Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
Faktúra 97/20 stojan a automatický dávkovač 421,20 s DPH 26/2020 21.05.2020 Ferluk, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.05.2020 25.05.2020
Faktúra 94/20 revízia filtračno-ventilačného zariadenia 324,00 s DPH 20/2020 18.05.2020 Rastislav Tomala Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 27.05.2020
Faktúra 99/20 hovory 1,00 s DPH 25.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 27.05.2020
Faktúra 98/20 hovory 43,00 s DPH 25.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 27.05.2020
Faktúra 100/20 Toaletný a kopírovací papier 154,44 s DPH 25/2020 26.05.2020 Papera, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 27.05.2020
Faktúra 101/20 Čistiace prostriedky ZŠ 79,37 s DPH 24/2020 27.05.2020 Dumar SK , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 27.05.2020
Objednávka 25/2020 Toaletný a kopírovací papier 154,44 s DPH 21.05.2020 Papera, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.05.2020
Objednávka 24/2020 Čistiace prostriedky ZŠ 79,37 s DPH 21.05.2020 Dumar SK , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 30.03.2020 25.05.2020
Objednávka 26/2020 stojan a automatický dávkovač 421,20 s DPH 21.05.2020 Ferluk, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.05.2020
Objednávka 27/2020 router 240,00 s DPH 04.06.2020 Alarmtel SK, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 04.06.2020
Faktúra 96/20 infračervené teplomery 132,00 s DPH 22/2020 21.05.2020 Allmedical, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.05.2020 25.05.2020
Objednávka 22/2020 infračervené teplomery 132,00 s DPH 21.05.2020 Allmedical, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 21.05.2020
Faktúra 95/20 ochranný tvarový štít 138,00 s DPH 21/2020 15.05.2020 Shark.SK j.s.a. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 15.05.2020 19.05.2020
Objednávka 21/2020 ochranný tvarový štít 138,00 s DPH 15.05.2020 Shark.SK j.s.a. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.05.2020
Zmluva 2020/097 Zmluva o poskytovaní služby elekt. výplatný lístok 0.12/1výplatnýlístok/mesiac s DPH 14.05.2020 VEMA Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 18.05.2020
Faktúra 89/20 správa IT techniky 99,60 s DPH 13.05.2020 Avalon IT, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 14.05.2020 14.05.2020
Faktúra 87/20 Čistiace prostriedky ZŠ 66,82 s DPH 16/2020 11.05.2020 Dumar SK , s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.05.2020 14.05.2020
Faktúra 84/20 tlačiareň štítkov s príslušenstvom 165,48 s DPH 11/2020 30.04.2020 Lamitec, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.05.2020 13.05.2020
Faktúra 90/20 odborná skúška 123,92 s DPH 15.05.2020 Schindler Výťahy a eskalátory a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.05.2020 27.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6048