• Učitelia

    • Mgr. Zuzana Bačišinová
    • Mgr. Zuzana BačišinováUčiteľka
     Triedna učiteľka: V.A
     zsgemke.bacisinova@gmail.com
    • Mgr. Anna Balogová
    • Mgr. Anna BalogováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VII.A
     zsgemke.balogova@gmail.com
    • Miriam Beďačová
    • Miriam BeďačováAsistentka učiteľazsgemke.bedacova@gmail.com
    • Mgr. Petra Bednáriková
    • Mgr. Petra BednárikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VI.A
     zsgemke.bednarikova@gmail.com
    • Mgr. Iveta Birnsteinová
    • Mgr. Iveta BirnsteinováAsistentka učiteľazsgemke.birnsteinova@gmail.com
    • Diana Csizmárová
    • Diana CsizmárováAsistentka učiteľazsgemke.csizmarova@gmail.com
    • Mgr. Petra Cukrovaná
    • Mgr. Petra CukrovanáAsistentka učiteľazsgemke.cukrovana@gmail.com
    • Mgr. Iveta Čintalanová
    • Mgr. Iveta ČintalanováZástupkyňazsgemke.cintalanova@gmail.com
    • Mgr. Marianna Drančáková
    • Mgr. Marianna DrančákováZástupkyňazsgemke.drancakova@gmail.comWeb stránka
    • Ivana Figurová
    • Ivana FigurováVychovávateľkazsgemke.figurova@gmail.com
    • Lenka Forgáčová
    • Lenka ForgáčováVychovávateľkazsgemke.lforgacova@gmail.com
    • Mgr. Zuzana Gajdošová
    • Mgr. Zuzana GajdošováŠkolská špeciálna pedagogičkazsgemke.gajdosova@gmail.com
    • Mgr. Katarína Hajdučeková
    • Mgr. Katarína HajdučekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.B
     zsgemke.hajducekova@gmail.com
    • PaedDr. Jozef Hajduk
    • PaedDr. Jozef HajdukUčiteľ
     Triedny učiteľ: IX.B
     zsgemke.hajduk@gmail.com
    • Mgr. Michaela Harvišová
    • Mgr. Michaela HarvišováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.A
     zsgemke.harvisova@gmail.com
    • Mgr. Eva Juhásová
    • Mgr. Eva JuhásováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.A
     zsgemke.juhasova@gmail.com
    • Mgr. Lucia Kallová
    • Mgr. Lucia KallováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VI.B
     zsgemke.kallova@gmail.com
    • Mgr. Jana Kapturová
    • Mgr. Jana KapturováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.B
     zsgemke.kapturova@gmail.com
    • Patrícia Kasenčáková
    • Patrícia KasenčákováVychovávateľkazsgemke.kasencakova@gmail.com
    • Mgr. Anna Kiktavá
    • Mgr. Anna KiktaváUčiteľka
     Triedna učiteľka: V.B
     zsgemke.kulpova@gmail.com
    • Viktória Kiktavá Štefaniková
    • Viktória Kiktavá ŠtefanikováAsistentka učiteľazsgemke.kiktava@gmail.com
    • Beáta Koľová
    • Beáta KoľováAsistentka učiteľazsgemke.kolova@gmail.com
    • Mgr. Katarína Kopčíková
    • Mgr. Katarína KopčíkováAsistentka učiteľazsgemke.kopcikova@gmail.com
    • Anna Kulanová
    • Anna KulanováVychovávateľkazsgemke.kulanova@gmail.com
    • Bc. Patrícia Kulpová
    • Bc. Patrícia KulpováAsistentka učiteľazsgemke.kulpovap@gmail.com
    • Mgr. Ľudmila Lenárd Pavluliková
    • Mgr. Ľudmila Lenárd PavlulikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VII.B
     zsgemke.lenardpavlulikova@gmail.com
    • Mgr. Saskia Ľubiščáková
    • Mgr. Saskia ĽubiščákováUčiteľkazsgemke.lubiscakova@gmail.com
    • Mgr. Silvia Mardžejová
    • Mgr. Silvia MardžejováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.B
     zsgemke.mardzejova@gmail.com
    • Alena Milá
    • Alena MiláAsistentka učiteľazsgemke.mila@gmail.com
    • Mgr. Kristína Nagyová
    • Mgr. Kristína NagyováUčiteľkazsgemke.nagyova@gmail.com
    • Mgr. Eva Pasnišinová
    • Mgr. Eva PasnišinováVýchovná poradkyňazsgemke.pasnisinova@gmail.com
    • Mgr. Gabriela Rudiková
    • Mgr. Gabriela RudikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.A
     zsgemke.rudikova@gmail.com
    • PhDr. Angela Štefaniková
    • PhDr. Angela ŠtefanikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VIII.A
     zsgemke.astefanikova@gmail.com
    • Martina Švecová
    • Martina ŠvecováAsistentka učiteľazsgemke.svecova@gmail.com
    • Mgr. Gabriela Tóthová
    • Mgr. Gabriela TóthováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IX.A
     zsgemke.tothovag@gmail.com
    • Mgr. Eva Vozárová
    • Mgr. Eva VozárováVychovávateľkazsgemke.vozarova@gmail.com
    • Ing. Tajana Vrančíková
    • Ing. Tajana VrančíkováAsistentka učiteľazsgemke.vrancikova@gmail.coom
    • Mgr. Zuzana Kravcová
    • Mgr. Zuzana KravcováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.A
    • Mgr. Matej Kravec
    • Mgr. Matej KravecUčiteľ
     Triedny učiteľ: VIII.B