• Workshopy žiakov - IT SVET

      • Workshop AJ TY v IT s ôsmakmi - Inteligentné zavlažovanie

      • V piatok 20.5.2022 sa na našej škole uskutočnil workshop programovania s názvom „Inteligentné zavlažovanie“, ktoré sa realizovalo v spolupráci s organizáciou Aj TY v IT.  Žiaci pracovali pod vedením lektorky Lenky a vyskúšali si prácu s BBC micro:bitom a Smart home sadou. BBC micro:bit je malý, programovateľný mikropočítač, ktorý slúži na edukáciu v oblasti programovania. Počas workshopu sa žiaci naučili naprogramovať merač vlhkosti a postupne riešenie zmeniť na „smart riešenie“ využitím senzorov. Ôsmakom sa workshop veľmi páčil, aktívne pracovali, využívali znalosti, ktoré získali na hodinách informatiky a aj sami hľadali odpovede na zadania, ktoré pre nich mala lektorka pripravené.

       Tešíme sa na ich ďalšie výtvory a veríme, že nadobudnuté užitočné vedomosti im umožnia lepšie uplatnenie v živote, pomôžu v rozhodovaní sa, či programovanie nie je práve tou cestou, po ktorej by sa chceli v budúcnosti uberať.