Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
Objednávka 57/2017 služby 150,00 s DPH 28.12.2017 Jozef Palutka - ALLY, Helsinská 2, Košice 28.12.2017
Faktúra 50/20 odvoz KBO 86,64 s DPH 09.03.2020 HUIRON, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.03.2020 24.03.2020
Faktúra 49/20 telekomunikačné služby 83,44 s DPH 1014411201 09.03.2020 Slovak Telekom Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.03.2020 24.03.2020
Faktúra 48/20 zemný plyn 169,00 s DPH 5100012433 05.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.03.2020 24.03.2020
Faktúra 47/20 tepelná energia 1 967,73 s DPH 39/22/2016 04.03.2020 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.03.2020 24.03.2020
Faktúra 18240 Konvektomat 10 190.00 s DPH Z201850975_Z 19.12.2018 MULTI-CLUB, spol. s r. o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.12.2018 21.12.2018
Zmluva Zmluva o vykonaní činnosti pracovnej zdravotnej služby s DPH 24.10.2019 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.10.2019
Objednávka 58/2017 výpočtová technika 2 298.00 s DPH 28.12.2017 Avalon IT s.r.o. Študentská 269/16, Košice 28.12.2017
Objednávka 56/2017 tonery 154,80 s DPH 27.12.2017 GREAT TONER s.r.o. Nová Doba 502/11, Nižná 28.12.2017
Faktúra 52/20 spracovanie fin. účtovníctva a PaM 340,00 s DPH 09.03.2020 Stredisko služieb škole Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.03.2020 24.03.2020
Objednávka 55/2017 učebné pomôcky 169,90 s DPH 22.12.2017 MALUNET s.r.o. Nádražní 414, Mořkov 22.12.2017
Objednávka 54/2017 služby 787,08 s DPH 22.12.2017 Ing. Ondrej Tresa - TREING, Severná 392/12, Družstevná pri Hornáde 22.12.2017
Objednávka 53/2017 revízia EZ 960,00 s DPH 21.12.2017 Ing. Ondrej Tresa - TREING, Severná 392/12, Družstevná pri Hornáde 22.12.2017
Objednávka 52/2017 oprava zariadenia 258,00 s DPH 21.12.2017 ITprint Slovakia s.r.o. Moldavská 1165/29, Košice 11 22.12.2017
Objednávka 51/2017 služby 557,00 s DPH 19.12.2017 Vladimír MICENKO, Húskova 15, Košice 22.12.2017
Objednávka 50/2017 revízia PEZ 296,00 s DPH 19.12.2017 Milan Slota, S-L Elektro, Bauerova 38, Košice 22.12.2017
Objednávka 49/2017 služby 290,00 s DPH 19.12.2017 Vladimír MICENKO, Húskova 15, Košice 22.12.2017
Faktúra 51/20 informačno-komunikačné technológie 243,60 s DPH 09.03.2020 Avalon IT, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.03.2020 24.03.2020
Faktúra 55/20 elektrina 254,46 s DPH 5100012208 11.03.2020 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.03.2020 24.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6048