• Oddelenia ŠKD

     • I. oddelenie - I.A - vychovávateľka: Mgr. Eva Vozárová

      II. oddelenie - I.B - vychovávateľka: Lenka Forgáčová

      III. oddelenie - II.A - vychovávateľka: Anna Kulanová

      IV. oddelenie - II.B - vychovávateľka: Bc. Patrícia Kasenčáková

      V. oddelenie - III.A - vychovávateľka: Ivana Figurová

      VI. oddelenie - IV.A - vychovávateľka: Simona Halasová

      VII. oddelenie - IV.B - vychovávateľka: Martina Horváthová