• Akcie školy

    • Biela pastelka 2023
     • Biela pastelka 2023

      21. 9. 2023

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

      Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      Organizátorom  verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

      Jeho členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Má takmer 3 000 členov.

      Poslaním združenia je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne vo všetkých krajoch Slovenska.

      Ako prispieť?

      •  Príspevkom v hodnote 1 do prenosnej pokladničky vo štvrtok 21. a v piatok 22. septembra 2023 vo vestibule našej školy od 7 30 do8 00 hod
      • Zaslaním SMS na skrátené číslo 820 s ľubovoľným textom v hodnote 2 € v sieti všetkých operátorov.
      • dobrovoľným príspevkom do prenosnej pokladničky v piatok 22. septembra 2023 v uliciach
      • na skrátené číslo 820 s ľubovoľným textom v hodnote 2 € v sieti všetkých operátorov.

      Za akúkoľvek podporu vám ďakujeme.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      4. 9. 2023

      Za zvukov štátnej a školskej hymny sme spoločne spolu so vzácnou návštevou otvorili na školskom dvore nový školský rok 2023/2024.  Školský dvor zaplnili okrem učiteľov a žiakov školy aj prváčikovia plní očakávania a túžbe po objavovaní tajov písania, čítania a počítania.  Prišiel sa na nich pozrieť osobne aj pán primátor mesta Košíc Jaroslav Polaček a vedúca odboru školstva MMK Beáta Lopušniaková, tiež poslanec MČ Juh Juraj Tobák a predsedníčka rady školy Lenka Ondíková.

      Počasie nám prialo a veríme, že všetky dni v tomto školskom roku budú takéto krásne ako ten dnešný. 

    • Slávnostné ukončenie školského roka
     • Slávnostné ukončenie školského roka

      3. 7. 2023

      30. jún sa žiakom, rodičom aj učiteľom spája s ukončením školského roka.  Aj keď je to bežný deň, predsa je len trošku slávnostný.  Všetci krásne oblečení očakávame odovzdanie vysvedčení, ktoré znamená začiatok letných prázdnin. 

      Za svoje snaženie nie sú ocenení iba jednotlivci, ale aj triedy. Aj tohto roku triedy zbierali body do súťaže Supertrieda. Na 1. stupni sa supertriedou stala trieda III.A s pani učiteľkou Gabikou Rudikovou a na 2. stupni víťazstvo obhájila VII.A s pani učiteľkou Endži Štefanikovou. Víťazom blahoželáme a veríme, že po letných prázdninách sa s vervou pustíme do zbierania ďalších bodov. 

      Krásne prázdniny! Dovidenia v septembri.

    • Rozlúčka deviatakov so školou
     • Rozlúčka deviatakov so školou

      3. 7. 2023

      "Tam sú naše korene, kde našli sme vedomosti, zručnosti a pochopenie.

      Kde učitelia láskaví a večne mladí, učili nás pokore i prekonať pády.

      Tam sú naše korene, 

      kde neha triednej  a riaditeľova múdrosť všetko zlé zaženie.

      Tam je veľký kus pravdy,

      že Gemerskú si budeme pamätať navždy."

      ...takto znela posledná strofa piesne, ktorú si deviataci zložili a zaspievali učiteľom na rozlúčke so základnou školou.  Okrem tejto piesne, predviedli, čo sa v nich ukrýva, svoje nadanie a talent. Keďže ich deväť rokov rôznymi otázkami trápili učitelia, aj oni si pripravili pre učiteľov kvízy, kde sa ukázalo, ako dobre ich učitelia poznajú.

      Ďalší september už neprekročia brány našej školy, nebudú stáť na školskom dvore a tešiť sa na nový školský rok. Ich kroky povedú na stredné školy, ale verím, že na svoju základku nezabudnú. Tak nech sa vám darí.

     • 8.B vo Vysokých Tatrách

      2. 7. 2023

      Posledné dni školského roka patria nielen čisteniu tried a odovzdávaniu učebníc, ale aj zážitkom. Žiaci 8.B si  po zážitky zašli do Vysokých Tatier.   Výlet neskazilo ani premenlivé počasie a ôsmaci si mohli pozrieť krásy našich veľhôr, turistikou posilniť telo a vyčistiť myseľ. 

     • Guľôčka v jamôčke

      2. 7. 2023

      Guľôčka v jamôčke…Prastará hra nás všetkých, hra našich mám a ockov, babiek a dedkov…Hra z čias, keď neexistovali mobily, tablety, playstationy, videohry, počítače…Keď sme šantili vonku, hrali sa s loptou, skákali gumu, či kriedou škôlku, zbierali guľky do vrecúšok plátených…hlinky, či vzácne sklenkyBoli sme frajeri! Taaak buďme aj teraz a vráťme aspoň na okamih staré časy!  Práve preto sme si dnes s p. vych. Ewkou, takto po “starom” zasúťažili a perfektné, také iné, popoludnie zažili…Nech žijú guľky! Jupiiií!

     • Netradičná rozlúčka so školským rokom

      30. 6. 2023

      7.A trieda sa už tradične lúči so školským rokom celkom netradične – skákaním v Jump Arene v Košiciach. V tomto roku sa k nim pridali aj žiaci 6.B triedy a spoločne pohybom oslávili koniec školského roka. Vyskákali zo seba všetok adrenalín koncoročných testov a skúšania a môžu tak spokojne prejsť so svojím vysvedčením poslednýkrát cez bránu školy ako siedmaci.

     • Víťazi zberu papiera

      30. 6. 2023

      V mesiaci máj sme sa už tradične zapojili do zberu staréh papiera. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať 7 471 kg pappiera. Najusilovnejší boli žiaci IV.B triedy (2278 kg(, ktorí si pochutnali na sladkej odmene.  Na druhom mieste sa umiestnila trieda III.A (865 kg) a 713 kg papiera stačilo žiakom VII.A, aby získali 3. miesto. Odmenu si zaslúžili aj najlepší papierozberači za každú triedu. 

     • Šiestaci a siedmaci za krásami Spišskej Novej Vsi

      29. 6. 2023

      Ani mraky a dážď nezastavili a nereprekazili 6.A a 7.B pred nastúpením do vlaku a vydaním sa  za zážitkami do Spišskej Novej Vsi.  Aj keď sme vďaka takmer hodinovému meškaniu vlaku nestihli všetko, čo sme mali v pláne, ale stihli sme výstup do najvyššej kostolnej veže na Slovensku a navštívili sme aj Laborartorium, okúsili sme hada na vlastnej koži aj chameleóna, pošantili a nasmiali sa. Myslíme, že budeme mať na čo spomínať. 

    • Náš druhý rok v programe GLOBE
     • Náš druhý rok v programe GLOBE

      29. 6. 2023

      Druhý rok v programe GLOBE sme sa zamerali na ďalšie bádateľské aktivity.  Naučili sme sa merať výšku našich stromov v školskej záhrade. Rôznymi pomôckami ako klinometer, sonda na meranie množstva CO2, či pomocou mobilných aplikácií Globe Observer, drevárske kalkulačky sme sa dozvedeli zaujímavé poznatky o stromoch, ktoré nám významne pomáhajú v boji proti klimatickým zmenám a globálnemu otepľovaniu.

      22. júna sme naše pozorovania prezentovali na online žiackej konferencii slovenských Globákov, kde sme sa inšpirovali aj prácou ostatných školákov zapojených do projektu.

     • Deviataci na výlete

      28. 6. 2023

      Sigord ďakujeme!! To v sobotu povedali naši deviataci, ktorí strávili tri dni v tomto rekreačnom stredisku. Vyskúšali si pobyt v šesťmiestnych chatkách, očarila ich krása Sigordského kolečka, osviežili sa v prírodnom kúpalisku Opalex, niektorí v sebe objavili skrytý talent moderovania, vychutnali si polnočnú opekačku, zažili čaro nočnej hry, dostali nečakanú, ale za to vrúcnu návštevu a predovšetkým, utužili silné deviatacké vzťahy.

     • Piataci na výlete v Markušovciach

      28. 6. 2023

      Jeden krásny slnečný piatok sme sa piataci, všetci spolu, vybrali na školský výlet do Markušoviec. Už samotná cesta vlakom bola pre mnohých zážitok. Zo stanice sme sa presunuli ku kaštieľu a letohrádku Dardanely, kde sme si pozreli expozície a oboznámili sa so životom ľudí v minulosti, ale aj historickými maľbami, či dobovými hudobnými nástrojmi. Po prehliadke sme si ešte užili hry v záhradnom parku a cestu domov plnú smiechu a hier. Bol to super zážitok a tešíme sa opäť :)​​​​​​

    • Celoslovenská súťaž Fullova ruža 2023
     • Celoslovenská súťaž Fullova ruža 2023

      22. 6. 2023

      V týchto dňoch sme sa konečne dozvedeli kompletné vyhodnotenie súťaže Fullova ruža 2023 a keďže naši žiaci v kategórii digitálna kresba boli úspešní, musíme vás o tom informovať. 

      Naša žiačka Nina Kaľavská z 8.B triedy získala Striebornú ružu – 2. miesto a čestné uznanie získal Lukáš Jakubkovič z 8.A triedy.

      Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej súťaže s názvom Fullova ruža, ktorú každoročne organizuje ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 v Košiciach. Ide o výtvarnú súťaž a súťaž v počítačovej grafike, ktorej tohtoročnná téma bola “Vitajte u nás!” a žiaci prostredníctvom svojich výtvarných diel a digitálnych kresieb mali stvárniť zaujímavé miesto v našom meste a regióne. V tomto 18. ročníku súťaže získali spomedzi zaslaných prác 134 prác vo svojej kategórii víťaznú Zlatú ružu -  1. miesto Emma Juhászová zo 6.B triedy a Striebornú ružu - 2. miesto Nella Ševerová z 8.B. Srdečne obom gratulujeme a všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Noc v škole (...s Andersenom)
     • Noc v škole (...s Andersenom)

      21. 6. 2023

      Posledné júnové dni vyučovania sme si spríjemnili akciou, na ktorú sa teší veľa žiakov - Noc v škole (...s Andersenom).  Noci v škole sa zúčastnilo 135 žiakov 2. stupňa a zažili večer a noc plnú zábavy. Celá noc sa niesla v duchu literárneho diela Cesta okolo sveta za 80 dní. Učitelia si pre deti pripravili rôzne aktivity spojené s touto témou.  Či už cestovali s cestovanimi, keď z cestovín museli poskladať vetu, alebo si vyskúšali cestu za 80 dní okolo sveta a prišli na to, kedy vlastne cestovatelia docestovali, vyskúšali si čarovné slovíčka v cudzích jazykoch, pretancovali sa celým svetom, spoznali prírodné naj... vo svete a netradičné svetové športy v telocvični, cestovali okolo sveta pomocou pamiatok a očami ochutnali svetové chute. Deti sa nenudili, zabavili a možno aj naučili niečo nové.  Vyvrcholením večera bola očakávaná a obľúbená vankúšová vojna. 

      Že sme si to užívali, pozrite sa sami. 

     • Poznáme English star našej školy

      20. 6. 2023

      Koniec školského roka sa nenesie len v duchu skúšania a písomiek, ale aj  súťaží.  V našej škole už opäť ako každý rok konala súťaž v anglickom jazyku English Star, kde si 24 žiakov zmeralo sily a predovšetkým vedomosti z anglického jazyka so žiakmi z celého Slovenska. Všetci naši žiaci dosiahli krásne výsledky, ale obzvlášť sme hrdí na Lilku Pacanovskú zo 4.B, Emku Rindošovú z 3.A a Paťku Onofrejovú z 9.B, ktoré dosiahli krásnych 100%. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa nabudúce.

     • Týždeň bez spolužiakov

      19. 6. 2023

      V druhý júnový týždeň chodba na 1.poschodí v našej škole osirela. Prečo? Deti 1. stupňa našej školy totiž odišli do školy v prírode, užiť si spoločné chvíle so spolužiakmi, nabrať nové sily, naučiť sa byť samostatnejšími a získať nové poznatky o prírode . A pre tie deti, ktoré tu ostali pripravili p. vychovávateľky Anka, Ivanka a Gabika týždeň rôznych podujatí zábavného, športového, poučného či relaxačného zamerania. V pondelok ich čakala športová olympiáda, v utorok deti navštívili výstavu odevov v UĽUV-e, v stredu piknik v Kulturparku, vo štvrtok navštívili výstavu Trblietavé poklady vo Východoslovenskom múzeu a v piatok tvorivé dielne. Okrem toho zažili skvelé divadelné predstavenie O vode, tak trochu inak spojené s pokusmi, súťaže: Cyklista na ceste, Terč a šípky, Lego show, Prejdi močiarom. Nechýbal smiech, radosť ,dobrá nálada a sladká odmena na záver týždňa.

    • Druháci a tretiaci sa hlásia zo školy v prírode
     • Druháci a tretiaci sa hlásia zo školy v prírode

      19. 6. 2023

      Tak sa konečne hlási aj Tatranská Štrba a hotel Rysy, do ktorého sa v pondelok s veľkou radosťou a nadšením nasťahovali naši druháci a tretiaci so svojimi pani učiteľkami Miškou, Gabikou, Katkou, Ewičkou a pani zdravotníčkou Martuškou. Prežili slniečkový týždeň plný zážitkov, športových aktivít, výletov, zábavných popoludní, skvelých párty, dobrého jedla a hlavne plný oddychu v nádhernej tatranskej prírode. V prvý deň spoznávali krásne okolie Tatranskej Štrby a užili si úvodný večierok plný skvelej muziky a súťaží. Na druhý deň sa vybrali “zubačkou” na Štrbské pleso, kde si vychutnali nádhernú prírodnú panorámu a veľa toho videli, dozvedeli sa a užili si aj “veľké” vzrušujúce nákupy suvenírov a iných pamiatkových drobností pre seba a rodičov. Deň zakončili futbalovým turnajom a večernou zábavnou show plnou crazy outfitov, s vyhlásením troch najlepších z každej triedy. V stredu dopoludnia im pani učiteľky pripravili veľkú tatranskú olympiádu a popoludní turnaj vo vybíjanej. Stihli si aj ako ozajstní malí módni návrhári navrhnúť a vytvoriť vlastné tematické tričká. Večer ich čakala Noc s Andersenom, ktorú si patrične so svetielkami a baterkami na čelách užili. Dnešný deň si vyplnili voľnočasovými aktivitami na neďalekom multifunkčnom ihrisku, poobede si pripravili súťaž Tatranské švihadielko a Tatranský hula hop a večer ich čaká ešte karaoke show, mega rozlúčková párty a vyhodnotenie celej školy v prírode s diplomami a krásnymi cenami, s ktorými nám pomohli aj naši zlatí rodičia, ktorým ešte raz touto cestou ďakujeme. A zajtra ich už čaká len veľké balenie, posledné raňajky, zástavka v Levoči a šťastný návrat domov. Tak snáď o rok dovidenia na novom krásnom mieste s novými zážitkami.

    • Pozdrav od prvákov zo školy v prírode
     • Pozdrav od prvákov zo školy v prírode

      14. 6. 2023

      Pozdrav zo ŠvP nám posielajú prváci, ktorí sa tento rok vybrali do školy v prírode do krásneho Vernára. Po príchode a vybaľovaní sme sa vybrali na objavovanie krásneho okolia, kde deti vytvorili prírodné umelecké diela. Po chutnej večeri sme si zmerali sily v súťažiach. V utorkové ráno sme šli na výlet do Popradu. Prešli sme námestie a nezabudli sme ani na malé nákupy v obchodnom centre. Po  oddychu sme sa zabávali na čerstvom vzduchu pri pohybových hrách. Večer sme mali mini diskotéku, na ktorej sme sa naučili spoločné tance a zasúťažili si. Po ďalších výdatných raňajkách sme sa vydali na cestu k partizánskemu bunkru. Dozvedeli sme sa pri ňom niečo o partizánoch a dokonca sme aj nazreli dnu. Večer nás čaká talentová show, na ktorej predvedieme naše najrôznejšie talenty. Tešíme sa ešte na turistiku a na poznávanie rastlín pomocou aplikácie PlantNet. Naučíme sa určovať aj stromy okolo nás pomocou kartičiek. Čakajú nás aj športové súťaže, diskotéka, vyhodnotenie a záverečné balenie, vyhodnotenie a veľká diskotéka. Cestou domov sa zastavíme aj v ZOO v Spišskej Novej Vsi pozrieť a nakŕmiť zvieratká.   Vaše Slniečka a žabky.