• COVID opatrenia

     • Samotestovanie žiakov

      • Antigénové samotesty sa poskytujú výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.
      • V prípade, ak prevzaté antigénové testy nebudú použité, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu (napr. rozbaleniu), je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole. Škola ďalej vráti antigénové samotesty okresnému úradu.
      • V prípade, ak preberajúci antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

       

      Návody na použitie samotestov nájdete tu:

      Sprievodca_pre_samotestovanie_na_pritomnost_COVID-19.pdf

      Navod_na_pouzitie_samodiagnostickeho_testu.pdf

       

      Tí, ktorí si neprevzali testy v stanovených termínoch, si ich môžu prevziať dodatočne u zástupcu riaditeľa školy.  Prostredníctvom edupage je potrebné zaslať informáciu o vykonaní testu a o jeho výsledku.