• Programovanie je hračka

     •  Realizáciou projektu s názvom „Programovanie je hračka“  sme sa rozhodli zvýšiť záujem o programovanie a atraktivitu vyučovania predmetov informatika a programovanie na našej škole. Žiaci sa oboznámia s micro:bitom, naučia sa základy používania a programovania micro:bitov, navrhnú a vytvoria vlastné zariadenia formou projektovej práce.

      Zámerom projektu je podpora aktívneho zapájania sa žiakov do projektových aktivít a ich angažovanie sa v získavaní nových vedomostí a zručností. Cieľom je podporiť vzťah žiakov k programovaniu, rozvinúť informatické myslenie, schopnosť objavovať a riešiť problémy samostatne či v spolupráci s ostatnými žiakmi.

      Vďaka Nadácii Pontis a Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis dostali aj naši žiaci kráčať s dobou a venovať sa programovaniu. 

     • Čo je Micro:bit

     • Micro:bit je mikropočítač vo veľkosti polovice kreditnej karty. Je to najjednoduchší programovateľný plošný spoj dostupný na našom trhu. Bol vyvinutý anglickou televíziou BBC v rámci kampane na podporu výučby programovania vo Veľkej Británií (2016). 

      Micro:bit nám dáva možnosť byť  kreatívni v digitálnych technológiách. Svoj Micro:bit môžete kódovať, prispôsobovať a vytvárať z neho najrôznejšie výtvory, od robotov až po hudobné nástroje a ďalšie. Doska je vybavená množstvom hardvéru vrátane 25 červených LED svetiel.

      Mikro:bit dokáže detekovať pohyb a povedať vám, ktorým smerom sa uberáte. Môže tiež používať technológiu Bluetooth na interakciu s inými zariadeniami a internetom.

      Micro:bit je možné programovať v rôznych jazykoch. Micro:bit hravou formou vtiahne do sveta programovania aj tých najmladších, no zabaví aj skúsených programátorov.

                        "Povedali mi, že počítače môžu robiť iba aritmetiku."   Grace Hopper