• Akcie školy

     • Otvorená hodina u prvákov

      4. 4. 2023

      Keďže sa schyľuje k zápisu budúcich prváčikov, mohli si už teraz, ešte nie naostro, vyskúšať, aké je to sedieť v školskej lavici a učiť sa. Otvorenú hodinu pre nich prichystali pani učiteľky 1. ročníka - Iveta Čintalanová a Jana Kapturová, ktoré ich so svojimi prváčikmi vrelo privítali a zapojili do aktivít.  Veríme, že sa budúcim prváčikom v škole páčilo a tešíme sa na nich na zápise.

    • Týždeň finančnej gramotnosti
     • Týždeň finančnej gramotnosti

      4. 4. 2023

      V rámci celoslovenského týždňa finančnej gramotnosti  žiaci  siedmeho a ôsmeho ročníka dvojdňovým blokovým vyučovaním v rámci projektu Finančná gramotnosť získavali zručnosti v tejto oblasti. Súčasťou tohto vyučovania bola aj hra Finančná odysea, v ktorej si zmerali sily. Cieľom hry bolo naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami a zvládať rôzne životné finančné riziká.

      Víťazmi hry sa stali tí, ktorí ako prví z jednotlivých hracích skupín splnili podmienky:
      - vytvoriť si pasívny príjem minimálne vo výške svojej výplaty
      - vlastniť nehnuteľnosť na bývanie
      - mať vyplatené všetky úvery
      - vytvoriť si dostatočný finančný majetok.
      Tieto všetky podmienky museli byť splnené súčasne, čím hráč získal finančnú slobodu.
      Žiaci hrali finančnú hru pod vedením bankárok (asistentiek) Milá, Švecová, Cukrovaná, Beďačová, Csizmárová, Kulpová, ktoré boli nápomocné pri plynulom priebehu hry počas oboch dní.

      Ak by sme udeľovali miesta, tak jednoznačne na prvom by bol Adam Podolinský z 8.B, ktorý splnil všetky zadané podmienky a ešte našetril hotovosť 72 470 FL (finančných limitov).
      Ďalšími veľmi úspešnými, ktorí splnili zadané podmienky, no ich hotovosť bola nižšia, boli:
      Matúš Kráľ - 8. A
      Kristína Krestová - 8.A
      Marko Medvec - 8.B
      Filip Obšitoš - 8.B
      Ivana Naďová - 8.B

      Veríme, že dva dni v živote žiaka venované rozvoju finančnej gramotnosti prispeli k prehĺbeniu ich vedomostí v danej oblasti a získané informácie a zručnosti neskôr využijú aj v bežnom živote. 

    • Dance city a náš úspech
     • Dance city a náš úspech

      4. 4. 2023

      Začiatok apríla patril tanečnej súťati Dance city. Našu školu reprezentovali žiaci z tanečnej skupiny StarDance a folklórneho súboru Cvera. Tanečníci boli veľmi úspešní. Získali najvyššie ocenenia. 

      FS Cverna - 1. miesto - A nebudu sam!

      StarDance - 1. miesto - Tanec v srdci

      Stardence - 1. miesto - Ľadové sochy.

      Tanečníkom ďakujeme za skvelú reprezentáciu a srdečne blahoželáme! 

     • Súťaž Detská atletika

      4. 4. 2023

      Členovia športového krúžku našej školy sa v marci zúčastnili súťaže Detská atletika. Zmerali si sily so žiakmi z ôsmich základných škôl a skončili na 6. mieste. Konkurencia bola silná. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu a rodičom za podporu. 

     • Beseda o judaizme

      29. 3. 2023

      Na hodine náboženskej výchovy dňa 17.3.2023 v 7 .ročníku sa uskutočnila beseda o Judaizme. Túto besedu viedla Mgr. Mária Čellárová. Žiakov zaujala fotkami svojej prezentácie.

     • 3.A v knižnici spoznávala Slovensko

      29. 3. 2023

      V stredu 29.3.2023 sa žiaci 3.A opäť vybrali do knižnice LitPark. 1. januára 2023 sme si pripomenuli 30 rokov vzniku Slovenskej republiky, a preto si teta knihovníčka pripravila rôzne aktivity na tému "Poznáš Slovensko?". Žiaci si najprv poskladali z častí mapu Slovenska, odpovedali na otázky o Slovensku, pozreli si video 10 NAJ Slovenska, vylúštili tajničku, kde prekladali české slová do slovenčiny. Nakoniec si vypožičali nové knihy. 

    • TWISTERMÁNIA v ŠKD
     • TWISTERMÁNIA v ŠKD

      28. 3. 2023

      Skúsme si rozdeliť to prečudesné slovíčko…Twistermánia! Twister…hra, ktorá vás zviaže do uzlov…Musí sa pri nej premýšľať a taktizovať… Plachta na prvý pohľad pripomína zväčšenú hraciu plochu pre hru “Človeče, nehnevaj sa!” Sú na nej políčka rôznych farieb. Hra má svojho dirigenta, ktorý vydáva príkazy…roztáča spinet a ručička sa zastaví na niektorom políčku, ktoré mu ukáže farbu, ruku, nohu… Postupne vzniká spletenec rúk i nôh. Čím viac hráčov, tým lepšie, tým je väčšia zábava…To je TWISTER!

      Raz v roku sme twisteroví maniaci …súťažíme , potíme sa, twisterujeme, snažíme sa…Ale hlavne, bavíme sa!  Aj v tomto školskom roku opäť celoklubovú súťaž zorganizovala Ewka Vozárová a výhercami sa stali: 

      1. miesto - Nikolka Kyselová 2.A

      2. miesto - Miška Kamlárová 3.A

      3. miesto - Bianka Petríková 3.B

      Výhercom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník 

    • Deň vody na Gemerskej
     • Deň vody na Gemerskej

      27. 3. 2023

      Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi“  Leonardo da Vinci  

      Svetový deň vody vyhlasuje každoročne Organizácia Spojených národov, už od roku 1993. Každoročne tento deň pripadá na 22. marca. Poukazuje na dôležitosť informovať všetkých ľudí našej planéty o nenahraditeľnom význame vody.  Aj žiaci našej školy venovali čas vyučovania tejto vzácnej tekutine. 

      Spoločne vytvorili plagát pomocou brainstormingu, porozprávali sa o vode, živočíchoch a rastlinách, spoločne si pozreli video o kolobehu vody v prírode. V bludisku pomohli nájsť kvapke cestu do džbánu, vytvorili si vlastné pexeso, cez poháriky s lupou sledovali vodu zo školského jazierka, vytvorili odkazy vo fľaši o vode, pripomenuli si ako môžu šetriť vodou a nakoniec veselo pózovali pred objektívom so škraboškami vodných kvapiek.

     • Exkurzia retrobusom na Medzinárodné letisko Košice

      27. 3. 2023

      Minulý týždeň deti z 3.B a 2.A absolvovali s pani učiteľkami Evičkou, Miškou, Saskiou a Katkou exkurziu na letisko. Mohli sa v sprievode uja Paľa zblízka pozrieť na lietadlo a jeho odlet, pohybovanie sa na hasičskej stanici, previesť sa v hasičskom aute s ujom Dávidom, alebo sa dozvedieť niečo nové o plašení zveri z letiskovej plochy pomocou sokola uja Pištu. Cestu im spríjemnila jazda veteránskym autobusom. Tento deň si všetci veľmi užili a domov sa vrátili s mnohými zážitkami.

     • Deň vody v 1.A

      23. 3. 2023

      Deň vody si pripomenuli aj tí najmenší  z 1.A . V triede sa rozprávali  o dôležitosti vody, prečo nemáme vodou plytvať, že existujú krajiny, ktoré nemajú vôbec pitnú vodu a že pitná voda ubúda kvôli znečisťovaniu. Deti si k tejto téme vypracovali PL. 

     • Ponožkový deň

      22. 3. 2023

      Aj my sme oslavovali ľudskú jedinečnosť a pripojili sa k ponožkovej výzve k Svetovému dňu Downovho syndrómu. Takto spolu dokážeme šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.

     • 2.A na návšteve v knižnici

      22. 3. 2023

      Naše kroky  dňa 20.3.2023 smerovali do knižnice LitPark. Čo sme tam robili ? No predsa,  sme sa zoznamovali s ďalšími pútavými knižkami a vypočuli sme si krásny príbeh o jablonke. Po tomto príbehu sme dostali  farbičky a kreslili sme obrázky podľa zadania pani knihovníčky. Tento deň bol pre nás super, čo môžete vidieť aj nižšie na fotkách. Milá naša knižnica o mesiac sa vidíme zas. Do skorého čítania, tvoja 2.A.

     • Kytička pre radosť všetkých žien

      22. 3. 2023

      Pani vychovávateľka Lenka vnukla deťom možnosť vyrobiť si nádhernú kyticu ruží pre svoju maminku, babku či sestru. Zo začiatku to vyzeralo, že náš cieľ nebude splnený lebo výzva bola náročná a ich trpezlivosť striedala beznádej. Výsledok stál ale za tú námahu a ich radosť a úsmev z kytičky teda stála za to. Veď posúďte sami.

     • Deň otvorených dverí na Gemerskej

      4. 3. 2023

      Brány našej školy sa opäť otvorili pre budúcich prváčikov. Spolu s rodičmi si prezreli priestory svojej budúcej školy a zistili na čo všetko sa môžu tešiť.  Pomocou mininavigácie si prezreli všetky priestory, v ktorých si vyskúšali rôzne aktivity. Spoznali svet programovania, športu, tanca, cudzích jazykov, záumomvých útvaroch, objavili záhady chémie a biológie, vyskúšali si klasické aj interaktívne vyučovanie a vo finále si vyrobili kornútok, v ktorom si odniesli sladkú či slanú odmenu a darček na pamiatku.  Už teraz sa na budúcich prváčikov tešíme. 

    • Lyžiarsky výcvik a my
     • Lyžiarsky výcvik a my

      2. 3. 2023

      Minulý týždeň  45 žiakov 8. a 9. ročníkov spolu s päticou pedagógov a pani zdravotníčkou absolvovalo základný lyžiarsky výcvik v Drienici pri Prešove.

      Po dlhšej pandemickej pauze mohli žiaci opäť stráviť päť dní mimo domova so svojimi spolužiakmi a učiteľmi. Za ten čas získavali nielen lyžiarske zručnosti, ale snažili sa upevňovať vzťahy so spolužiakmi a priniesť si množstvo zážitkov zo spoločne strávených chvíľ. Lyžiarsky výcvik prebiehal hneď od prvého dňa, kedy sme žiakov rozdelili do družstiev podľa ich lyžiarskych zručností. Ďalšie dni sa každé družstvo zdokonaľovalo svojim tempom pomocou rôznych cvičení, pokročilí pracovali na zlepšovaní svojich lyžiarskych zručností a začiatočníci sa postupne učili základy lyžovania.

      Niektorí to zvládli úplne super a verím, že si našli nový koníček, v ktorom sa budú ďalej zlepšovať. Aj najtvrdšie oriešky zvládli základné lekcie lyžovania, aj jazdu na vleku, spustiť sa svahom a dole bezpečne zastaviť.

      Večerný program bol bohatý, každá trieda si pripravila pre spolužiakov zaujímavý program, niektorí si zlepšovali zručnosti v stolnom tenise, biliarde, alebo sa len tak vykecávali s kámošmi. 

      Samozrejme nechýbala záverečná diskotéka a vyhodnotenie  lyžiarskeho výcviku s rôznymi oceneniami typu – „Lyžiar frajer, Dáma na svahu, Kamikadze na svahu, Najúžasnejšie pády, Lyžiar začiatočník, Dudroš na svahu,...“ Každý lyžiar dostal „Medailu“ za úspešné zvládnutie lyžiarskeho výcviku spolu s malou sladkou a teplou odmenou.

      Domov sme prišli všetci zdraví, bez úrazov no s bohatými zážitkami a novými lyžiarskymi zručnosťami.

    • Súťaž Spoznaj svet s micro:bitom
     • Súťaž Spoznaj svet s micro:bitom

      27. 2. 2023

      Dňa 24.2.2023 sa konala súťaž Spoznaj svet s micro:bitom na pôde SG Futurum v Košiciach na Moyzesovej ulici. Do súťaže sa zapojili 2 žiaci z VIII.A triedy. Na začiatku sa zúčastnili workshopu, kde si stručne pripomenuli základné príkazy práce s microbitmi v programe makecode. V 1. súťažnom kole mali vyriešiť 2 súťažné úlohy v krátkom časovom limite 20 minút a poobede riešili 3. súťažnú úlohu – najťažšiu, na ktorú mali 50 minút čistého času. Body sa získavali aj za ušetrené minúty. Spolu súťažilo 8 tímov z rôznych škôl. Úlohy boli pomerne náročné a hodnotila sa aj efektivita vytvoreného kódu. Tímy, ktoré sa umiestnili na 1. - 3. mieste boli aj odmenené rôznymi počítačovými príslušenstvami.

      V prílohe sú obrázky so súťažnými úlohami – skúste sa zamyslieť, či by ste vedeli vyriešiť tieto úlohy a ak áno, či by ste ich zvládli v danom časovom limite 20minút (1. a 2. úloha) a 50minút (3.úloha).

    • CyberSecurity Day a my
     • CyberSecurity Day a my

      27. 2. 2023

      V piatok 24. februára 2023 sa na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov konal CyberSecurity Day pre základné školy, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci 7. ročníka. Zorganizoval ho KyberTím GKMKE spolu s akademickým bezpečnostným tímom CSIRT-UPJŠ  v spolupráci s odborníkmi z firmy ESET a IstroSec.

      Podujatie otvorila prednáška Anatómia kybernetického útoku a to príchodom hekera Mgr. Ladislava Bača z firmy ESET, ktorý žiakom priblížil kybernetický útok z pohľadu útočníka aj obete. Prednášajúci vysvetlil, ako útočníci zisťujú informácie o obeti, a názorne ukázal, ako sa bežný človek môže stať obeťou podvodu a čo všetko sa deje v jeho zariadení.

      Nasledovali 3 workshopy zamerané na 3 zaujímavé témy:

      1. Ako sa nestať obeťou podvodných správ - na ktorom nám vysvetlili pojmy phishing, smishing a vishing a ukázali ako rozlíšiť znaky podvodných správ, ako sú emaily, smsky, volania či správy na sociálnych sieťach.

      2. Čo vie o mne internet? – na ktorom sme otestovali niekoľko základných nástrojov pre hľadanie informácií (emailových adries, používateľských účtov, fotografií) a mohli zistiť, čo všetko o nich vie internet. Bližšie sme sa pozreli na bezpečné heslo, úniky údajov a dvojfaktorovú autentifikáciu. 

      3. Bezpečnosť mobilných zariadení – na ktorom sme boli upozornení na to, čo by sme vo svojom mobile nemali nikdy zanedbať a usmernení na správne a vhodné zabezpečenie rôznych typov mobilných zariadení.

      Po obede sme sa zabavili prostredníctvom PubKvízu a nakoniec sme odchádzali domov s množstvom nových poznatkov a skúsenosti.

    • VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

      27. 2. 2023

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2. - 4. ročníka zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže VĚTKOVEDKO. Svoje vedomosti si preverili dňa 30.11.2022. Z našej školy sa zapojilo 30 žiakov. Z druhého ročníka sa zapojila iba jedna žiačka, Laura Vašková, ktorá získala titul Všetkovedko a umiestnila sa na 15. mieste.  Z tretieho ročníka získalo titul Všetkovedkov učeň deväť žiakov, titulom Všetkovedko sa môžu pýšiť traja žiaci.  Na 22. mieste sa umiestnil Ivan Manák z 3.A, na 3. mieste Patrik Hajduček z 3.B triedy a 2. miesto získala Sofia Mardžejová, tiež z 3.B. V kategórii Všetkovedko 4 získali titul Všetkovedkov učeň trinásti žiaci. Titul Všetkovedko zasa štyria žiaci - Richard Schurger, Nataša Udodiková zo 4.A a Lilly Gabriela Pacanovská a Maxim Demko zo 4.B triedy.

      Všetkým blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

    • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni
     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni

      27. 2. 2023

      Dňa 23.2.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo obľúbenej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov 1. stupňa. Súťažilo sa v prednese poézie a prózy. Hodnotil sa výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes.

      V kategórii próza sa na 1. mieste umiestnila Nataša Udodiková, 2. miesto získala Sofia Mardžejová a 3. miesto si vyrecitoval Kristián Farkas.  Kategória poézia priniesla týchto výhercov - 1. miesto si vyrecitovala Laura Batiová, 2. miesto získala Sofia Ambrišková a 3. miesto obsadila Mirka Toderišková.

      Výhercom blahoželáme!