Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
Objednávka 65/2020 OOPP 436,26 s DPH 09.09.2020 Abtex, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.03.2019 11.09.2020
Faktúra 191/20 Tonery do tlačiarní 64,20 s DPH 61/2020 10.09.2020 ITprint Slovakia, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.09.2020 16.09.2020
Faktúra 187/20 pracovné učebnice fyzika 9. ročník 64,00 s DPH 60/2020 09.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.09.2020 16.09.2020
Faktúra 184/20 lekárska prehliadka zamestnanca 49,24 s DPH 09/2020 08.09.2020 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.09.2020 16.09.2020
Faktúra 181/20 zemný plyn 169,00 s DPH 5100012433 04.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.09.2020 16.09.2020
Faktúra 182/20 tepelná energia-zálohová 636,49 s DPH 39/22/2016 07.09.2020 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.09.2020 16.09.2020
Faktúra 186/20 montáž dataprojektoru 20,54 s DPH 56/2020 08.09.2020 Avalon IT, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.09.2020 16.09.2020
Faktúra 183/20 prostriedok oplachovací a umývací do umývačky 168,00 s DPH 55/2020 08.09.2020 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.09.2020 16.09.2020
Faktúra 185/20 správa IT techniky 164,40 s DPH 08.09.2020 Avalon IT, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.09.2020 16.09.2020
Objednávka 64/2020 OOPP ŠJ 583,31 s DPH 09.09.2020 Abtex, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.03.2019 11.09.2020
Faktúra 189/20 telekomunikačné služby 61,39 s DPH 1014411201 10.09.2020 Slovak Telekom Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.09.2020 16.09.2020
Objednávka 62/2020 Tonery do tlačiarní 64,20 s DPH 09.09.2020 ITprint Slovakia, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.09.2020
Objednávka 61/2020 pracovné učebnice fyzika 7. ročník 64,00 s DPH 04.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 04.09.2020
Zmluva 9160120587 poistenie majetku 2 283,72 s DPH 4220034492 25.08.2020 UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 10.09.2020
Objednávka 56/2020 montáž dataprojektoru 20,54 s DPH 27.08.2020 Avalon IT, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.09.2020
Zmluva č. 4230/2020 o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb s DPH 19.08.2020 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 08.09.2020
Zmluva Dodatok č ZK01/VK08/07/008 licencia - virtuálna knižnica s DPH 06.07.2020 Komensky s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.11.2019 08.09.2020
Faktúra 180/20 učebnice matematika 5.-9. ročník 1 898.10 s DPH 58/2020 02.09.2020 Liberaterra, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 04.09.2020 04.09.2020
Objednávka 52/2020 Čistiace prostriedky pre ŠJ 593,17 s DPH 24.08.2020 Dumar SK , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 30.03.2020 28.08.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6048