• Micro:bit a ôsmaci

    • ...ôsmaci pripravovali a tvorili...

      

   • ...a hotové diela prezentovali

     

      

     • Michal a Tomáš a ich Jukebox

     • Pozdrav od Nely