• Akcie školy

     • Beseda o fotolove a 4.A

      12. 4. 2022

      V utorok žiaci 4.A zavítali do knižnice nielen kvôli knihám. Čakal ich tam spisovateľ a fotograf Slavomír Szabó, ktorý sa venuje zaujímavej práci - fotolovu.  Deti sa priamo z prvej ruky dozvedeli, ako sa fotografujú zvieratká v prírode, vyskúšali si maskovanie a spoznávali rôzne druhy zvierat. Za odmentu dostali deti knihy s vlastnoručným podpisom autora.  

     • Rok odkazu štúrovcov - beseda

      12. 4. 2022

      Matica slovenská tento rok vyhlásila za Rok odkazu štúrovcov.  Práve v roku 2022 uplynie presne 200 rokov od narodenia viacerých významných štúrovcov, sú medzi nimi Ján Francisci, Janko Kráľ, Ján Rotarides, Ján Kalinčiak a ďalší. Pri tejto príležitosti vydala Matica slovenská Národný kalendár a pripravuje rôzne aktivity. Jednou z nich bola beseda pre žiakov 9. ročníka s rovnomenným názvom Rok odkazu štúrovcov, ktorú viedol Marián Gešper. Žiaci sa dozvedeli o poslaní a aktivitách štúrovcov i o súvislostiach, ktoré ovplyvňovali danú dobu. Naši žiaci sa zahanbiť nedali, zapájali sa do debaty a správne odpovedali na rôzne otázky, za čo získali knižnú odmenu. Beseda bola prínosom pre všetkých, žiaci získali vedomosti a zaujímavosti o štúrovcoch, na ktoré počas bežného vyučovania niet času. 

    • Veľkonočný Strom nádeje
     • Veľkonočný Strom nádeje

      10. 4. 2022

      Opäť sa blíži čas, kedy sa my všetci spolu so svojimi rodinami budeme venovať tentokrát veľkonočným radostiam, kedy sa budeme stretávať so svojimi blízkymi a tešiť sa z ich prítomnosti. Ako ste už od nás práve v čase blížiacich sa sviatkov neraz počuli, nie každé dieťa má také šťastie ako väčšina z nás. Mnohé deti musia tráviť sviatočné chvíle bez svojich rodín, pretože im to ich zdravotný stav nedovolí.

      A práve kvôli takýmto deťom opäť zakvitne náš Strom nádeje tentoraz veľkonočnými vajíčkami, zajačikmi či kuriatkami. Tie si od pondelka, 11.4.2022, do stredy 13.4.2022, budú môcť naši žiaci odniesť domov ako pamiatku na svoj dobrý skutok, ktorý určite dokáže pomôcť a potešiť tých, ktorí veľa dôvodov na radosť nemajú.

      Od pondelka si žiaci môžu za dobrovoľný príspevok vybrať z nášho Stromu nádeje veľkonočnú ozdobu alebo pozdrav, ktorý určite poteší ich blízkych. Vaše príspevky znovu poputujú do nadácie Dobrý anjel, ktorá pomáha robiť radosť tým, ktorí to najviac potrebujú. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

      Veríme, že i v tomto predveľkonočnom čase sa na našej škole nájde veľa dobrých anjelov, ktorí radi pomôžu a potešia srdiečka svojich menej šťastných kamarátov.

    • Workshop AJ TY V IT s deviatačkami a SRATCHom
     • Workshop AJ TY V IT s deviatačkami a SRATCHom

      10. 4. 2022

      V spolupráci s organizáciou AJ TY V IT sa uskutočnil 29.3.2022  workshop pre dievčatá 9. ročníka priamo na škole. Workshop zameraný na programovanie v programovacom jazyku SCRATCH trval približne 3 hodiny. Obsah workshopu bol zameraný na precvičenie základných zručnosti práce so SCRATCHom, ale hlavne na vylepšenie o naprogramovanie špeciálnych prvkov ako je napr. efekt búrky, dúha, nové bloky a pod.

     • Dni energií, techniky a inovácií s ôsmakmi

      10. 4. 2022

      Prvý aprílový deň nepatril iba dňu bláznovstiev, ale aj podujatiu Dni energií, techniky a inovácií, ktoré organizovala Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach.  Naši ôsmaci mali tú možnosť sa tohto podujatia, aj keď len online, zúčastniť. Dozvedeli sa o inováciách v oblasti životného prostredia, novinkách z vedy a techniky, zasúťažili si a v rámci workshopu si sami vyskúšali naprogramovať aplikáciu do mobilného telefónu či vytvoriť vlastnú webovú stránku. Podujatie bolo prínosom pre všetkých. Dozvedeli sme sa novinky o tom, ako môže veda a technika zmeniť náš svet k lepšiemu  i prakticky vyskúšali programovanie. 

     • Zápis do 1. ročníka

      3. 4. 2022

      Výnimočná slávnostná udalosť sa konala v piatok 1.4. a v sobotu 2.4., a veru nebol to prvoaprílový žart. Do  našej školskej GEMERSKEJ rodiny už čoskoro pribudnú noví žiaci - naši budúci prváci, ktorí sa po dlhom čase prišli osobne zapísať a dokázať sebe, rodičom a nám ostatným, že sú pripravení stať sa ozajstnými žiakmi. Už teraz sa na Vás veľmi tešíme J.

     • Prvé natáčanie prvého filmu na Gemerskej

      3. 4. 2022

      V sobotu, 2. apríla 2022, museli naši muzikáloví herci i technici oželieť svoje sobotňajšie voľno a naplno zabrať pri natáčaní prvých scén svojho dlho odkladaného muzikálu Správna 5ka. V tomto roku bude mať totiž muzikál na Gemerskej po prvý raz trochu inú, trochu filmovú podobu. Keďže sa naši herci, speváci a tanečníci veľmi dlho nesmeli stretávať kvôli proti pandemickým opatreniam, rozhodli sme sa  v tomto roku náš dlho odkladaný príbeh o pätici „správnych“ kamarátov spracovať vo filmovej podobe. Prvé výstupy sa natáčali práve v sobotu, tie ďalšie nás čakajú počas Noci s Andersenom a počas veľkonočných prázdnin. Hoci si naši menší i väčší herci počas vyše štvorhodinového natáčania uvedomili, že rola herca asi nie je celkom jednoduchá, zažili i kopec zábavy a svojimi výkonmi i správaním dokázali, že môžeme byť na svojich žiakov právom hrdí.

     • Imatrikulácia prvákov

      3. 4. 2022

      Kedy sa stane prvák ozajstným prvákom? Odpoveď… Predsa vtedy, keď absolvuje imatrikuláci. Kráľovstvo školské dnes svoje brány otvára a nových poddaných do svojho kruhu prijíma. Školskou bránou prejsť a pýšiť sa žiackymi titulom smie len ten, kto splní kráľovskú úlohu a ukáže, čo vie! A tak sme išli na to! Prváci zvládli svoj pasovací deň na veľkú jednotku, ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a z tejto milej akcie odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami.Táto Imatrikulácia bola dôležitou udalosťou nielen pre prváčiatka, ale aj pre ich pani učiteľky, Mišku a Ewku, ktoré sa podieľali na realizácii tejto slávnostnej akcie. Tak veľa šťastia, úsmevov a úspechov v škole, milí naši…už ozajstní PRVÁCI!!!

    • Gemerská má druhého a tretieho Všetkovedka na Slovensku
     • Gemerská má druhého a tretieho Všetkovedka na Slovensku

      29. 3. 2022

      Dňa 30. novembra 2021 sa 36 žiakov 2. - 4. ročníka rozhodlo overiť si svoje vedomosti v celoslovenskej súťaži Všetkovedko.  V kategórii Všetkovedko 3 získalo titul Všetkovedko 8 žiakov, titul Všetkovedkov učeň 5 žiakov.  Najlepšie umiestnenie - 3. miesto na Slovensku získala žiačka z 3.B  triedy Lilly Gabriella Pacanovská, 10. miesto získali dvaja žiaci Liliana Antošová z 3.A triedy a Maxim Demko z 3.B triedy.  

      V kategórii Všetkovedko 4 získali titul Všetkovedkov učeň tri žiačky, titul Všetkovedko jedna žiačka Emma Charlotta Pacanovská zo 4.B triedy, ktorá v celoslovenskom umiestnení  skončila na 53. mieste. 

      V kategórii Všetkovedko 2 získalo titul Všetkovedkov učeň 14 žiakov, titul všetkovedko dvaja žiaci. Na 17. mieste skončil žiak 2.A triedy Peter Ivančo. Najlepšie umiestnenie - 2. miesto získala žiačka 2.B triedy - Sofia Mardžejová. 

      Úspešným riešiteľom blahoželáme. 

    • Deň učiteľov na Gemerskej
     • Deň učiteľov na Gemerskej

      28. 3. 2022

      Deň učiteľov sa na Slovensku oslavuje v deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského, 28. marca. Naši žiaci nezabudli ani tohto roku a svojim učiteľom pripravili prekvapenie vo forme pozdravov, poďakovaní či odkazov, ktoré vložili do obálky a počas vyučovania spolu so sladkým poďakovaním doručili učiteľom, asistentom učiteľa, kuchárkam či upratovačkám. 

      Milé prekvapenie nám vyčarilo úsmev na tvári a potešilo. Pri srdci nás hrial pocit, že to, čo do nich denno-denne vkladáme sa raz vráti. ...a vrátilo sa vo forme prekvapenia.   

      Ďakujeme.

    • TESTOVANIE 9
     • TESTOVANIE 9

      28. 2. 2022

      V priloženom súbore nádete dôležité informácie týkajúce sa celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2021/2022 pod názvom  Testovanie 9-2022 sa uskutoční

      6. apríla 2022 (streda)

      z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. 

      Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2022 (štvrtok).

      Viac informácií nájdete v priloženom súbore.

      TESTOVANIE9_pokyny.pdf​​​​​​​

       

     • Hviezdoslavov Kubín na Gemerskej

      28. 3. 2022

      Vo štvrtok, 17. marca 2022, sa konalo na našej škole po ročnej „covidovej odmlke“ školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa na ňom 21 recitátorov z 1. - 4. ročníka a  15 najlepších recitátorov z 5. – 9. ročníka. Odborná porota vysoko ocenila výkony súťažiacich, ich dôslednú prípravu na súťaž a skvelý výber nápaditých textov. Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu na okresnom kole tejto súťaže v apríli 2022.

      Našimi najlepšími recitátormi sa v tomto roku stali Kamil Spišiak (poézia I. kategória) a Sofia Mardžejová (próza I. kategória), Radim Kalafut (próza II. kategória),  Ema Schveizová VI.A (poézia II. kategória), Adam Fischer VII.A (próza III. kategória), Viktória Piňková IX.B (poézia III. kategória). Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

     • Deň vody na Gemerskej

      23. 3. 2022

      SVETOVÝ DEŇ VODY je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22. marca. Ani tento rok nebol výnimkou.

      Na našej škole sa žiaci 1. stupňa počas vyučovania i v ŠKD venovali témam ako šetrenie vody, zdroje, kolobeh vody a jej význam pre svet – ľudí, zvieratá, rastliny. Pani učiteľky si pripravili zaujímavé aktivity, poučné  prezentácie, prostredníctvom ktorých sa žiaci veľa naučili, a taktiež si overili svoje vedomosti. Nechýbali zábavné súťaže, pracovné listy, tajničky. Tento deň sa tak stal netradičný a výnimočný pre nás všetkých.

     • 2.A spoznávala Danku a Janku

      23. 3. 2022

      Mária Ďuríčková napísala veľmi veľa kníh pre deti. Ale jedna predsa len našim druháčikom prirástla k srdiečku. Je to kniha "Danka a Janka". Deti z 2.A ju už stihli v škole celú prečítať a  vedia aj to, že je veľmi poučná - hlavne čo sa týka slušného správania. V knižnici bola pani knihovníčka milo prekvapená, ako pohotovo všetci reagovali na jej pripravené otázky a úlohy o tejto knihe. Gevenduchu nakreslili ešte krajšiu ako je v Danke a Janke a svoje jazýčky si precvičovali na rôznych "jazykolamoch". Po besede s pani knihovníčkou si deti opäť vypožičali knihy a tešia sa už na ďalšie stretnutie.

     • Kvapka v 3.oddelení ŠKD /2.B+4.B/

      23. 3. 2022

      Bola jedna kvapka malá.... Za spevu slov z rovnomennej básne, ktorú zhudobnila naša p. vychovávateľka Anka sme dnes pod jej taktovkou zažili deň, na ktorý budeme dlho spomínať. Rôznymi aktivitami - pojmovou mapou, úlohami v obláčikoch, vyplnením spoločnej tajničky, vlastnou tvorbou, zaujímavosťami aj diskusiou sme si pripomenuli 22.marec - Svetový deň vody.

     • Deň otvorených dverí na Gemerskej

      21. 3. 2022

      Prvou cestičkou poznania našej školy si prešli predškoláci – budúci prváci, spolu so svojimi súrodencami a rodičmi.  Len čo školskú bránu otvorili, čakalo ich množstvo prekvapení.  V telocvični netradičné cvičenie, v triede zaujímavé učenie. Angličtina bola pre nich hračkou, ktorú zvládli ľavou zadnou. Veľká radosť a híkanie sa ozývalo z učebne informatiky, keď si naprogramovali svojho robota. Aby toho nebolo málo, kto sa odvážil, ten si zatancoval v našej tančiarni. Po náročnom tvorení zvieratiek si svoje brušká naplnili voňavými pukancami. Na záver ich po splnení všetkých úloh čakalo v herni malé prekvapenie. Veríme, že sa čoskoro opäť vidíme! 😊

     • Rakúsko očami našich ôsmakov

      15. 3. 2022

      V piatok, 11. marca 2022, sa naši ôsmaci zúčastnili v rámci výučby nemeckého jazyka na zaujímavej besede o nemecky hovoriacich krajinách v Rakúskej knižnici UPJŠ – Österreichische Bibliothek. Rakúska knižnica v Košiciach je jedným zo 65 miest v 28 štátoch, kde sú zriadené knižnice, ktoré sprístupňujú širokej verejnosti rakúsku literatúru, ako aj informácie o kultúre, krajinovede, histórii a súčasnosti Rakúska. 

      Naši ôsmaci si na besedu pripravili prezentáciu, ktorá bola prierezom ich doterajších vedomostí z nemeckého jazyka, precvičili si svoje zručnosti v používaní nemčiny a dozvedeli sa na nej mnoho zaujímavostí z oblasti histórie a geografie Rakúska, spoznali jeho pamätihodnosti a pripomenuli si i niektoré známe historické osobnosti, ktorých život bol spätý s touto krajinou.

      Po ukončení besedy prejavili žiaci i vedenie knižnice záujem o zopakovanie podobných aktivít, preto veríme, že táto vydarená akcia bude mať svoje pokračovanie v budúcnosti i pre ďalšie triedy.

     • Prvé upratovanie školského dvora

      15. 3. 2022

      Konečne sa nám trochu oteplilo a my v IV.oddelení sme sa pustili trošku do upratania nášho krásneho školského dvora. Pozbierali sme nafúkaný, ale aj vyhodený odpad a pozbierali množstvo polámaných konárikov a palíc. Hneď je dvor krajší a útulnejší. Už sa neviem dočkať kedy si budeme robiť piknik v tráve. Deti z 3.A a ich vych. Lenka

     • Nie je Lego ako lego

      6. 3. 2022

      Vyučovanie nemusí byť vždy nudné a u nás to tak ani nie je. Učíme hrou a žiakov to baví.   Žiaci 5. a 6. ročníka na hodinách techniky pracujú so súpravami Lego education spike. Vo videu môžete vidieť, ako sa im na hodinách darí a čo všetko sa im už podarilo poskladať a naprogramovať.

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

      2. 3. 2022

      Milé deti i rodičia, 

      od dnešného dňa máte možnosť stať sa súčasťou našej školy a zapísať vášho budúceho prváčka práve k nám prostredníctvom elektronickej prihlášky https://zsgemerska.edupage.org/register/.

      Prihlášku si môžete vytlačiť alebo vám ju vytlačíme my v deň zápisu do 1. ročníka, ktorý sa na našej škole uskutoční 

      v piatok 1.4.2022 od 14.00 do 18.00 hod. v sobotu 2.4.2022 od 8.00 do 12.00 hod. 

      Na zápis si prineste občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. 

      So zápisom musia písomne súhlasiť obaja rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa.

      Tešíme sa na vás.