• Školský špeciálny pedagóg

     • Informácie pre rodičov a žiakov počas COVID-u19

     • Milí rodičia aj žiaci,

      vzhľadom na to, že v tomto období nemôžeme spolu pracovať na hodinách tak, ako sme boli zvyknutí, ponúkam Vám podmienkam prispôsobenú formu našej spolupráce. Viem, že tí menší žiaci sa na naše spoločné hodiny tešili a som rada, že aj niektorí starší si ku mne sem-tam našli cestu.

      V prípade, že sa na mňa chcete obrátiť pre pomoc alebo radu, alebo sa len porozprávať alebo ukázať prostredníctvom techniky, aké sú vaše pokroky pri domácom vzdelávaní, môžete ma kontaktovať prostredníctvom školského e-mailu: zsgemke.gajdosova@gmail.com

      Dohodneme sa, kedy a akým spôsobom Vám budem k dispozícii a držím palce pri učení sa doma. V prípade potreby niektoré situácie odkonzultujem s kolegami, resp. školskou psychologičkou, aby sme Vám mohli pomôcť.

      Verím, že tento čas, kedy si môžete svoje pracovné povinnosti rozdeliť a venovať sa im v čase a prostredí, ktoré Vám vyhovuje najviac Vám pomôže pracovať pozorne, poctivo a s radosťou.

      Zároveň pripájam niekoľko typov na prácu s niektorými stránkami, mnoho úloh je nie len vzdelávacích, ale aj zábavných. Možno ste už niektoré z nich objavili, možno pre Vás budú nové.

      Prajem Vám pekné dni strávené doma pri spoločných činnostich.

      Zuzana Gajdošová, školský špeciálny pedagóg

      Pripájam aj informáciu, že rodičia budúcich školákov si môžu informatívne prejsť aj stránky, články pre overenie školskej zrelosti, ktoré máme tiež uvedené na našej stránke.

      Stránky

      www.skolskyklub.sk              RTVS

      www.skolskyportal.sk            žiak so ŠVVP            

      www.infra.sk                         !!! Infra Slovakia zadarmo, cvičenia a pracovné listy, aj pre MŠ

      www.skoladoma.sk                presmeruje vás na www.kafomet.sk  – pracovné listy, knihy,v ponuke na kúpu je dobrá hra: Bystrík (podobné ako dobble, ale  s písmenami a číslami), !!! na stiahnutie, 100 cvičení na opakovanie pre 1. a 2. ročník ...

      www.dobraskola.sk                xxx                 

      www.zborovna.sk                  cez login učiteľa a žiaka – rôzne pracovné materiály

      www.eduworld.sk                  Diktáty a pravopisné cvičenia pre prvákov

      Diktáty a zlepšovanie pravopisu pre druhákov

      www.ucimenadialku.sk           aj www.platformarodin.sk  -  so zdravotným znevýhodnením

      #zvladnemetodoma  (Nadácia pre deti Slovenska),

      www.nasedeticky.sk              !!! dajú sa tlačiť kartičky – rôzne učivo, podľa tried, rôzne iné zábavné aktivity

      www.planetavedomosti.sk    

      viki                                          Centrále úložisko digitálneho edukačného obsahu

      www.prosolutions.sk             materiály na stiahnutie,  viac  MŠ

      www.alfbook.sk                     kod: ucimesadoma (podľa ročníkov a predmetov)

      www.mirabilis.sk                    najlepšie cez FB,  Súkromné CŠPP, všelijaké dobré rady

      www.hravelisty.sk                 pre žiakov so švvp,   cez FB, možnosť bezplatného stiahnutia

      www.kozmix.sk