• Akcie školy

     • Ôsmaci spoznávali obdobie komunizmu

      10. 10. 2022

      5. októbra 2022 žiaci ôsmeho ročníka navštívili Múzeum obetí  komunizmu na Moyzesovej ulici v Košiciach. Téma dňa bola Ľudské práva od roku 1945 až po súčasnosť. V múzeu nás sprevádzali lektori Martin a Peter, ktorí nás oboznámili s výstavnou sieňou obetí komunizmu a tiež nás oboznámili s právami ľudí. Žiakom sa návšteva múzea páčila.

     • 1.B prvýkrát v knižnici

      9. 10. 2022

      V  utorok, 4.10.2022, žiaci 1.B  navštívili knižnicu v LitParku prvýkrát ako školáci. Na začiatku si ich pani knihovníčka vyskúšala v hre, či sa navzájom poznajú. Postupne im zaviazala oči šatkou a žiaci museli podľa hlasu spolužiaka určiť,ako sa volá. Pre niektorých to bola prvá návšteva tejto knižnice, preto si založili čitateľské preukazy a stali sa jej členmi. Dozvedeli sa, ako sa majú správať v knižnici, ako si môžu požičiavať knihy, ako sa ku knihám majú správať. Pani knihovníčka si pre nich pripravila zaujímavé čítanie o psíkovi a jeho zvieracích kamarátoch. Žiaci strávili v knižnici príjemný čas a ako bonus si domov odniesli požičanú knihu, na čítanie ktorej sa už veľmi tešia. 

     • 1.A v knižnici

      6. 10. 2022

      Naši prváci z 1.A sa 5.10.2022 prvýkrát vybrali do knižnice, aby sa ako správni školáci stali jej členmi. Teta knihovníčka im pripravila besedu o tom, ako sa v knižnici majú orientovať a správať. Deťom tiež  prezradila, podľa akého kľúča sú v knižnici poukladané knihy, ako si knihu správne vybrať a naspäť uložiť. Predstavila im peknú knihu o psíkovi, ktorý mal veľa kamarátov zo zvieracej ríše. A aby bolo deťom v knižnici veselšie, pripravila im veselú zábavu. Každé dieťa dostalo zvieraciu masku a muselo uhádnuť, aké je zvieratko. Nakoniec si každý prvák  úplne sám vybral a vypožičal knihu na čítanie a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie s tetou knihovníčkou. 

     • Jablkobranie v prvom ročníku

      6. 10. 2022

      Pod taktovkou p. Kulanovej sa deti I. a II. oddelenia ŠKD dňa 5.10.2022 stretli na multifunkčnom ihrisku na jablkobraní. Po úvodnej teoretickej časti, v ktorej sa deti dozvedeli mnohé zaujímavosti o zdravej výžive, nasledovali súťažili aktivity. Deti museli zdolávať prekážky, poznamenať jabĺčka, naplniť nimi vedrá a vytvoriť pečiatkou jabĺčkový strom. Následne si vyskúšali svoju pozornosť v rýchlosti objavovania rozdielnosti ovocných obrázkov. Nechýbala ani hra - "Trafený červík". Jablkobranie sa skončilo remízou oboch kolektívov. Deti boli podujatím nadšené a za spevu známej pesničky O červenom jabĺčku sa rozišli do svojich tried.

     • 1.A v CVČ

      6. 10. 2022

      Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda so svojim chladným počasím. A tak sa naši prváci 4.10.2022 ukryli do teplúčka v CVČ, kde si vyrobili ježka. Ukázali, že sú šikovní - kreslili, maľovali, strihali, lepili... a výsledok bol naozaj pekný. 

    • Minimaratón v ŠKD 1.A
     • Minimaratón v ŠKD 1.A

      6. 10. 2022

      Po nedeľňajšom maratóne si svoj "maratónsky beh" užili aj deti z I. oddelenia ŠKD. Samotnému behu predbiehala hra na bojovníkov, pri ktorej si deti vyskúšali ako to skutočne bolo. Naučili sa, kde sa nachádza mesto Maratón, kto boli Gréci a Peržania aj o behu posla so správou o víťazstve z Maratónu do Atén, ktorý sa stal inšpiráciou pre tzv. maratónsky beh. Následne sa deti presunuli na školský dvor, kde po rozcvičke sa uskutočnil samotný minimaratón chlapcov a dievčat.

      A tu sú výsledky:

      Dievčatá: 1. Kapturová Ninka 2. Udodiková Nelka 3. Solejová Zuzka

      Chlapci: 1. Vyrostko Maximilián 2. Veres Jakub 3. Borovský Lukáš

      B L A H O Ž E L Á M E !

    • Svetový deň srdca na Gemerskej
     • Svetový deň srdca na Gemerskej

      3. 10. 2022

      Každý rok 29. septembra oslavujeme Svetový deň srdca. Je to deň životne dôležitého orgánu, ktorý je zodpovedný za správny tok krvi v našom tele. Zároveň je to príležitosť urobiť niečo dobré pre svoje srdce!

      V tento deň sa na rôznych miestach sveta konajú podujatia na podporu boja proti chorobám srdca. Patria medzi ne bežecké podujatia, prednášky, výstavy či zdravotné prehliadky. Do akcií sa zapája aj mnoho zdravotníckych zariadení a aj v našej škole všetci dostali možnosť nechať si odmerať krvný tlak.  Za ochotu a pomoc pri meraní krvného tlaku v našej škole ďakujeme zdravotnej sestre z Detskej fakultnej nemocnice, Oddelenia detskej neurológie, Mgr. Ladislavovi Rácovi.  Krvý tlak si nechali zmerať dospelí i žiaci. 

      Venujte si pár minút s kódom zdravého života, kde pre ideálny krvný tlak znamená 120/80, 5 mmol cholesterolu v krvi, 0 cigariet a aspoň 30 minút pohybu denne. Zmeňme jedálniček, doplňme omega-3 mastné kyseliny, obmedzme tuky a cukry, nedovoľme, aby stres ovplyvnil naše zdravie a k tomu pridajme pohyb.

      Veď srdce máme iba jedno....

     • Tajomstvá sférického kina na 1. stupni

      2. 10. 2022

      Žiaci 2., 3. a 4.ročníka sa vydali na najnovšiu zábavno-vzdelávaciu cestu za poznaním. Sférický projekčný systém vnútri mobilnej kupoly ponúkol jedinečný pohľad. Naši žiaci sa ocitli v zázračnom priestore. Niektorí priamo pod hviezdnou oblohou, iní na dne oceána, ďalší poodhalili tajomstvá sveta stromov.  Bez toho, aby sme museli ísť k moru, sa žiaci ponorili do jeho hlbín, preskúmali nekonečný vesmír a podniknikli výpravu do ľudského tela. Premietanie spestrilo vyučovanie a zároveň potešilo malých zvedavých žiakov. 

     • Tematický deň - biely

      29. 9. 2022

      Na Svetový deň mlieka v školách sme si spomenuli aj my v poslednú stredu v septembri. Tento sviatok zaviedlo OSN v roku 2000.  Cieľom tohto dňa je motivovať deti k väčšej spotrebe mliečnych výrobkov a osvojiť si lepšie stravovacie návyky. 

      Keďže má mlieko bielu farbu, v tento deň sme si všetci obliekli niečo biele a takto pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Spolu s bielym oblečením si žiaci do školy doniesli aj mliečnu desiatu, ktorú s chuťou zjedli. Okrem toho mali pre žiakov učitelia pripravené aj rôzne aktivity týkajúce sa mlieka a mliečnych výrobkov.

    • Šiestaci v KOSIT-e
     • Šiestaci v KOSIT-e

      28. 9. 2022

      Minulý týždeň sa šiestaci podujali na odvážnu návštevu KOSIT-u. Vďaka Centru environmentálnej výchovy a p. uč. Bačišinovej, ktorá to zorganizovala, si šiestaci na vlastné oči prezreli areál spaľovne v obci Kokšov-Bakša, okúsili arómu, ktorá sa šíri z odpadkov, ktoré vyprodukujeme a zistili čo to o osude odpadkov. 

      Vďaka lektorke p. Brzovej sa dozvedeli, ako to s naším odpadov naozaj je, ako dlho sa rozkladá v prírode, ale aj to, ako správne odpad separovať. Okrem informácií, si všetky nadobudnuté vedomosti overili v rôznych aktivitách a kvízoch. 

      Veríme, že sme prispeli k environmentálnemu povedomiu žiakov a každý z nás pre našu planétu a klímu urobí aspoň minimum. 

     • Európsky deň jazykov 2022

      28. 9. 2022

      Aj na našej škole sme si na hodinách jazykov pripomenuli tento významný deň zaujímavými interaktívnymi, nielen vzdelávacími ale predovšetkým zábavnými aktivitami. So žiakmi sme prechádzali virtuálnou mapou európskych jazykov, oboznámili sme sa so zvlaštnosťami každého z nich a čo to sme aj vyskúšali vysloviť :) na záver sme absolvovali lingvakvíz a navzájom sa motivovali k učeniu sa cudzích jazykov. Bol to deň plný nových poznatkov a skúseností.

    • Jazykový kemp -  Velence
     • Jazykový kemp -  Velence

      28. 9. 2022

      V dňoch 1.9 – 7.9. 2022 sa žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ Gemerská 2 Košice spolu s tromi pedagógmi našej školy zúčastnili anglického tábora partnerských miest pri jazere Velence v Maďarsku. Boli sme jednou zo štyroch krajín (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko), ktorých žiaci dostali túto skvelú príležitosť získať nové vedomosti, skúsenosti i nadviazať priateľstvá a mohli naplno využiť všetko, čo nám 13. budapeštiansky obvod v spolupráci s MC Košice - Juh ponúkol. Žiaci mali v dopoludňajších hodinách netradičnou formou  aktívnu výučbu anglického jazyka. V zoskupení s inými žiakmi z partnerských krajín v rôznych skupinách s učiteľmi zo zúčastnených krajín absolvovali aj množstvo popoludňajších aktivít - ako tvorivých, tak i športových, súťaže či zaujímavé výlety nielen do okolia, ale aj celodenný výlet do Budapešti. Každý večer sa prezentovala jedna z krajín, čo je pre ich krajinu typické, charakteristické a do týchto aktivít boli zapojení vždy všetci účastníci tábora. Žiaci mali možnosť odprezentovať svoje zručnosti nadobudnuté v CVČ Gemko pri ZŠ Gemerská (tanec, hru na nástroj a spev), ale aj našu krajinu a mestskú časť KE - Juh, v ktorej sa ich škola nachádza a na ktorú sú patrične hrdí. Žiaci komunikovali v angličtine po celý čas trvania tábora, vypracovávali projekty a vzájomne si pomáhali, či zabávali sa. Nálada bola veľmi pozitívna a program celého jazykového pobytu veľmi bohatý. Táto skúsenosť je pre všetkých zúčastnených úžasným prínosom a motiváciou pre ich ďalšie jazykové vzdelávanie a organizátorom patrí od nás všetkých spoločne veľká vďaka.

       Mgr. Petra Bednáriková, učiteľka ANJ ZŠ Gemerská 2, vedúca tábora

     • Začiatok školského roka 2022/2023

      5. 9. 2022

      Za tónov štátnej hymny sme slávnostne otvorili školský rok 2022/2023. Na školskom dvore sme privítali prváčikov i učiteľov, ktorí rozšírili rady nášho pedagogického zboru. Slávnostnú atmosféru spríjemnilo folklórne vystúpenie nášho súboru Cverenka a školská hymna.  Veríme, že všetky školské dni budú také krásne, ako tento dnešný. 

    • Záver školského roka 2021/2022
     • Záver školského roka 2021/2022

      30. 6. 2022

      Už aj vrabce čvirikajú,

      že sa brány zatvárajú,

      že už  zvonec ide spať 

      a deti sa budú hrať.

      Tabuľa si zavrie krídla,

      umývadlo nemá mydla,

      lavice sú bez žiakov,

      tí už bežia do makov.

       

      Touto básničkou, hymnou našej vlasti aj školskou hymnou sme dnes na školskom dvore za krásneho počasia otvorili slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022.  Nastal koniec desaťmesačného učenia sa, dosahovania výsledkov a chodenia do školy, ale nastal aj čas ocenenia tých najlepších, ktorí sa celý školský rok snažili a dosiahli výborné výsledky.  Slávnostne si z rúk riaditeľa školy prevzali pochvaly, diplomy a knižné odmeny.  Keďže celý rok nebol iba o učení, ale aj o rôznych aktivitách za ktoré triedy zbierali body do súťaže o Supertriedu, dnes sme sa všetci dozvedeli, ktoré triedy získali tento titul. Na 1. stupni sa Supertriedou stala 3.B a na 2. stupni trieda 6.A. Srdečne blahoželáme všetkým oceneným žiakom aj triedam a prajeme veľa oddychu a slnečných dní počas prázdnin. 

    • Oslávili sme 90-ku - Deň pre moju školu
     • Oslávili sme 90-ku - Deň pre moju školu

      30. 6. 2022

      Tohto školského roku naša škola oslávila vzácny úctyhodný vek - 90. rokov.  Je najstaršou školou v meste, ktorá už 90 rokov pod svojimi krídlami vzdeláva žiakov, 90 rokov zamestnáva učiteľov i nepedagogických zamestnancov. Aj napriek veku stále kráča s dobou. 

      Preto sme si celý školský rok  rôznymi drobnými aktivitami pripomínali jej výročie. Všetko vyvrcholilo v júni akciou pre žiakov školy - Deň pre moju školu. Žiaci prostredníctvom rôznych aktivít oslávili výročie spolu so školou.  Žiaci 1. stupňa si na jednotlivých stanovištiach overili svoju múdrosť, silu, rýchlo a obratnosť. Spoločne vytvorili plagát z odtlačok rúk, ako aj ozdobili Strom nádeje svojimi vyznaniami o škole. A ako sa na správnu oslavu patrí, ani tá ich sa nezaobišla bez balónov. Aj žiaci 2. stupňa zažili zaujímavé dopoludnie a to vďaka Gemerskej hľadačke, kde si na jednotlivých stanovištiach vyskúšali, ako poznajú svoju školu v kvíze a pri skladaní puzzle, spomienky na rôzne akcie školy si pripomenuli v aktivite 9 momentiek, švihadlový maratón predviedli pri akcii Moje srdce bije pre Gemerskú, naučili sa ľudový tanec, vyskúšali si písať v Braillovom písme, hlavičky potrápili pri logických úlohách, kde vždy zázračne vyšiel výsledok 90, oprášili vedomosti o našej storočnej lipe, preverili si dôveru voči spolužiakom, keď museli so zaviazanými očami hľadať predmety pripomínajúce školu a načreli aj do starých vekov školy prostredníctvom kroník.  Výsledkom Gemerskej hľadačky bola tajnička, ktorú získali po správnom absolvovaní aktivity za čo vždy získali nejaké písmenko. Vyvrcholením dňa bolo premietanie prvého filmu Správna 5-ka. 

      Veríme, že sa oslava každému páčila a užil si ju. 

     • Rozlúčka s deviatakmi

      30. 6. 2022

      Slávnosť ako sa patrí, výzdoba, jedlo, koláče, žiaci krasne oblečení, po programe zábava a noc v škole - rozlúčka so všetkým, ako má byť. Takto si naši deviataci uctili a pobavili učiteľov, strávili spolu príjemné a isto nezabudnuteľné chvíle. Všetko dobré  raz skončí, aby niečo lepšie mohlo začať a aj ich čas rozlúčiť sa po deviatich rokov nadišiel. Tak vyleťte z nášho gemerského hniezda za šťastím a novými dobrodružstvami silní a plní zážitkov.

     • 4.B na koncoročnom výlete

      29. 6. 2022

      Ku koncu školského roka sa žiaci 4.B zúčastnili školského výletu do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Keďže vlak meškal 15 minút, museli si trošku precvičiť rýchly beh za autobusom MHD. V ZOO sa im ukázali všetky zvieratká, najviac ich však zaujal ľadový medveď,ktorý im predviedol elegantný vstup do jazierka. Pri gibónoch sa zas pobavili, keďže gibón sa nehanbil a predviedol im krátke divadielko v priamom prenose a s papagájom sivým - žakom si spoločne zatancovali. Počas prestávky si zacvičili na detskom ihrisku a po nákupe suvenírov pokračovali ďalej v prehliadke. Tešili sa aj z kŕmenia labutí, kačiek či kozičiek. Keďže všetko sa raz skončí, tak sa aj oni po dni plnom zábavy a nezabudnuteľných zážitkov vracali  vlakom do Košíc, kde ich už čakali rodičia. 

     • Deviataci na výlete

      29. 6. 2022

      Posledný júnový utorok naši deviataci vymenili rozhorúčenu triedu za prijemny lesný vzduch a prešli sa na neďalekú Jánošíkovu baštu v Kysaku. Výhľady ako aj opekačka v prírode stali zato. Užili sme si krasny posledný spoločný školský vylet ako zakladoskolaci a čakajú nás nové dobrodružstvá, keď sa o chvíľu rozprchneme každý iným smerom.

     • Twistermánia v ŠKD

      29. 6. 2022

      Hra, ktorá vás zviaže do uzlov. Musí sa pri nej premýšľať a taktizovať…

      Plachta na prvý pohľad pripomína zväčšenú hraciu plochu pre hru “Človeče, nehnevaj sa!” Sú na nej políčka rôznych farieb. Hra má svojho dirigenta, ktorý vydáva príkaz, roztáča spinner a ručička sa zastaví na niektorom políčku, ktoré mu ukáže farbu, ruku, nohu… A tak postupne vzniká spletec rúk i nôh. Čím viac hráčov, tým lepšia a váčšia zábava! To je TWISTER!!!! Raz v roku sme twisteroví maniaci. Súťažíme, potíme sa, twisterujeme, snažíme sa…ale hlavne - BAVÍME SA !!! Vaša p. vych. Ewka