• My a myšlienkové mapy

    • Myšlienkové mapy z 9.B

    • NINA a internet

      

      

     VIKI a vety

     Maxim a hlásky

     Sofia a slovná zásoba

     Patrik a slovná zásoba

       

     Tamara a prehľad

     Ako zlepšiť celkovú osobnosť človeka