• Akcie školy

     • Adventný kalendár na Gemerskej - 20.12.

      23. 12. 2023

      Otváranie posledného okienka v našom adventnom kalendári sa nieslo vo veľkom duchu. Žiakov a rodičov privítalo vystúpenie žiakov a učiteľov, ktorí im ráno spríjemnili vianočnými piesňami a koledami. Okienko v adventnom kalendári obsahovalo viac prekvapení. Okrem tradičného riaditeľského punču a vianočnej pošty ukrývalo aj túžbu mnohých žiakov - neučiť sa. Posledné dve vyučovacie hodiny bolo v ten deň vyučovanie zrušené. Veríme, že si žiaci aj učitelia posledný deň v škole užili aj s koledami, aj s prekvapením adventného kalendára.

    • NAJ...vyzdobené vianočné dvere
     • NAJ...vyzdobené vianočné dvere

      23. 12. 2023

      Určite ste už všetci zvedaví, ako dopadla naša zimno-vianočná výzva o NAJ... vyzdobené dvere. Celý  december sa našimi chodbami ozýval zvučný hlas spievajúceho soba, ligotali sa svetielka na vianočných stromčekoch, snehuliakoch, tučniakoch, usmievali sa sovičky, prísne nás strážili elfovia a cínový vojačik, ľudia zo zborovne ticho šepkali, že každý deň budú vraj Vianoce, našiel sa aj perníček a dokonca aj celý medovníkový domček. Hodnotiť veru nebolo ľahké a výsledky  boli veľmi tesné. Po sčítaní hlasov hodnotiacej poroty a hlasov na facebookovej stránke školy sú výsledky nasledovné:

      1. stupeň:

      1. miesto: 1.B a 4.B

      2. miesto: 4.A

      3. miesto: 1.A a 3.A                   

      2. stupeň:

      1. miesto: 8.A

      2. miesto: 5.A a 5.B

      3. miesto: 6.B, 7.A a 8.B

      Všetkým triedam ďakujeme za ich ochotu a nápaditosť. Víťazné triedy boli odmenené sladkosťami a balíčkom kreatívnych potrieb na ich ďalšie tvorenie. Žeby sa zrodila ďalšia tradícia na Gemerskej?

    • Naše úspešné GEMKO
     • Naše úspešné GEMKO

      18. 12. 2023

      Pondelok, 18. december 2023, sa zapíše do histórie nášho vyše 30-ročného školského časopisu Gemko zlatými písmenami. V tento deň si totiž naše redaktorky Laura a Veronika prevzali v CVČ na Popradskej ulici diplom za prvé miesto v súťaži školských časopisov O skleneného motýľa 2023. V rámci mesta Košice je to pre náš časopis veľký úspech, pretože v minulých rokoch bol vždy niektorý z košických školských časopisov o krok pred nami. Usilovná práca podčiarknutá kreativitou a dobrými nápadmi našej redakčnej rady však priniesla v tomto roku svoje ovocie.

      Celej redakčnej rade srdečne blahoželáme a držíme palce do ďalšej tvorivej práce. Veríme, že už dnes sa všetci tešíte na ďalšie číslo nášho úspešného Gemka.

     • Rozlúčka 1.A s Domčekom CVČ

      13. 12. 2023

      Prednedávnom sme po rokoch rokúcich navštívili náš milovaný Domček poslednýkrát. Centrum voľného času na Kórejskej ulici ukončuje svoju činnosť v tomto prostredí, čo nám je všetkým nesmierne ľúto a nechceme tomu ani  uveriť! Mesto Košice tam má zriadiť krízové centrum a priestory pre deti už nie sú možné!  Dnes sme si to teda užili poslednýkrát a lúčime sa! Ďakujeme za všetko! A snáď činnosť animátoriek (ktorá je perfektná), bude pokračovať v priestoroch našej školy. Veríme a dúfame...

     • Mikulášska párty v ŠKD 1.A

      12. 12. 2023

      Posledné dni, odo dňa svätého Mikuláša, zaplavili chodby našej školy, školskú jedáleň , triedy i herňu ŠKD, malí zlatí Mikulášikovia. Aj v našej 1.A sa párty oficiálne začala mikulášskym obedom v duchu sladkých dukátových buchtičiek. Po obede sme sa presunuli z triedy do herne, kde sa začalo jedno veľké čoro-moro. Stoly sa prehýbali pohostením od našich milých rodičov a v nealko bare sa nestíhalo čapovať.  Okrem plnenia prázdnych brušiek a hasenia neutíchajúceho smädu, Mikulášikovia vo veľkom tancovali a súťažili. Párty dala zabrať všetkým, hlavne p. vych. Ewičke, ktorá sa každú chvíľu menila na niekoho iného. Raz bola barmanka, raz animátorka, raz dídžejka, raz čašníčka …a v neposlednom rade aj motýlia mama, ktorá musela byť pri každom, kto to práve potreboval! Všetci sme z našej párty odchádzali spokojní a šťastní. Ďakujeme, Mikuláš! Tak o rok snáď prídeš zas!!!

     • Finančná odysea u deviatakov

      11. 12. 2023

      Žiaci 9. ročníka od septembra zvyšujú svoje finančné povedomie na hodinách predmetu Fenomény sveta, na ktorom využívajú materiály z portálu s rovnakým názvom a najmä z jeho časti, z oblasti Peniaze
      (https://www.fenomenysveta.sk/vstup/o-produkte/peniaze/). Počas hodín získavajú vedomosti o financiách, bankových inštitúciách, informácie o finančnom toku peňazí a zároveň rozvíjajú tímovú spoluprácu, prezentačné zručností, kritické myslenie, čítanie a počúvanie s porozumením.
      Svoje doteraz nadobudnuté vedomosti z oblasti finančného sveta sa pokúsili zmerať vo štvrtok 7.12.2023 v súťaži Finančná odysea, ktorá sa realizovala pod vedením asistentiek. Vytvorili sa štyri skupiny súťažiacich, na ktorých dohliadali bankári, Víťazom sa stáva ten, kto prvý dosiahne finančnú slobodu. Hraním hry sa tak žiaci môžu pripraviť, naučiť sa reagovať a zvládať životné nástrahy ako napr.: úverové zaťaženie, strata zamestnania, poistné udalosti a iné, pretože hra Finančná odysea imituje množstvo rôznych životných finančných situácií, na ktoré sa dá takouto formou pripraviť a v budúcnosti lepšie čeliť a byť pripravený na ich správne riešenie. Úspešným súťažiacim, víťazom i menej úspešným žiakom v tejto súťaži blahoželáme a pevne veríme, že v osobnom živote budú pripravení čeliť rôznym výzvam.

     • Výtvarná súťaž Ako to vidím ja

      11. 12. 2023

      V dňoch 16. – 20. októbra 2023 sa na hodinách náboženskej výchovy  konala biblická výtvarná súťaž – Ako to vidím ja. V kategórii A mali namaľovať tému: Adam a Eva v rajskej záhrade. V kategórii B mali namaľovať tému: Veľká potopa.

      V kategórii A : 1. – 2.ročník zvíťazili títo žiaci :

      1.miesto: Kaiser Sára 2.A, Gajdošová Nela 2.B,    2.miesto: Augustínová Eliška 1.A,

      3.miesto: Ivančová Elena 1.A, Sopková Vivien 1.B

      V kategórii B: 3. – 4. ročník zvíťazili títo žiaci:

      1.miesto:  Belianská Ema 4.A,   2. miesto:  Ondočko Oliver 3.A, Gvostová Paulína 4.A,

      3. miesto: Seman Andrej 3.A, Krištofová Ema 4.B.

      Víťazom gratulujeme.

     • PRO EDUCO a my

      8. 12. 2023

      Výber stredne školy a svojej kariérovej dráhy je náročný. Pred rovnakou dilemou stoja aj naši deviataci. Aby získali prehľad o možnostiach štúdia a následného uplatnenia sa na trhu práce, navštívili sme spoločne Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO.  Veríme, že pomôže pri správnom rozhodovaní sa.

     • Halový míting detskej atletiky

      8. 12. 2023

      Deti bavia rôzne športy, atletiku nevynímajúc.  V decembri sa kluby, ktoré sú zapojené do projektu Detská atletika alebo sú registrované v Slovenskom atletickom zväze, zúčastnili Halového mítingu detskej atletiky, ktorý sa konal v atletickej hale v ZŠ L. Novomeského.  Neboli sme výnimkou a vyslali sme aj našich atlétov spollu s trénerkou p. Viktóriou Kiktavou Štefanikovou. Tí si zmerali sily s ostatnými v skoku do diaľky z miesta, v behu na 30 m s obrátkou (15 m tam a 15 m späť) a v behu na 40 m cez prekážky. Všetci účastníci získali účastnícke diplomy  a medaily.