Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20160081 potraviny 535,49 s DPH 28.06.2016 Emil Moňok 29.08.2016
Faktúra 10042016 potraviny 262,19 s DPH 16.12.2016 BESSTER s. r. o. 21.02.2017
Faktúra 2016101 potraviny 104,93 s DPH 16.12.2016 Milan Michaľanský MäSO ÚDENINY 21.02.2017
Faktúra 20164876 potraviny 14,06 s DPH 16.12.2016 ERIK s.r.o. 21.02.2017
Faktúra 10166601 potraviny 57,94 s DPH 16.12.2016 ERIK s.r.o. 21.02.2017
Faktúra 20164832 potraviny 18,71 s DPH 16.12.2016 ERIK s.r.o. 21.02.2017
Faktúra 10166547 potraviny 76,78 s DPH 16.12.2016 ERIK s.r.o. 21.02.2017
Faktúra 10092016 potraviny 229,15 s DPH 16.12.2016 BESSTER s. r. o. 21.02.2017
Faktúra 09992016 potraviny 34,90 s DPH 16.12.2016 BESSTER s. r. o. 21.02.2017
Faktúra 20160138 potraviny 474,59 s DPH 16.12.2016 Emil Moňok 21.02.2017
Faktúra 112/2016 potraviny 144,00 s DPH 09.12.2016 Jozef Kapráľ 21.02.2017
Faktúra 6244072485 potraviny 8,86 s DPH 16.12.2016 RYBA Košice s. r. o. 21.02.2017
Faktúra 2016102 potraviny 308,05 s DPH 20.12.2016 Milan Michaľanský MäSO ÚDENINY 21.02.2017
Faktúra 6244073367 potraviny 49,10 s DPH 20.12.2016 RYBA Košice s. r. o. 21.02.2017
Faktúra 20160143 potraviny 377,98 s DPH 20.12.2016 Emil Moňok 21.02.2017
Faktúra 10322016 potraviny 181,29 s DPH 20.12.2016 BESSTER s. r. o. 21.02.2017
Faktúra 10122016 potraviny 272,18 s DPH 20.12.2016 BESSTER s. r. o. 21.02.2017
Faktúra 10362016 potraviny 173,60 s DPH 21.12.2016 BESSTER s. r. o. 21.02.2017
Faktúra 5792144561 telefónne poplatky - december 2016 21,17 s DPH 09.01.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava 14.03.2017
Faktúra 0051601502 potraviny 17,23 s DPH 16.12.2016 Pekáreň COTTBUS s.r.o. 21.02.2017
zobrazené záznamy: 1-20/6048