• Akcie školy

    • 28. apríl - Deň narcisov
     • 28. apríl - Deň narcisov

      1. 5. 2022

      Na Slovensku je veľa zbierok, ktoré každý rok pomôžu ľuďom v ťažkej životnej situácii. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Preto sa aj naša škola pravidelne zapája do tejto zbierky a spolupracuje s Ligou proti rakovine. V tomto roku sme na Deň narcisov 28. apríla prispeli sumou  342,79 €.

      Všetkým, ktorí na to nezabudli ĎAKUJEME. 

     • Deň Zeme v ŠKD

      2. 5. 2022

      Aj napriek tomu, že už tu máme máj, lásky čas, svoju lásku radi prejavujeme aj našej planéte Zem. Pred pár dňami sme si všetci tento sviatok pripomenuli. Výnimkou neboli ani naši prvostupniari v školskom klube detí.  Pripojili sa k aktivitám školy a zorganizovali veľkú akciu v školskej záhrade, kde si deti urobili symbolické čelenky s planétou ZEM a prebehli aktivity na jednotlivých stanovištiach, ktoré pre ne pani vychovávateľky pripravil. Nechýbala šifrovačka, zámenka, spoznávanie stromov, počúvanie zvukov, pozorovanie prírody, separovanie odpadu či hľadanie jednotlivých prírodnín. Úlohy boli náročné i zábavné, no a deti mali čo robiť, aby získali daný počet pečiatok a následný vzácny diplom za zachránenú (snáď) planétu Zem a  aj malú sladkú odmenu. Veľa sme sa naučili a aj riadne zabavili…ĎAKUJEME…deti z ŠKD

     • 4.A na farme

      24. 4. 2022

      V piatok, 22.4.2022, sa žiaci 4. A vybrali na exkurziu. Ich cieľom bola malá farma na Heringeši. Privítal ich ujo farmár, ktorý im ukázal všetky zvieratká, ktoré chovajú - ovce, kozy, zajace, husi. Deti si ich mohli pohladkať, nakŕmiť, dozvedeli sa veľa zaujímavého. Nakoniec si zasúťažili, získané vedomosti si overili v krátkom kvíze. Každý získal diplom a malú odmenu - pero. Bol to nádherný deň plný krásnych zážitkov.

     • Cesta do budúcnosti

      24. 4. 2022

      Členovia nášho školského parlamentu sa zapojili do akcie s názvom "Dvere do budúcnosti", ktorú organizuje Centrum voľného času na Orgovánovej 5. Je zameraná na rozpohybovanie činnosti školských parlamentov. Na školu nám doniesli dvere, ktoré členovia nášho školského parlamentu spoločne namaľovali na tému Dvere do budúcnosti. Dielo sa rodilo opatrne, od prvých nesmelých ceruzkových náčrtov, cez prvé ťahy štetcom až po úplné pretavenie ich predstáv o budúcnosti našej školy, ako aj planéty do jasných kontúr. Dielo je na svete a vydarilo sa, čo myslite? Srdečne vás teda pozývame na slávnostné otvorenie Outdoor galérie, ktoré sa uskutoční 25.4.2022 o 15:00 na schodoch pred vchodom do Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48A, kde budú tieto dvere vystavované. Srdečná vďaka umelcom, klobúk dole.

     • Deň Zeme v 3.A

      24. 4. 2022

      Sviatok našej planéty sa my, žiaci 3.A, rozhodli osláviť tvorivou činnosťou, ktorej výsledkom bolo malé šperkárske dielo vyrobené úplne od počiatku vlastnými rukami.  Zdalo sa nám prirodzené použiť iba prírodné suroviny: hladkú múku, soľ a vodu.  

      Cesto sme usilovne všetci hnietli, vaľkali a vykrajovali zárodky krásneho prívesku. Po upečení v rúre sme pokračovali s farbením - najprv podklad, potom samotná výzdoba. Šnúrka a korálky boli už len čerešničkou na torte. Naša krásna, čistá Zem. Čo poviete? Však sme veľmi šikovní?

    • Farebný týždeň Zeme
     • Farebný týždeň Zeme

      22. 4. 2022

      22. apríl je už roky vyhlásený ako Deň Zeme. Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty! Ako môžeme investovať do našej planéty? Jednoducho, stačí trošku zmeniť náš bežný život. Napríklad obmedziť používanie plastov, šetriť vodou a energiami, kupovať lokálne potraviny či zapojiť sa do dobrovoľníckych činností. 

      Okrem týchto jednoduchých zmien sme sa rozhodli vyjadriť aj spolupatričnosť a tradične si tento sviatok pripomenúť nie iba jedným dňom, ale rovno celým týždňom. Tohto roku nám to trošku "pokazili" veľkonočné prázdniny, ale aspoň počas troch dní sme sa obliekli do farieb Zeme. ...pretože každý deň môže byť Dňom Zeme! 

     • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

      22. 4. 2022

      Hneď po veľkonočných prázdninách sa naši šiesti žiaci namiesto do školy vybrali na Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín. Konkurencia bola, ako každý rok, veľká. Naši najmenší, Sofia Mardžejová a Jakub Spišiak, získali čestné umiestnenie.  Všetkým ďakujeme a držíme palce v iných súťažiach.

     • 2.A o Červenej čiapočke

      22. 4. 2022

      V knižnici Lit Park si naši žiaci z 2.A s radosťou vypožičiavajú knihy na čítanie. Ale okrem toho sa veľmi tešia aj na pravidelné stretnutia s pani knihovníčkami. Tie im totiž stále pripravia zaujímavú besedu. Dnes sa veľa dozvedeli a zopakovali si čo - to o rozprávkach: aký majú začiatok a koniec, ktoré sú najznámejšie rozprávkové postavy, aké čarovné predmety z rozprávok si deti pamätajú... No najviac ich zaujala rozprávka Červená čiapočka. Pani knihovníčka im ju prečítala a vyzvala deti, aby si ju skúsili aj zahrať. A neverili by ste, naši druháci sú super herci! Rozprávku o Červenej čiapočke zahrali na výbornú. Na záver si ešte zopakovali dej rozprávky podľa obrázkovej osnovy a plní zážitkov s novými vypožičanými knihami na čítanie sa vrátili do školy. Dovidenia o mesiac, knižnica! 

    • Návšteva sokoliarov
     • Návšteva sokoliarov

      22. 4. 2022

      Jedno aprílové dopoludnie nás  pri príležitosti  Svetového dňa vtákov v školskej záhrade navštívila sokoliarska skupina HORUS. Ako prvá nás pozdravila sova - plamienka driemavá Eilyn.  Mohli sme si ju aj pohladkať, aby sme zistili,  aké jemné perie sovy majú. Predviedol sa nám aj najmenší kuvik Artuš, ako má rád rôzne maškrty od svojho chovateľa. Prelety okolo stromov a ponad naše hlavy nám ukázali ďalšie druhy denných dravcov a to najväčší kondor moriakovitý Odin, ktorému vonia to, čo nám smrdí a naopak, sokol rároh Swen, aj kríženec sokola rároha a sokola sťahovavého Džimi. Dozvedeli sme sa, že medzi najinteligentnejšie vtáky patria krkavce ako Zoe, dokonca zvládnu naučiť sa aj zopár slov. Niekoľko našich odvážlivcov si mohlo vyskúšať sokoliarstvo v priamom prenose.  Skúšali privolať na špeciálnu rukavicu s maškrtou myšiaka štvorfarebného Zuriho a naozaj sa im to aj podarilo. Bolo to  dopoludnie plné zážitkov a krásnych operencov. Ďakujeme za návštevu.

    • Workshop AJ TY V IT s piatačkami a micro:bitmi
     • Workshop AJ TY V IT s piatačkami a micro:bitmi

      20. 4. 2022

      V spolupráci s organizáciou AJ TY V IT sa v priebehu minulého týždňa uskutočnil workshop pre žiačky 5. ročníka s názvom Veľkonočná pohľadnica. Obsah workshopu zahŕňal úvod do micro:bitového programovania a vytvorenie blikajúcej veľkonočnej pohľadnice. Žiaci využívali LED diódy, krokosvorky, vodivé lepiace pásky, batérie a samozrejme micro:bit, ktorý ovládali tlačidlami. Nezabudli zobrazovať animácie na displeji pri snímaní ovládané gyroskopom a akcelerometrom.

       

     • Beseda o fotolove a 4.A

      12. 4. 2022

      V utorok žiaci 4.A zavítali do knižnice nielen kvôli knihám. Čakal ich tam spisovateľ a fotograf Slavomír Szabó, ktorý sa venuje zaujímavej práci - fotolovu.  Deti sa priamo z prvej ruky dozvedeli, ako sa fotografujú zvieratká v prírode, vyskúšali si maskovanie a spoznávali rôzne druhy zvierat. Za odmentu dostali deti knihy s vlastnoručným podpisom autora.  

     • Rok odkazu štúrovcov - beseda

      12. 4. 2022

      Matica slovenská tento rok vyhlásila za Rok odkazu štúrovcov.  Práve v roku 2022 uplynie presne 200 rokov od narodenia viacerých významných štúrovcov, sú medzi nimi Ján Francisci, Janko Kráľ, Ján Rotarides, Ján Kalinčiak a ďalší. Pri tejto príležitosti vydala Matica slovenská Národný kalendár a pripravuje rôzne aktivity. Jednou z nich bola beseda pre žiakov 9. ročníka s rovnomenným názvom Rok odkazu štúrovcov, ktorú viedol Marián Gešper. Žiaci sa dozvedeli o poslaní a aktivitách štúrovcov i o súvislostiach, ktoré ovplyvňovali danú dobu. Naši žiaci sa zahanbiť nedali, zapájali sa do debaty a správne odpovedali na rôzne otázky, za čo získali knižnú odmenu. Beseda bola prínosom pre všetkých, žiaci získali vedomosti a zaujímavosti o štúrovcoch, na ktoré počas bežného vyučovania niet času. 

    • Veľkonočný Strom nádeje
     • Veľkonočný Strom nádeje

      10. 4. 2022

      Opäť sa blíži čas, kedy sa my všetci spolu so svojimi rodinami budeme venovať tentokrát veľkonočným radostiam, kedy sa budeme stretávať so svojimi blízkymi a tešiť sa z ich prítomnosti. Ako ste už od nás práve v čase blížiacich sa sviatkov neraz počuli, nie každé dieťa má také šťastie ako väčšina z nás. Mnohé deti musia tráviť sviatočné chvíle bez svojich rodín, pretože im to ich zdravotný stav nedovolí.

      A práve kvôli takýmto deťom opäť zakvitne náš Strom nádeje tentoraz veľkonočnými vajíčkami, zajačikmi či kuriatkami. Tie si od pondelka, 11.4.2022, do stredy 13.4.2022, budú môcť naši žiaci odniesť domov ako pamiatku na svoj dobrý skutok, ktorý určite dokáže pomôcť a potešiť tých, ktorí veľa dôvodov na radosť nemajú.

      Od pondelka si žiaci môžu za dobrovoľný príspevok vybrať z nášho Stromu nádeje veľkonočnú ozdobu alebo pozdrav, ktorý určite poteší ich blízkych. Vaše príspevky znovu poputujú do nadácie Dobrý anjel, ktorá pomáha robiť radosť tým, ktorí to najviac potrebujú. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

      Veríme, že i v tomto predveľkonočnom čase sa na našej škole nájde veľa dobrých anjelov, ktorí radi pomôžu a potešia srdiečka svojich menej šťastných kamarátov.

    • Workshop AJ TY V IT s deviatačkami a SRATCHom
     • Workshop AJ TY V IT s deviatačkami a SRATCHom

      10. 4. 2022

      V spolupráci s organizáciou AJ TY V IT sa uskutočnil 29.3.2022  workshop pre dievčatá 9. ročníka priamo na škole. Workshop zameraný na programovanie v programovacom jazyku SCRATCH trval približne 3 hodiny. Obsah workshopu bol zameraný na precvičenie základných zručnosti práce so SCRATCHom, ale hlavne na vylepšenie o naprogramovanie špeciálnych prvkov ako je napr. efekt búrky, dúha, nové bloky a pod.

     • Dni energií, techniky a inovácií s ôsmakmi

      10. 4. 2022

      Prvý aprílový deň nepatril iba dňu bláznovstiev, ale aj podujatiu Dni energií, techniky a inovácií, ktoré organizovala Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach.  Naši ôsmaci mali tú možnosť sa tohto podujatia, aj keď len online, zúčastniť. Dozvedeli sa o inováciách v oblasti životného prostredia, novinkách z vedy a techniky, zasúťažili si a v rámci workshopu si sami vyskúšali naprogramovať aplikáciu do mobilného telefónu či vytvoriť vlastnú webovú stránku. Podujatie bolo prínosom pre všetkých. Dozvedeli sme sa novinky o tom, ako môže veda a technika zmeniť náš svet k lepšiemu  i prakticky vyskúšali programovanie. 

     • Zápis do 1. ročníka

      3. 4. 2022

      Výnimočná slávnostná udalosť sa konala v piatok 1.4. a v sobotu 2.4., a veru nebol to prvoaprílový žart. Do  našej školskej GEMERSKEJ rodiny už čoskoro pribudnú noví žiaci - naši budúci prváci, ktorí sa po dlhom čase prišli osobne zapísať a dokázať sebe, rodičom a nám ostatným, že sú pripravení stať sa ozajstnými žiakmi. Už teraz sa na Vás veľmi tešíme J.

     • Prvé natáčanie prvého filmu na Gemerskej

      3. 4. 2022

      V sobotu, 2. apríla 2022, museli naši muzikáloví herci i technici oželieť svoje sobotňajšie voľno a naplno zabrať pri natáčaní prvých scén svojho dlho odkladaného muzikálu Správna 5ka. V tomto roku bude mať totiž muzikál na Gemerskej po prvý raz trochu inú, trochu filmovú podobu. Keďže sa naši herci, speváci a tanečníci veľmi dlho nesmeli stretávať kvôli proti pandemickým opatreniam, rozhodli sme sa  v tomto roku náš dlho odkladaný príbeh o pätici „správnych“ kamarátov spracovať vo filmovej podobe. Prvé výstupy sa natáčali práve v sobotu, tie ďalšie nás čakajú počas Noci s Andersenom a počas veľkonočných prázdnin. Hoci si naši menší i väčší herci počas vyše štvorhodinového natáčania uvedomili, že rola herca asi nie je celkom jednoduchá, zažili i kopec zábavy a svojimi výkonmi i správaním dokázali, že môžeme byť na svojich žiakov právom hrdí.

     • Imatrikulácia prvákov

      3. 4. 2022

      Kedy sa stane prvák ozajstným prvákom? Odpoveď… Predsa vtedy, keď absolvuje imatrikuláci. Kráľovstvo školské dnes svoje brány otvára a nových poddaných do svojho kruhu prijíma. Školskou bránou prejsť a pýšiť sa žiackymi titulom smie len ten, kto splní kráľovskú úlohu a ukáže, čo vie! A tak sme išli na to! Prváci zvládli svoj pasovací deň na veľkú jednotku, ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a z tejto milej akcie odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami.Táto Imatrikulácia bola dôležitou udalosťou nielen pre prváčiatka, ale aj pre ich pani učiteľky, Mišku a Ewku, ktoré sa podieľali na realizácii tejto slávnostnej akcie. Tak veľa šťastia, úsmevov a úspechov v škole, milí naši…už ozajstní PRVÁCI!!!

    • Gemerská má druhého a tretieho Všetkovedka na Slovensku
     • Gemerská má druhého a tretieho Všetkovedka na Slovensku

      29. 3. 2022

      Dňa 30. novembra 2021 sa 36 žiakov 2. - 4. ročníka rozhodlo overiť si svoje vedomosti v celoslovenskej súťaži Všetkovedko.  V kategórii Všetkovedko 3 získalo titul Všetkovedko 8 žiakov, titul Všetkovedkov učeň 5 žiakov.  Najlepšie umiestnenie - 3. miesto na Slovensku získala žiačka z 3.B  triedy Lilly Gabriella Pacanovská, 10. miesto získali dvaja žiaci Liliana Antošová z 3.A triedy a Maxim Demko z 3.B triedy.  

      V kategórii Všetkovedko 4 získali titul Všetkovedkov učeň tri žiačky, titul Všetkovedko jedna žiačka Emma Charlotta Pacanovská zo 4.B triedy, ktorá v celoslovenskom umiestnení  skončila na 53. mieste. 

      V kategórii Všetkovedko 2 získalo titul Všetkovedkov učeň 14 žiakov, titul všetkovedko dvaja žiaci. Na 17. mieste skončil žiak 2.A triedy Peter Ivančo. Najlepšie umiestnenie - 2. miesto získala žiačka 2.B triedy - Sofia Mardžejová. 

      Úspešným riešiteľom blahoželáme.