• Muzikálový súbor

      • Muzikálový súbor pracuje pri ZŠ Gemerská už od roku 1996. Odvtedy sa podarilo malým hercom, spevákom a tanečníkom naštudovať neuveriteľných 17 pôvodných žiackych muzikálov.
      • V súbore pracujú deti od 1. do 9. ročníka, ale aj naši absolventi, ktorým náš muzikál prirástol k srdcu a vracajú sa k nám zahrať si roly dospelých alebo starších postáv.
      • Žiaci sa v súbore venujú dramatickej výchove, hereckému prejavu, správnej výslovnosti, rozvíjajú svoju verbálnu i neverbálnu komunikáciu a kreativitu, učia sa zvládať stres. 
      • Súbor má dve zložky - hereckú a tanečnú. Deti môžu pracovať v hociktorej zložke podľa vlastného záujmu, prípadne v obidvoch. Zároveň pri príprave muzikálových predstavení spolupracujeme so speváckym zborom školy a tanečným súborom StarDance.
      • Každoročne na konci školského roka pripravia členovia súboru záverečné muzikálové predstavenie, ktoré prezentujú pred svojimi spolužiakmi, rodičmi a pozvanými hosťami.
      • V roku 2022 natočil náš Muzikálový súbor  svoj prvý muzikálový film pod názvom Správna 5ka, ktorý si môžete pozrieť po skopírovaní dole uvedeného linku.    

              https://youtu.be/ItAM4Glz7S0

      • I v budúcnosti máme v pláne pokračovať pri tvorbe nových predstavení v prepájaní divadelného a filmového umenia.
      • Pri príležitosti 90. výročia školy sme pre našich priaznivcov pripravili prierez všetkými gemerskými muzikálmi od roku 1996 až po súčasnosť pod názvom Po stopách muzikálu na Gemerskej, ktorý si môžete pozrieť na nasledujúcom linku:

              https://youtu.be/SgBFzConhdc