Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
Faktúra 7244001894 potraviny 49,20 s DPH 12.01.2017 RYBA Košice s. r. o. 16.04.2017
Zmluva 804/17/Sch zmluva o údržbe zariadení 39.24/mesiac s DPH 01.02.2017 Schindler výťahy a eskalátory a. s. Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 06.02.2017
Zmluva 5100012208C o združenej dodávke elektriny s DPH 01.01.2010 Východoslovenská energetika a. s. Mgr. Vladimír Šamaj riaditeľ školy 01.03.2017
Zmluva 01/156/99 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou s DPH 08.09.1999 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Mgr. Vladimír Šamaj riaditeľ školy 01.03.2017
Faktúra 00022017 potraviny 1 015,40 s DPH 12.01.2017 BESSTER s. r. o. 16.04.2017
Faktúra 00162017 potraviny 64,81 s DPH 12.01.2017 BESSTER s. r. o. 16.04.2017
Faktúra 00202017 potraviny 123,37 s DPH 12.01.2017 BESSTER s. r. o. 16.04.2017
Faktúra 7244002112 potraviny 22,93 s DPH 12.01.2017 RYBA Košice s. r. o. 16.04.2017
Faktúra 7244000384 potraviny 150,16 s DPH 12.01.2017 RYBA Košice s. r. o. 16.04.2017
Faktúra 20170083 potraviny 4,74 s DPH 12.01.2017 ERIK s.r.o. 16.04.2017
Faktúra 17027 vedenie agendy - január 2017 340,00 s DPH 23.02.2017 SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice 14.03.2017
Faktúra 10170165 potraviny 78,71 s DPH 12.01.2017 ERIK s.r.o. 16.04.2017
Faktúra 530700635 potraviny 18,20 s DPH 12.01.2017 INMEDIA s.r.o. 16.04.2017
Faktúra 530700369 potraviny 118,36 s DPH 12.01.2017 INMEDIA s.r.o. 16.04.2017
Faktúra 20170001 potraviny 240,00 s DPH 12.01.2017 PROMED - včelie produkty s.r.o. 16.04.2017
Faktúra 004/2017 potraviny 252,00 s DPH 12.01.2017 Jozef Kapráľ 16.04.2017
Faktúra 20170003 potraviny 354,77 s DPH 16.01.2017 Emil Moňok 16.04.2017
Faktúra 00312017 potraviny 287,03 s DPH 16.01.2017 BESSTER s. r. o. 16.04.2017
Faktúra 7244002777 potraviny 230,44 s DPH 16.01.2017 RYBA Košice s. r. o. 16.04.2017
zobrazené záznamy: 1-20/6048