• Oddelenia ŠKD

     • I. oddelenie - I.A - vychovávateľka: Anna Kulanová

      II. oddelenie - I.B - vychovávateľka: Patrícia Kasenčáková

      III. oddelenie - II.A - vychovávateľka: Mgr. Eva Vozárová

      IV. oddelenie - III.A - vychovávateľka: Ivana Figurová

      V. oddelenie - III.B - vychovávateľka: Saskia Dorčáková

      VI. oddelenie - IV.A - vychovávateľka: Lenka Forgáčová - vedúca ŠKD

      VII. oddelenie - IV.B - vychovávateľka: Gabriela Makarová