Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
Zmluva 13/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Mgr. Gabriela Rudiková ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
Zmluva 8/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 14.01.2021 Beáta Koľová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 14.01.2021
Zmluva 9/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 14.01.2021 Mgr. Darina Dvončová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 14.01.2021
Zmluva 10/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Mgr. Eva Pasnišinová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
Zmluva kúpna zmluva Školské ovocie s DPH 24.04.2017 EMATRADE s. r. o. Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 28.04.2017
Zmluva 11/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Beáta Koľová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
Zmluva 12/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Róbert Kolumber ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
Zmluva 14/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Mgr. Darina Dvončová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
Zmluva 5/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 07.01.2021 Mgr. Anna Kulpová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.01.2021
Zmluva 15/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Viktória Kiktavá Štefaniková ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
Zmluva 16/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 19.01.2021 Mgr. Anna Kulpová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.01.2021
Zmluva 4 226 2021 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 02.11.2021 Ing. Martin Heidecker Základná škola Gemerská 2, Košice Štefan Koľ riaditeľ školy 08.11.2021
Zmluva 3 226 2021 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 02.11.2021 Ing. Daniel Koščík Základná škola Gemerská 2, Košice Štefan Koľ riaditeľ školy 08.11.2021
Zmluva 19/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 25.01.2021 Mgr. Katarína Kopčíková ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.01.2021
Zmluva 18/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 25.01.2021 Mgr. Darina Dvončová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.01.2021
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 23.09.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Gemerská 2, Košice Štefan Koľ riaditeľ školy 15.10.2021
Zmluva 7/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 14.01.2021 Mgr. Anna Kulpová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 14.01.2021
Zmluva 4/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 07.01.2021 Viktória Kiktavá Štefaniková ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 07.01.2021
Zmluva 20/2021 Dobrovoľnícka zmluva testovanie s DPH 21.01.2021 Lenka Forgáčová ZŠ Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6048