• Aktualizačné vzdelávania

     • Online nástoje vo výučbe

     • Názov vzdelávacieho programu: Online nástroje vo výučbe

      Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

      Rozsah vzdelávacieho programu:  12 hodín

      Forma vzdelávania: prezenčná

      Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2023/2024

      Hlavný cieľ: Prehĺbiť, rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov potrebné na výkon pracovnej činnosti v oblasti:

      ·       aktívneho a efektívneho využívania školského informačného systému, získať zručnosť pre prácu  so vzdelávacím portálom i s jeho digitálnym obsahom a ich implementácia do vzdelávacích alebo výchovných aktivít v edukačnom procese,

      ·       digitálnych kompetencií, aktívneho a efektívneho využívania emailového účtu Google, získať zručnosť pre efektívnejšiu prácu s Gmailom,

      ·       aktívneho a efektívneho využívania online nástrojov na prácu s videom pre edukačné účely a za ich pomoci vedieť vytvoriť atraktívny učebný materiál, ktorý podporí záujem žiakov o učenie sa.

       

       

      názov programu

      termín

      rozsah 

      1. časť

      Edupage v praxi

        2.10.2023     pondelok    14:00 hod. - učiteľky 1. stupňa

        9.10.2023     pondelok    14:00 hod. – asistentky

        25.10.2023    streda        8:00 hod. – vychovávateľky

        26.10.2023    štvrtok      14:00 hod. – učiteľky 2. stupňa

      4 hodiny

      2. časť

      Online nástroje - Gmail

        8.1.2024      pondelok    14:00 hod. – učiteľky 1. stupňa

        10.1.2024     streda        8:00 hod. – vychovávateľky

        14.2.2024     streda       14:00 hod. – učiteľky 2. stupňa

        15.2.2024     štvrtok      14:00 hod. - asistentky

      4 hodiny

      3. časť

      Online nástroje - video

         22.4.2024     pondelok    14:00 hod. – učiteľky 2. stupňa

         24.4.2024     streda         8:00 hod. – vychovávateľky

         24.4.2024     streda         14:00 hod. – asistentky

         25.4.2024      štvrtok       14:00 hod. - učiteľky 1. stupňa

      4 hodiny