• Akcie školy

    • Družstvá mladých zdravotníkov - súťaž
     • Družstvá mladých zdravotníkov - súťaž

      5. 6. 2023

      Družstvá mladých zdravotníkov - DMZ I (2.-5.roč.)  a DMZ II (6.-9.roč.) sa spolu s pani učiteľkou Bačišinovou zúčastnili celomestskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci na Gymnáziu Park mládeže v Košiciach.  Družstvá nastúpili v zložení – DMZ I : F. Doboš – kapitán, 5.B, A. Lesayová, E. Mižurová a L. Prevužňák – všetci 4.A, P. Ivančo – 3.A  ... DMZ II – E.Merganičová –  kapitán, 7.B, J.Lessay, S. Bujílek, O.Miga – všetci 7.A a P. Benediková – 5.B. Súťažiaci postupne absolvovali niekoľko stanovíšť: testy z histórie ČK, darcovstva krvi a z vedomostí o poskytovaní prvej pomoci, ďalej nasledovalo praktické poskytovanie prvej pomoci.  Mladší zdravotníci si najprv overili praktické zručnosti pri srdcovo – pľúcnom oživovaní aj s použitím prístroja AED a na ďalšom stanovišti ošetrili raneného po páde z kolobežky. Starší zdravotníci po oživovaní  pomáhali ošetriť viacerých zranených po autonehode.  Hoci nám medailové priečky unikli o vlások – DMZ I sa umiestnili na 4. mieste a DMZ II na 5. mieste, všetci sme si užili pekný deň plný zážitkov. Získané vedomosti a zručnosti o poskytovaní prvej pomoci sú pre nás cennou výbavou do ďalšieho života. 

     • Didaktické hry v 1.A prakticky

      1. 6. 2023

      Praktickej časti ÚC predbiehala teoretická časť, ktorej cieľom bolo poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia, tiež zdravia a života iných ľudí. Miestom, kde sa uskutočnili didaktické hry bol krásny park v Kulturparku. Žiaci si cestou osvojovali mnoho z dopravnej výchovy, ako sa správať na verejnosti, či orientovať sa v okolí. Následne už v parku si zopakovali, čo všetko má obsahovať domáca lekárnička, ako ošetriť drobné poranenia, ako privolať prvú pomoc. Zbieraním kartičiek, ktoré boli umiestnené voľne v priestore a následne ich žiaci usporiadali podľa pokynu zistili, že ČERVENÝ KRÍŽ = POMOC VŠETKÝM ĽUĎOM. Účelové cvičenie splnilo svoj cieľ a žiaci sa spokojní a obohatení novými poznatkami vrátili späť do školy

    • Prírodoveda v Sosne so 4.A
     • Prírodoveda v Sosne so 4.A

      1. 6. 2023

      Nevedeli sme sa dočkať dňa, kedy strávime opäť deň v Ekocentre Sosna. Bol pre nás naozaj pestrý, obohacujúci, zábavný a plný nezabudnuteľných zážitkov. Okrem návštevy hobitieho domčeka sme si vlastnoručne vyrobili oštepy a vyskúšali sme si, že naši predkovia to vôbec nemali ľahké. Spoznávali, ochutnávali a ovoniavali sme bylinky, ktorých bola plná záhrada. Neskôr sme si z nich odtrhli, nasekali a zapracovali sme ich do voňavého cesta, z ktorého sme vytvorili hadov. Upečený had chutil prekvapivo vynikajúco J. Aby bola záhrada v Sosne pestrejšia, vytvorili sme z hlinenej hmoty škriatkov, ktorí skrášlili záhradu a usmievali sa tak na ryby, žubrienky, mravcov a ostatné živočíchy, ktoré tam žijú. Mali sme ich možnosť pozorovať pri jazierku cez lupu vo vode, ochutnať kyselinu mravčiu a aj prejsť naboso prekážkovou cestičkou po kameňoch. Takmer všetci otužilci okúsili zázračnú moc studenej vody v jazierku, i lozenie po stromoch. Tí výtvarne nadaní si mohli vyskúšať nakresliť portrét vlastnoručne vyrobeným uhlíkom.

    • Deň mlieka s RAJO v ŠKD
     • Deň mlieka s RAJO v ŠKD

      1. 6. 2023

      16. máj je Medzinárodným dňom mlieka. V spolupráci so spoločnosťou Rajo, ktorá zabezpečuje Brejky automaty na slovenských školách, a aj na tej našej, sme vo všetkých oddeleniach ŠKD v rámci našej školy uskutočnili aktivity , ktoré nám tento deň pripomenuli. V každom oddelení prebehla krásna, aj keď trošku náročná prezentácia o firme Rajo, o ich činnosti a produktoch. Ale zvládli sme to všetci. Následne prebehol kvíz na interaktívnej tabuli s vyhodnotením, ktorý sa deťom veľmi páčil. A napokon pani vychovávateľky pripravili aktivity pre svoje deti, pri ktorých sa všetci veľmi zabavili a aj niečo naučili. Úspech malo hlavne dojenie kravičky Maliny takmer vo všetkých oddeleniach , vedomostná aktivita “Čo tam chýba?”, tvorivé dielne “Tkanie kravičky” a “Stajňa tanierových kraviek”, príprava syrovej nátierky a naplnenie hladných brušiek mliečnym výrobkom a nechýbala ani ochutnávka Brejky nápojov. Deň mlieka bol ozaj mliečny, poučný, tvorivý , ale hlavne zábavný . Bolo to jedno skvelé popoludnie a spoločnosti RAJO za prínos tiež ďakujeme. 

     • 1. miesto v okresnom kole v atletike je naše!

      24. 5. 2023

      Že máme šikovných žiakov dokazujú aj naše úspechy. Jedným z ďalších je 1. miesto v okresnom kole v atletike.  Našu školu reprezentovali vo viacerých disciplínach. Dávid Komjati získal dve 1. miesta (skok do výšky a skok do diaľky), Ivan Dvorový získal 2. miesto (hod vortexom), Marek Čulka získal 5. miesto (šprint na 60 m) a Dominik Matys získal 5. miesto (beh na 800 m). V štafete skončili žiaci na 4. mieste. Spoločnými silami nazbierali body a umiestnili sa celkovo na 1. mieste! Vybojovali si tak postup na krajské kolo! Ďakujem za úspešnú reprezentáciu a blahoželáme.

    • Workshop s Aj TY v IT a inteligentné zavlažovanie
     • Workshop s Aj TY v IT a inteligentné zavlažovanie

      24. 5. 2023

      V pondelok sa v našej škole uskutočnil workshop programovania s názvom „Inteligentné zavlažovanie“, ktoré sa realizovalo v spolupráci s organizáciou Aj TY v IT.  Žiaci pracovali pod vedením lektorky a vyskúšali si prácu s BBC micro:bitom a Smart home sadou. BBC micro:bit je malý, programovateľný mikropočítač, ktorý slúži na edukáciu v oblasti programovania. Počas workshopu sa naučili naprogramovať merač vlhkosti a postupne riešenie zmeniť na „smart riešenie“ využitím senzorov. Piatačkám a siedmačkám sa workshop veľmi páčil, aktívne pracovali, využívali znalosti, ktoré získali na hodinách informatiky.

      Tešíme sa na ich ďalšie výtvory a veríme, že nadobudnuté užitočné vedomosti im umožnia lepšie uplatnenie v živote, pomôžu v rozhodovaní sa, či programovanie nie je práve tou cestou, po ktorej by sa chceli v budúcnosti uberať.

     • Okresné kolo žiačok vo vybíjanej

      24. 5. 2023

      Pondelk sa niesoll v športovom duchu. Naše žiačky sa zúčastnili okresného turnaja žiačok vo vybíjanej v zastúpení šiestich škôl. Z trojčlennej skupiny sa nám bohužiaľ nepodarilo postúpiť, v ktorej sme obdŕžali porážku proti rovesníčkam so ZŠ Bukovecká, no podarilo sa nám uspieť proti neskorším víťazkám turnaja so ZŠ Družicová. Za vzornú reprezentáciu školy vybraným žiačkam ďakujeme.

     • 4.B na návšteve v Ekocentre SOSNA

      21. 5. 2023

      Štvrtáci zo 4.B sa spolu so svojou vychovávateľkou Gabikou a triednou pani učiteľkou Silviou vybrali do Ekocentra SOSNA v Družstevnej pri Hornáde. Aj keď im počasie veľmi neprialo a od rána pršalo, predsa sa na chvíľku počasie umúdrilo a deti si to mohli užiť aj na dvore. Najprv sa rozprávali o živote vtáčikov, hrali rôzne hry. Neskôr navštívili Hobití dom, v ktorom sa im veľmi páčilo, pozorovali chrobáčiky, pavúky aj slimáky. A nakoniec sa rozprávali aj o živote v jazierku, ktoré majú priamo na dvore. Niektorí si domov pre svojich blízkych zakúpili aj ručne vyrobené drobnosti ako náušnice, voňavé vankúšiky, magnetky.... Ďakujeme pani Mariannke za krásne poobedie prežité v Ekocentre SOSNA.

     • Medzinárodný deň mlieka v ŠKD 1.B

      21. 5. 2023

      16. máj je medzinárodným dňom mlieka. Žabky z 2. oddelenia ŠKD si toto poobedie spríjemnili rôznymi aktivitami, pričom hlavnou témou bolo, samozrejme, mlieko. Na začiatku sa porozprávali o pozitívnych účinkoch mlieka pre náš organizmus. Vymenovali  a pozreli si rôzne mliečne výrobky, ktoré sa z mlieka dajú vyrobiť. Potom, keďže brušká ohlasovali hlad, si spoločne podľa receptu pripravili syrovú nátierku. Na jej príprave sa podieľal naozaj každý. Spoločnú prácu zavŕšili ochutnávkou a po syrovej nátierke nezostala ani stopa. S plnými bruškami si svoje vedomosti o mlieku overili v družstvách v súťažnom kvíze. Po vyhodnotení kvízu bolo každé družstvo ocenené. Na záver si zahrali hry na interaktívnej tabuli a zhodnotili, že to bolo jedno skvelé popoludnie.

     • Slávik Slovenska 2023 a naši speváci

      16. 5. 2023

      Pondelok druhého majového týždňa opäť po roku patril kráse slovenského folklóru. Konkrétne kráse slovenskej ľudovej piesne a to v podobe okresného kola súťaže v speve slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2023. Našu školu úspešne reprezentovali: Anetka Király z I.B, ktorá v I. kategórii získala za svoj úžasný výkon od poroty Čestné uznanie. Žiak IX.B triedy Dominik Matys sa v III. Kategórii umiestnil na krásnom 2.mieste. Zo srdca blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

     • Úspech v autorskej súťaži Literárne Košice 2023

      16. 5. 2023

      To, že našu školu navštevujú talentované deti, ktoré dokážu uspieť aj v konkurencii celého kraja, dokazujú opäť úspešné umiestnenia v autorskej súťaži Literárne Košice 2023. Súťaž každoročne organizuje Knižnica Litpark a my sa do nej každoročne radi zapájame a vždy zožneme nejaký úspech. Tohto roku žiaci zapojili svoje spisovateľské črevo a tvorili poéziu či prózu na témy Môj detektívny zápisnik, Najkrajšia rozprávka môjho destva a Kam sa podela moja slušná výchova? Spomedzi všetkých zaslaných prác svojimi dielami získali čestné uznanie Jaroslava Piňková, Aneta Csorba, Ela Vavreková, Filip Baltes, Martin Svoboda a krásne 2.  miesto získala Melánia Estočinová. Srdečne blahoželáme a sme radi, že ste obstáli v konkurencii mladých autorov celého Košického a Prešovského kraja.

     • Kabelka s prekvapením ku Dňu matiek

      14. 5. 2023

      Všetkým mamám už tradične patrí druhá májová nedeľa. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 14. mája. Byť mamou, či fyzickou alebo duchovnou,  je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Aj deti z I.oddelenia ŠKD /1.A/ sa chystali na tento pekný deň. Pripravili pre svoje mamky krásne kabelky s prekvapením. Ďakujeme mamičky!

     • Deň matiek

      14. 5. 2023

      Druhá májová nedeľa je nedeľou, kedy všetky mamky, mamičky či mamy majú svoj sviatok. Práve dnes máme možnosť vyjadriť lásku našim mamám možno intenzívnejšie a inak ako po iné dni v roku.  Špeciálne letí pozdrav všetkým mamkám z 1.A. Mamy, mamky, mamičky, ďakujeme, že vás máme a ľúbime vás. 

      PS: teraz rýchlo objať svoju mamku aj s pusou. 

     • Tematický deň

      11. 5. 2023

      Tento mesiac naša škola pripravila pre našich žiakov opäť tematický deň pod názvom Tričkový s nápisom.  Žiaci aj učitelia si mohli obliecť tričká či mikiny s akýmkoľvek nápisom. Zapojilo sa nás mnoho, od najmenšíchpo najväčších.  Veľmi oceňujeme vtipné či motivačné nápisy. 

     • Poďakovanie za Deň narcisov

      11. 5. 2023

      Naša škola sa každý rok zapája do akcie Deň narcisov. Dnes nám bolo doručené poďakovanie z Ligy proti rakovine za ochotu a čas, ktoré sme venovali zapojeniu sa do tejto zbierky. Košice touto akciou prispeli Ligy proti rakovine sumou 55 789,83 €. Naša škola prispela sumou 393,05 €. Všetkým za pomoc onkologickým pacientom ďakujeme.

    • Deň Zeme v ŠKD
     • Deň Zeme v ŠKD

      11. 5. 2023

      Pre veľké množstvo krúžkov v škole a nepriaznivé počasie sme v ŠKD oslávili Deň Zeme o trošku neskôr ako mala naša planéta narodenin svoj sviatok! Minulý týždeň v piatok sa všetky deti zúčastnili akcie na školskom dvore, kde im pani vychovávateľky pripravili jednotlivé stanovištia, ktorými postupne prechádzali, zbierali body, súťažili a zabávali sa.  U Lenky mali ŽIVOT V SPOLOČENSTVÁCH…les, vodu a lúku …U Paťky aktivitku s názvom NÁJDI DÚHU NA ŠKOLSKOM DVORE…u Ivky POSKLADAJ BÁSEŇ A POMÔŽ ZEMI…u Anky mali aktivitu športového charakteru, na konci ktorej mali správne poskladať puzzle s názvom Deň Zeme…a u Ewky aktivitu s názvom CHOĎ A NÁJDI, kde mali v časovom limite spoznať a vyzbierať prírodniny, ktoré im tabuľka ukazovala - vetvičku, konárik, šišku, kamienok, kôru, púpavu, list, sedmokrásku. Nakoniec si hlavne prváci zaspievali do mikrofónu, ktorý bol súčasťou akcie a bolo nám všetkým veselooooo. Deň Zeme sme oslávili, ako sa patrí.

     • Zážitková prvouka v 1.A

      9. 5. 2023

      Keďže sa vonku usmievalo slniečko, deťom z 1.A pani učiteľka pripravila hodinu  prvouky na školskom dvore. Rozdelili sa do štyroch skupín a úlohou každej skupiny bolo nájsť na školskom dvore rastliny, ktoré boli napísané v tabuľke na papieri. Niektoré   mali  vložiť aj do pripravenej nádobky na ukážku pre ostatných spolužiakov a to bola zároveň aj informácia o tom, že uvedené rastliny deti poznajú. Každej skupine sa v hľadaní darilo  a na konci správne referovali, ktoré rastliny sa im nepodarilo nájsť a ktoré mali pripravené v nádobke na ukážku. Hodina sa všetkým zjavne veľmi páčila,  a tak si to zopakujeme častejšie. 

     • Naši futbalisti a futbalistky

      8. 5. 2023

      Minulý týždeň sme sa zúčastnili školského pohára žiakov vo futbale pod záštitou SFZ, kde naši vybraní žiaci 5., 6. a 7. ročníka obsadili 7. miesto s bilanciou jedna výhra a dve prehry. Rovnakého podujatia sa zúčastnili v stredu aj naše žiacky, ktoré sa umiestnili na 4. mieste s bilanciou jedna remíza a dve prehry. Za skvelé výkony vo veľkej konkurencii a vzornú reprezentáciu žiakom ďakujeme.

     • Farebný chodník a naši malí umelci

      8. 5. 2023

      Súčasťou osláv Dni mesta Košíc je tradičná aktivita pre deti pod názvom Farebný chodník. Tohto roku bolo úlohou malých umelcov premeniť asfaltový chodník na chodník kvetinový, podľa zadanej témy - Kvetinový chodník. Aj naši "umelci" z 1. stupňa sa tejto aktivity  zhostili zodpovedne a s nadšením menili asfaltový chodník na kvetinový.