• Akcie školy

    • Súťaž Spoznaj svet s micro:bitom
     • Súťaž Spoznaj svet s micro:bitom

      27. 2. 2023

      Dňa 24.2.2023 sa konala súťaž Spoznaj svet s micro:bitom na pôde SG Futurum v Košiciach na Moyzesovej ulici. Do súťaže sa zapojili 2 žiaci z VIII.A triedy. Na začiatku sa zúčastnili workshopu, kde si stručne pripomenuli základné príkazy práce s microbitmi v programe makecode. V 1. súťažnom kole mali vyriešiť 2 súťažné úlohy v krátkom časovom limite 20 minút a poobede riešili 3. súťažnú úlohu – najťažšiu, na ktorú mali 50 minút čistého času. Body sa získavali aj za ušetrené minúty. Spolu súťažilo 8 tímov z rôznych škôl. Úlohy boli pomerne náročné a hodnotila sa aj efektivita vytvoreného kódu. Tímy, ktoré sa umiestnili na 1. - 3. mieste boli aj odmenené rôznymi počítačovými príslušenstvami.

      V prílohe sú obrázky so súťažnými úlohami – skúste sa zamyslieť, či by ste vedeli vyriešiť tieto úlohy a ak áno, či by ste ich zvládli v danom časovom limite 20minút (1. a 2. úloha) a 50minút (3.úloha).

    • CyberSecurity Day a my
     • CyberSecurity Day a my

      27. 2. 2023

      V piatok 24. februára 2023 sa na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov konal CyberSecurity Day pre základné školy, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci 7. ročníka. Zorganizoval ho KyberTím GKMKE spolu s akademickým bezpečnostným tímom CSIRT-UPJŠ  v spolupráci s odborníkmi z firmy ESET a IstroSec.

      Podujatie otvorila prednáška Anatómia kybernetického útoku a to príchodom hekera Mgr. Ladislava Bača z firmy ESET, ktorý žiakom priblížil kybernetický útok z pohľadu útočníka aj obete. Prednášajúci vysvetlil, ako útočníci zisťujú informácie o obeti, a názorne ukázal, ako sa bežný človek môže stať obeťou podvodu a čo všetko sa deje v jeho zariadení.

      Nasledovali 3 workshopy zamerané na 3 zaujímavé témy:

      1. Ako sa nestať obeťou podvodných správ - na ktorom nám vysvetlili pojmy phishing, smishing a vishing a ukázali ako rozlíšiť znaky podvodných správ, ako sú emaily, smsky, volania či správy na sociálnych sieťach.

      2. Čo vie o mne internet? – na ktorom sme otestovali niekoľko základných nástrojov pre hľadanie informácií (emailových adries, používateľských účtov, fotografií) a mohli zistiť, čo všetko o nich vie internet. Bližšie sme sa pozreli na bezpečné heslo, úniky údajov a dvojfaktorovú autentifikáciu. 

      3. Bezpečnosť mobilných zariadení – na ktorom sme boli upozornení na to, čo by sme vo svojom mobile nemali nikdy zanedbať a usmernení na správne a vhodné zabezpečenie rôznych typov mobilných zariadení.

      Po obede sme sa zabavili prostredníctvom PubKvízu a nakoniec sme odchádzali domov s množstvom nových poznatkov a skúsenosti.

    • VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

      27. 2. 2023

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2. - 4. ročníka zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže VĚTKOVEDKO. Svoje vedomosti si preverili dňa 30.11.2022. Z našej školy sa zapojilo 30 žiakov. Z druhého ročníka sa zapojila iba jedna žiačka, Laura Vašková, ktorá získala titul Všetkovedko a umiestnila sa na 15. mieste.  Z tretieho ročníka získalo titul Všetkovedkov učeň deväť žiakov, titulom Všetkovedko sa môžu pýšiť traja žiaci.  Na 22. mieste sa umiestnil Ivan Manák z 3.A, na 3. mieste Patrik Hajduček z 3.B triedy a 2. miesto získala Sofia Mardžejová, tiež z 3.B. V kategórii Všetkovedko 4 získali titul Všetkovedkov učeň trinásti žiaci. Titul Všetkovedko zasa štyria žiaci - Richard Schurger, Nataša Udodiková zo 4.A a Lilly Gabriela Pacanovská a Maxim Demko zo 4.B triedy.

      Všetkým blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

    • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni
     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni

      27. 2. 2023

      Dňa 23.2.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo obľúbenej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov 1. stupňa. Súťažilo sa v prednese poézie a prózy. Hodnotil sa výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes.

      V kategórii próza sa na 1. mieste umiestnila Nataša Udodiková, 2. miesto získala Sofia Mardžejová a 3. miesto si vyrecitoval Kristián Farkas.  Kategória poézia priniesla týchto výhercov - 1. miesto si vyrecitovala Laura Batiová, 2. miesto získala Sofia Ambrišková a 3. miesto obsadila Mirka Toderišková.

      Výhercom blahoželáme!

     • Myšky z 2.A hľadali svoje budúce povolanie

      25. 2. 2023

      Myšky z 2.A v utorok navštívili knižnicu v LitParku v rámci ŠKD.  Bolo to iné popoludnie, krásne, zábavné, poučné, milé. Aj v ŠKD sa venujeme čitateľskej gramotnosti, takže návšteva knižnice prišla vhod. Pani knihovníčka si pre nás pripravila akciu na tému Tradičné a súčasné remeslá, vďaka ktorej veľmi milou a zábavnou formou pripomenula deťom remeslá minulosti, ktoré už pomaly zanikajú a vysvetlila im, kto bol kováč, kominár, tkáč, mlynár, hrnčiar, šperkár a iné. Deti si vypočuli poučnú prednášku, mohli do rúk vziať ozajstnú podkovu, ručne utkané dečky, zdolali zaujímavý kvíz a vrhli sa na vypožičanie kníh, na čo sa veľmi tešili. 

    • Workshopy „Cyber4kids“
     • Workshopy „Cyber4kids“

      22. 2. 2023

      V priebehu troch dní sa žiaci 7. – 9. ročníka zúčastnili workshopov, ktorých lektormi boli mladí ľudia z občianskeho združenia Digitálna inteligencia. Ich program Cyber4kids je zameraný na vzdelávanie žiakov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kritického myslenia. Témy realizovaných workshopov na našej škole: 
      1. Hekeri a ich hekoviny 
      2. Kyberšikana 
      3. Kritické myslenie 
      4. Rešpektujúca komunikácia 
      Žiaci si uvedomili hrozby, ktoré pramenia z online sveta a že nedostatočná opatrnosť a nepripravenosť môžu viesť k negatívnym skúsenostiam v kybernetickom priestore, akými sú napríklad zneužitie osobných údajov, či infikovanie počítača rôznymi vírusmi. Absencia kritického myslenia zas spôsobuje čoraz jednoduchšie šírenie dezinformácií a hoaxov. Neformálnym prístupom, hravou formou a diskusiou boli zapájaní všetci žiaci a tak mohli zmysluplne stráviť niekoľko spoločných hodín a zároveň objavovať princípy online bezpečnosti.

    • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín na druhom stupni
     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín na druhom stupni

      20. 2. 2023

      Vo štvrtok, 16. februára 2023, sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre žiakov 5. – 9. ročníka. Na súťaži sa zúčastnilo 24 žiakov, ktorí súťažili v dvoch vekových kategóriách v prednese poézie a prózy.

      Odborná porota zložená z vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry vysoko ocenila výkony recitátorov, ako aj výber súťažných textov. Okrem toho členov poroty potešila aj skutočnosť, že medzi recitátormi je každým rokom viac chlapcov, ktorí v minulosti o prednes prejavovali menší záujem. No a ako to všetko skončilo?

      II. kategória POÉZIA

      1. Júlia Čulková 5.B

      2. Stella Müllerová 5.B

      3. Filip Doboš 5.B

      II. kategória PRÓZA

      1. Radim Kalafut 6.B

      2. Daniel Drábik 5.B

      3. Filip Fischer 6.A

       

      III. kategória POÉZIA

      1. Gabriel Gallay 7.A

      2. Zoja Olenočinová 9.A

      3. Daniela Mendzezofová 7.A

      III. kategória PRÓZA

      1. Alexandra Csorbová 8.B

      2. Veronika Jurčáková 7.A

      Adam Fischer 8.A

      Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia na okresnom kole tejto súťaže koncom marca 2023. Držme im palce!

    • Testovanie 9 - 2023
     • Testovanie 9 - 2023

      13. 2. 2023

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2023 sa uskutoční

      22. marca 2023 (streda)

      z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2023 (štvrtok).

      Viac info v priloženom dokumente. Testovanie_9_oznam.pdf​​​​​​​

     • Žabky z 1.B v knižnici

      13. 2. 2023

      Po dvojmesačnej prestávke sa žabky z 1.B vybrali opäť do knižnice LitPark. Pani knihovníčka si pre nich tentokrát pripravila rozprávkovú knihu o dvoch žabkách, ktoré  sa volali Kvak a Čľup. Na začiatku čítania dostali žiaci do rúk detské hudobné nástroje, ktorými napodobňovanie zvuky prírody. V rozprávke žabky stratili pri prechádzke lesom svoje gombíky a naši žiaci im ich pomáhali hľadať v knižnici. Deti sa pri tom poriadne zabavili a nasmiali. V závere si vypožičali knihy, do čítania ktorých sa pustili hned po návrate do školy.

     • Škraboškový tematický deň

      8. 2. 2023

      Obdobie fašiangov je plné karnevalov, zábavy a masiek. V minulosti aj dnes sú obdobím radosti, veselosti a hodovania, ktoré končí fašiangovou zábavou v maskách vyjadrujúcich "svet naopak", v ktorom zmiznú všetky spoločenské a sociálne bariéry. My sme síce fašiangovú zábavu dnes nemali, ale užili sme si tematický škraboškový deň.  Deti i učitelia prišli do školy v škraboškách rôznych farieb i tvarov. 

     • Karneval

      7. 2. 2023

      Fašiangové obdobie je spojené so zábavou a karnevalom. Inak tomu nebolo ani na našej škole. Deti sa na karneval tešili celé dni a vymýšľali, aké masky budú tento rok. Dňa 3.2. 2023 sa konečne dočkali a už od rána chodili do školy v maskách, ktorým nechýbala kreativita a v ktorých sa žiaci na prvých dvoch hodinách aj učili. Na tretej hodine sa všetky zvieratká, rozprávkové a mytologické bytosti presunuli do krásne  vyzdobenej telocvične, kde na nich čakali animátori z CVČ, ktorí si pre žiakov pripravili zábavný program.  Nechýbali ani súťaže a poriadna diskotéka.  Všetky deti si karneval užili a tí, ktorí sa ho zúčastniť kvôli chorobe nemohli, sa k nám pridali aspoň na diaľku z domu oblečení vo svojich maskách.

     • 1.A a čitateľská gramotnosť v knižnici

      5. 2. 2023

      Keďže  naši prváčikovia  si už vedia čo-to prečítať z knižiek, 30.1.2023 si išli precvičiť svoju čitateľskú gramotnosť do knižnice v LitPark. Pani knihovníčka mala pre nich pripravené knihy s básňami, porozprávala deťom čo je poézia a čo próza.  Deti z 1.A vyskúšala, či vedia napísať na tabuľu prvú hlásku, ktorú počujú v slove a vo vetách mali za úlohu hľadať rým.   Nakoniec im  pani knihovníčka pustila   ukážku malého "recitátora", ktorá sa prvákom veľmi páčila. Na záver deti predniesli niekoľko prváckych básní o písmenách aj tete knihovníčke a vypožičali si knižky  na čítanie.   

     • 3.B v knižnici

      30. 1. 2023

      Po dvojmesačnej pauze sme my, žiaci 3.B, opäť navštívili knižnicu LitPark. Pani knihovníčka si pre nás pripravila knihu ukrajinskej spisovateľky s názvom KTOSI alebo vodné srdce. Okrem prečítaného textu boli pre nás pripravené aj rôzne aktivity a videá. V závere sme sa rozpŕchli po knižnici a vybrali sme si knihu podľa vlastného výberu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu besedu o mesiac.

     • Zimný ples

      29. 1. 2023

      Posledný januárový piatok sa konal 1. ročník Zimného plesu v našej škole pre žiakov  6. - 9. ročníka. Okrem super zábavy, tanca a spevu si mohli zasúťažiť v rôznych súťažiach ako metlový tanec, novinový tanec či klobúkový tanec. Ako to na správnom plese býva, nechýbala ani fotostena a plesový punč. Všetci sa však samozrejme tešili na tombolu a voľbu kráľa a kráľovnej plesu.  Spomedzi všetkých nominovaných sa kráľom plesu stal Dávid Komjáti a kráľovnou plesu Markétka Žigová.  Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

     • Z 3.B sa v knižnici stali detektívi

      22. 1. 2023

      Žiaci 3.B navštívili knižnicu LitPark, aby si spríjemnili hodiny slovenského jazyka. Čakalo tam na nich milé prekvapenie. Vypočuli si pútavý príbeh o dvoch detektívoch a ich pátraní. Na krátky okamih sa aj z našich  žiakov stali detektívi. Zvládli to na výbornú. Záhadu sa im podarilo "rozlúsknuť". Následne si vypožičali knihy, ktoré ich pobavia počas nasledujúcich zimných dní.

     • V ŠKD 3.B bez nudy

      22. 1. 2023

      Minulý týždeň nepatril len skúšaniu pred polročným vysvedčením, ale aj zábave v ŠKD. Žiaci z 3.B počas minulého týždňa teda nudu nezažili.  Zhovárali sa o zvieratkách, vyskúšali si, ako sa správne mieša sadra na odlievanie stôl, z krabíc od mlieka sa pokúsili vyrobiť domček pre vtáčik či vitamínové bomby pre seba, aby mali dostatok prírodných vitamínov a chránili sa pred chorobami. 

    • Šiestaci v Steelparku
     • Šiestaci v Steelparku

      15. 1. 2023

      V prvý týždeň  kalendárneho roka už naši šiestaci vo štvrtok absolvovali exkurziu v  Steelparku, kde sa dozvedeli a vyskúšali si rôzne zaujímavé veci. Ukázali im ako vzniká blesk, získali nové informácie o magnetoch a magnetickom poli, o optike a dostali sa aj do stredu našej Zeme.

      Videli simulácie vzniku železa a ocele, ako funguje vysoká pec, obliekli si obleky, ktoré nosia pracovníci v USS-le a osobne si vyskúšali chodenie po  magnetickej plošine. 

      Ďalej ich čakali rôzne hlavolamy, ako napríklad obrovské piškôrky, obrázkové sudoku, veľké šachy a zahrali sa hru s humanoidným robotom. Mohli si pozrieť prototyp elektrónového mikroskopu a zmerať si aj EKG.

      Žiakom sa táto exkurzia páčila, možno im pomôže v tom, že sa  budú viac zaujímať o prírodovedné predmety, ale aj o techniku.