tradičných a súčasných remeslách. Dozvedeli sa niečo viac o rôznych remeslách, ako furman, kováč, mlynár, obuvník, kominár, ale aj zvárač, či hasič. Nakoniec si pozreli krátke filmové ukážky, prelistovali niekoľko kníh s obrázkami remesiel, vzali do rúk ozajstnú podkovu či ručne tkanú dečku. Do školy sa vrátili spokojní a plní nových informácií. Aj tak sa dá rozvíjať nielen čitateľská gramotnosť, ale aj kariérová výchova.

     • 1.A na EKO hodine

      27. 4. 2023

      Aj naši prváčikovia sa už učia mať zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Na eko hodine v CVČ sa naučili vyrobiť si z nepotrebných zvyškov papiera zápisníček a staré reklamné noviny využili na výrobu krásnej pohľadnice s motívom vtáčika. Použitým a nepotrebným papierom tak dali "nový život" a vyskúšali si, že to, čo by už skončilo v koši, je ešte využiteľné. Veď aj takto môžeme pomáhať prírode. 

     • Ľudové rozprávky a 3.B

      27. 4. 2023

      Žiaci 3.B opäť navštívili knižnicu.  Témou boli ľudové rozprávky. Zopakovali si, čo o ľudových rozprávkach už vedia zo školy. Spoznali  mená aj iných zberateľov týchto rozprávok. Venovali sa najznámejšiemu  z nich, Pavlovi Dobšinskému. Oboznámili sa s jeho dielami, v rôznych aktivitách našli ukryté názvy jeho rozprávok či informácie o jeho živote. Besedu ukončili vypožičaním si knihy. Na ďalšiu besedu sa tešíme už o mesiac.

     • Včely a 4.A v knižnici

      27. 4. 2023

      Štvrtáci opäť zažili náučné a zaujímavé chvíle v knižnici  Litpark, kde sa dozvedeli niečo zo života včiel. Napríklad, že žiaden záhradkár bez včiel nepozbiera takú bohatú úrodu ovocia ani zeleniny bez ich pomoci ako aj ako to v úli naozaj vyzerá. Včelia hierarchia ich natoľko zaujala, že otázkami pohltili pani prednášajúcu. Nakoniec si mohli vyskúšať aspoň časť odevu pravého včelára a hor sa do požičania nových kníh.

    • Sokoliari v ŠKD
     • Sokoliari v ŠKD

      27. 4. 2023

      Už tisícročia sokoliarstvo fascinovalo ľudí . Krása, rýchlosť a majestátnosť dravcov vždy našich predkov priťahovali. Sokoliarstvo je ponímané hlavne ako spôsob lovu pomocou vycvičených dravcov. Prvá zmienka o cvičených dravcoch na území Veľkej Moravy pochádza spred viac ako 4000 rokov. V súčasnosti slovenskí sokoliari patria k absolútnej svetovej špičke. A tak sme si pozvali aj my, pre deti v našom ŠKD, sokoliarsku skupinu HORUS, ktorá nám zabezpečila profesionálne, fascinujúce a hlavne vzrušujúce predstavenie. Deti videli zblízka a nielen na ruke, ale aj lietať, Artuša - kuvika plačlivého, Nyxa - výra afrického, Odyna - kondora morkovitého, Zoe - krkavca čierneho. Zažili nečujné krúženie Tea - myšiaka lesného a Zurriho - myšiaka štvorfarebného, z veľkej výšky vracajúceho sa k sokoliarovi. No najviac sa im páčil obrovský Chilli - orol stepný a nebezpečne pôsobiaci útok Jimmiho - sokola rároha na korisť. Deťom dravce prelietavali tesne ponad hlavy a ich pišťania bol plný dvor. Bolo to jedinečné a určite si to o rok zopakujeme znova. P. vych. Saskia, Gabika, Ivka a Evka

     • Deň narcisov

      23. 4. 2023

      V našej základnej škole bolo 20. apríla 2023 rušno hneď od rána, pretože ani tento rok sme sa nezabudli zapojiť  do zbierky Deň narcisov. Všetkým, ktorí do zbierky finančne prispeli, ďakujeme.  Lige proti rakovine sme spoločne odovzdali sumu 393,05 €.

      Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany. 

     • Tematický deň - deň dvojíc

      23. 4. 2023

      Tematickým dňom pre mesiac apríl bol DEŇ DVOJÍC. Všetko sa v ten deň akoby zdvojilo či zdvojnásobilo. V niektorých prípadoch aj strojnásobilo. Školou sa spolu prechádzadli dvaja, občas aj traja rovnakí žiaci, dokonca aj učitelia a v triedach sedeli dvaja, v mnohých prípadoch navlas rovnakí spolužiaci.  Podoby boli až neuveriteľné - od doplnkov, účesov, náramkov až po znamienka na tvári. Úlohou  bolo hľadať tie naj cool a najidentickejšie dvojčatá. A že to vôbec nebolo jednoduché, posúďte sami.

     • Divadielko PRŠÍ, PRŠÍ... v 1. ročníku ŠKD

      23. 4. 2023

      Deň Zeme si každoročne pripomíname 22.aprila. Tento výnimočný Deň však nie je žiadnou novinkou. Mamička Zem má svoj sviatok už desiatky rokov. Je dobré si pripomínať, že Zem je jediná a jedinečná a mal by sme sa o ňu dobré starať. Deti z I. oddelenia ŠKD - 1.A si tento deň pripomenuli skôr, keďže 22. apríl pripadol na víkendový deň. Pripravili si pre žabky z 1.B divadelné predstavenie PRŠÍ, PRŠÍ... Vyskúšali si rolu hercov cez zvieratká účinkujúce v predstavení. A tak sa dozvedeli, že každý z nás môže svojim konaním a správaním prispieť k ochrane Zeme a konať ekologickejšie. Nechýbala ani zábava v podobe preteku - "Žabky do močiara!" Súťažili všetci. Žabky sa šťastne do močiara dostali. Následne sme sa premiestnili na školský dvor a pokračovali v zveľaďovaní nášho životného prostredia.

     • Dobývanie Košického hradu

      18. 4. 2023

      V piatok 14. apríla sa pri hradbách pod vyhliadkovou vežou konala súťaž Dobývanie Košického hradu. "Udatní bojovníci" si zmerali sily v netradičných disciplínach: lukostreľba, sekanie mečom, hod palcátom, pavučina a zápasenie. Našu školu reprezentovali 2 družstvá - v kategórii Deti za nás bojovali chlapci -T.Bodnár, M.Demko,K.Farkas ( všetci zo 4.B), J.Ondík a S Sciranka (zo 4.A), ktorí vybojovali krásne 2. miesto. V kategórii Juniori nás reprezentovali chlapci - M.Čulka, I.Dvorový, R.Hajzoch, J.Sidor (všetci z 9.A) a D.Matys (z 9.B), ktorých trošku zradila presná muška pri streľbe z luku a získali 4. miesto. Bola to semifinálová súťaž Školy plnej talentov, v ktorej sme nazbierali možno rozhodujúce body. Chlapci si súťaž nesmierne užili., všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.