Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7209324841 zemný plyn 153,00 s DPH 6300053166 03.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 385099904 výťah-služby 120,66 s DPH 80417Sch 15.11.2019 Schindler Výťahy a eskalátory a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 20.11.2019 29.11.2019
Faktúra 12/2019 Maliarske a natieračské práce 4 397.32 s DPH 57/2019 25.11.2019 Novomal, Jozef Bernat ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 26.11.2019 03.12.2019
Faktúra 0142663657 hovory 40,00 s DPH 25.11.2019 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 26.11.2019 03.12.2019
Faktúra 1190387 nákup IKT 9 263.40 s DPH 59/2019 25.11.2019 Avalon IT s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.11.2019 02.12.2019
Faktúra 1190378 pylónové tabule 4 296.00 s DPH 58/2019 25.11.2019 Avalon IT s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.11.2019 02.12.2019
Faktúra 201913 vstavaná skriňa 772,00 s DPH 25.11.2019 Marián Kunoš Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.11.2019 04.12.2019
Faktúra 1915221 inštalácia čítačky 225,60 s DPH 60/2019 18.11.2019 ALARMTEL SK s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 20.11.2019 29.11.2019
Faktúra 7294520863 elektrina 156,70 s DPH 5100012208 14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 20.11.2019 29.11.2019
Faktúra 19600 dvere do jedálne 1 057,86 s DPH 37/2019 26.11.2019 Nové okno Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 26.11.2019 03.12.2019
Faktúra 7292217198 elektrina 456,22 s DPH 5100012208 14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 20.11.2019 29.11.2019
Faktúra 67906 učebnice 18,40 s DPH 08.11.2019 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.11.2019 25.11.2019
Faktúra 190102076 micro bit 758,16 s DPH 11.11.2019 RLX components, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.11.2019 25.11.2019
Faktúra 3000207384 licencia Director TOP 152,00 s DPH 13.11.2019 Wolters Kluwer, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 18.11.2019 25.11.2019
Faktúra 19793 služby vo verejnom obstarávaní 352,00 s DPH 16.12.2019 Stredisko služieb škole Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 16.12.2019 20.12.2019
Faktúra 19644 služby vo verejnom obstarávaní 150,00 s DPH 12.11.2019 Stredisko služieb škole Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 18.11.2019 25.11.2019
Faktúra 1911220819 tepelná energia 381,87 s DPH 39/22/2016 08.11.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.11.2019 25.11.2019
Faktúra 19601 strešné okno 239,99 s DPH 38/2019 26.11.2019 Nové okno Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 26.11.2019 03.12.2019
Faktúra 1901907 Tonery do tlačiarní 38,09 s DPH 61-1/2019 26.11.2019 Tonery maxim - Roman Babčan Inkarus Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 20.11.2019 29.11.2019
Faktúra 2019074 vložkovanie komínov 3 893,62 s DPH 28/2019 08.11.2019 Sikom, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.11.2019 25.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6048